Kust saada informatsiooni?

Ravikindlustust haldab kohalik tervisekindlustussüsteem Unita Sanitaria Locale e USL. Tervishoiuskeemi juhitakse läbi kohalike USLi kontorite üle kogu Itaalia. Ravi saamiseks peate esitama Euroopa ravikindlustuskaardi USLi kontorile, kes väljastab Teile USLi sertifikaadi tervishoiuteenuste saamiseks. USLi kontor väljastab nõudel ka Itaalia tervishoiuskeemis praktiseerivate arstide ja hambaarstide nimekirja.

Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?
Haigestumise korral pöörduge USLiga liitunud arsti poole. Vastuvõtul esitage USLi sertifikaat, vormikohane tõend ja isikut tõendav dokument. Juhul, kui nõutavad dokumendid puuduvad, tuleb patsiendil tervishoiuteenuste eest tasuda täies mahus. Hiljem saab esitada USLile taotluse tervishoiuteenuste arve hüvitamiseks. Seetõttu hoidke alles kõik arved ja kviitungid.Avalikud riiklikud arstikabinetid on avatud tööpäeviti. Tööaeg kestab tavaliselt hommikust pealelõunani. Riiklikud haiglad on avatud iga päev, et pöörduda sinna hädaolukorras.
Kuidas pääseda haiglaravile?
Haiglaravile pääsemiseks on vaja üldarsti saatekirja (proposta di ricovero), mis üldjuhul tagab ravi soodustingimustel. Vältimatu arstiabi saamiseks pöörduge otse USLi haigla esmaabiosakonda. Esitage haiglatöötajale USLi sertifikaat, Euroopa ravikindlustuskaart ja isikut tõendav dokument ning paluge haiglal võtta Teie nimel ühendust USLi kontoriga, et saada vajalik kinnitus USL süsteemi alusel ravi saamiseks.
Kuidas toimub transport haiglasse?
Kui vajate kiirabi (ka lennukiirabi), siis peate meeles pidama, et mis tahes nõutavad osalised maksed (riikliku kiirabi puhul) või täissummas maksed (erakiirabiteenuse pakkujate puhul) ei kuulu Itaalias hüvitamisele. Hädaolukorras helistage 118! Meditsiinitöötaja hindab juhtumi kiireloomulisust ning annab soovitusi edasiste sammude kohta.
Kuidas saada hambaravi?
Enamus hambaarste töötab eraviisiliselt, mis tähendab seda, et neil ei ole riikliku tervishoiuteenistusega lepingut ning nad ei aktsepteeri Euroopa ravikindlustuskaarti. Teil tuleb nende teenuste eest tasuda.
Kuidas saada ravimeid?
Ravimeid saab retsepti ja Euroopa ravikindlustuskaardi alusel kõikidest apteekidest. Patsient maksab ravimi eest kindlaksmääratud omaosaluse alusmäära retsepti kohta. Juhul, kui retseptile on kantud märge ticket, tuleb patsiendil tasuda ravimi kogumaksumus.Mõnede ravimite puhul ei ole retsept vajalik. Apteeker oskab teile selles osas nõu anda.
Kuidas saada hüvitisi?
Kulude hüvitamist ei toimu. Peate tasuma üksnes oma osa kuludest.
Kui te pidite ravi eest maksma rohkem, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma haigekassaga ning taotlema kulude hüvitamist. Täpsemalt saate ravikulude tagasimaksmise kohta lugeda haigekassa kodulehelt.
Kontaktasutus
Ministero della Salute, DGRUERI ufficio II
Postiaadress: Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma, Italy
Tel: 00390659942464