Seoses Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud patsiendi haigushüvitise väljamaksmisega välisriigis võib Euroopa Liidu liikmesriigi pädev asutus vajada lisainfot vormidel E116 ja E115.

Antud vormide saamiseks peab patsient paluma oma raviarstil täita vormi E116 ja esitama selle haigekassale koos taotlusega.  

Vormil E116 peab isiku raviarst ära täitma 3., 4., ja 5. kasti või väljad (kindlasti tuleb lisada ka oma tempel punkti 4 juurde). Palume täita vormi trükitähtedega. Kui vorm on täidetud, siis palume saata selle posti teel Eesti Haigekassa Pärnu osakonda aadressil Lai 14, 80010 Pärnu. Seejärel täidab haigekassa vormil E116 ära 1., 2. ja 8. lahtri ning teeb juurde vormi E115.

Kui Teil tekib küsimusi vormi täitmise kohta, palume pöörduda Eesti Haigekassa Harju osakonna konsultantide poole telefonil 443 0237 või e-posti aadressil ines.kullamaa@haigekassa.ee, katrin.toom@haigekassa.ee või eve.lilienthal@haigekassa.ee.

Välisriigis väljastatud töövõimetusleht

Haigekassa maksab kindlustatud isikule ajutise töövõimetuse hüvitist ka välisriigi arsti välja antud haigestumist tõendava dokumendi alusel.

Välisriigi arsti kirjutatud haigestumist tõendav dokument tuleb esitada tööandjale, kes lisab sinna tööandja tõendi (täidetav vorm PDF-formaadis, Wordi formaadis ja esitab dokumendid koos saatelehega haigekassasse.

Haigekassas on igal kindlustatul hüvitise saamiseks ainult üks arvelduskonto. Sellega seonduvalt juhime tähelepanu, et kui haigekassale on esitanud rahaliste hüvitiste (nt töövõimetushüvitis, hambaraviteenuse hüvitis, täiendav ravimihüvitis jne) saamiseks erinevate pankade kontode andmeid, siis kõik väljamaksmata rahaliste hüvitiste ülekanded tehakse viimati esitatud arvelduskontole.

Hüvitise saajal on võimalik oma arvelduskonto andmeid kontrollida kodanikuportaali www.eesti.ee või haigekassa klienditelefoni 669 6630 vahendusel.

Muuta saab arvelduskonto andmeid kodanikuportaalis www.eesti.ee või kasutades selleks haigekassa kodulehel olevat avalduse blanketti ning edastada see haigekassale - postiga või e-maili teel. Haigekassa kontaktid asuvad siin.

Haigekassa nõudmisel tuleb välisriigi arsti väljastatud tõendile lisada vandetõlgi kinnitatud tõlge eesti keelde. Tõendi tõlkimise kulud kannab kindlustatu.