Kust saada informatsiooni?

Vajadusel saab infot interneti veebisaidilt www.seg-social.pt.

Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?
Üldarsti vastuvõtule pääsemiseks peate pöörduma asukohajärgsesse tervishoiukeskusesse (Centro de Saúde) või raviteenuste pakkujate poole (Serviços de Atendimento Permanente) ning esitama Euroopa ravikindlustuskaardi. Vastuvõtuajad on Portugalis üldjuhul 8:00 kuni 20:00. Suuremates linnades ja keskustes on ka ööpäevaringselt avatud arstipunktid. Vältimatu abi saamiseks pöörduge otse tervishoiukeskuse esmaabikabinetti või Riikliku Tervishoiuteenistuse (Serviço Nacional de Saúde ehk SNS) haiglasse. Arstiabi saamisel peate maksma patsiendi omavastutustasu (4 eurost konsultatsiooni kuni 20 euroni hädaabi korral) . Eriarsti vastuvõtule pääseb tervishoiukeskuse üldarsti saatekirja alusel. Selle eest tuleb tasuda dokumendi väljastamise tasu. Vajadusel määrab eriarst ka edasised konsultatsioonid.
Kuidas pääseda haiglaravile?

Haiglaravile pääsemiseks vajate tervishoiukeskuse üldarsti saatekirja. Üldjuhul on ravi tasuta. Lisadiagnoosimise kulud (nt. röntgenoloogiline uuring ja laboratoorsed analüüsid) kannab patsient ise. Vältimatu arstiabi saamiseks pöörduge otse riikliku haigla esmaabiosakonda, esitage Euroopa ravikindlustuskaart ja isikut tõendava dokument. Teenuse eest peate maksma patsiendi omavastutustasu.

Kuidas toimub transport haiglasse?
Hädaolukorras helistage 112.
Kuidas saada hambaravi?
Üldjuhul tasub patsient hambaraviteenuse eest ise.
Kuidas saada ravimeid?
Riik hüvitab osaliselt ametlikus hüvitatavate ravimite nimekirjas olevate ravimite maksumuse. Ülejäänu eest tuleb teil tasuda, kulu on 10–85 % retsepti alusel väljastatud ravimi hinnast. Apteegid on tavaliselt avatud esmaspäevast reedeni 9.00–1300 ja 15.00–19.00. Nädalavahetustel on need avatud laupäeviti 9.00–1300. Igas apteegis leidub selliste apteekide nimekiri, mis osutavad teenuseid 24 tundi ööpäevas.
Kuidas saada hüvitisi?
SNS tasub patsiendile osutatud teenuste otse tervishoiuteenuse osutajale ning hüvitab ka suurema osa ravimi ja lisadiagnoosimise kuludest. Hüvitise saamiseks pöörduge otse SNS kontorisse.
Erakliinikutes ja eraarstide osutatud konsultatsioone ja raviteenuseid ei hüvitata.
Kui pidite teenuste eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma haigekassaga ning taotlema kulude hüvitamist. Täpsemalt saate ravikulude tagasimaksmise kohta lugeda haigekassa kodulehelt.
Kontaktasutus
Direcção-Geral da Segurança Social (DGSS)
Postiaadress: Largo do Rato, nº 1, 1269-144 Lisboa, Portugal
Tel: +351 213 817 300