K: 

1. Kas töövõimetuspensionäril on õigus saada hambaravihüvitist?

V: 

Töövõimetuspensionäril on õigus saada hambaravihüvitist. Seda maksab haigekassa igal kalendriaastal kuni 19,18 eurot. Samuti on töövõimetuspensionäril õigus saada proteesihüvitist. Seda maksab haigekassa kord kolme aasta jooksul kuni 255,65 eurot.
 

K: 

2. Millised dokumendid tuleb pensionäril esitada haigekassale proteesihüvitise saamiseks?

V: 

Avaldus hüvitise taotlemiseks tuleb haigekassale esitada ainult sel juhul, kui pensionär ei ole esitanud avaldust hambaproteesiteenuse tegijale, et saada proteesid kohe hüvitise limiidi võrra soodsamalt.

Proteesihüvitise saamiseks tuleb haigekassale esitada avaldus ning hambaravi eest tasumist tõendav dokument.

Dokumendid on võimalik saata haigekassasse posti teel või e-posti teel, saates allkirjastatud avaldus koos skanneeritud lisadokumentidega aadressil info@haigekassa.ee. Proteesihüvitise avaldus on kättesaadav blankettide lehel.

K: 

4. Kindlustatu käis hambaarsti juures paar kuud enne rasedust. Kas ta saab esitada nüüd haigekassale taotluse hambaravihüvitise saamiseks?

V: 

Rasedal on õigus hambaravihüvitisele sama kalendriaasta jooksul, mil rasedus tuvastati, kusjuures ravi võis olla toimunud ka enne rasedust.

K: 

5. Kas rase saab käia hambaid ravimas tasuta?

V: 

Hambaid tasuta ravida ei saa, küll aga saab rase taotleda haigekassast hambaravihüvitist kuni 28,77 eurot aastas.

K: 

6. Kas rase peab hambaravihüvitise taotlemiseks saatma koos avalduse ja maksekviitungiga ka arsti tõendi?

V: 

Haigekassasse peab kindlasti esitama  arsti või ämmaemanda poolt väljastatud dokumendi raseduse kohta. Lisaks on vaja hambaravihüvitise taotlemisel haigekassasse saata avaldus ja hambaravi eest tasumist tõendav dokument, mille on väljastanud hambaraviteenuse osutaja.

K: 

7. Naine kasvatab kolme last, kellest noorim saab peagi aastaseks. Kas tal on õigus saada hambaravihüvitist?

V: 

Naine saab kuni 28,77 euro suurust hambaravihüvitist taotleda terve kalendriaasta jooksul, mil tema laps sai 1-aastaseks.

K: 

8. Lapsel on vaja saada hambaravi. Hambaarst, keda laps külastas, ei ole haigekassa lepingupartner, mistõttu pidid vanemad tasuma lapse ravikulud. Arsti vahetada nad ei soovinud. Kas haigekassa hüvitab makstud arve alusel alaealise hambaravi?

V: 

Tasuta hambaravi saavad alla 19-aastased kindlustatud nendes raviasutustes, mis on haigekassa lepingupartnerid (lepingupartnerid on kirjas haigekassa kodulehel). Kui hambaarstil haigekassa lepingut ei ole, peavad vanemad ise lapse hambaravi eest tasuma ning haigekassa neid arveid ei hüvita.

K: 

9. Alla 19-aastane kindlustatu käib oma hambaid parandamas. Järgmisel kuul saab ta 19-aastaseks, visiidiaja hambaarstile sai ta aga alles kahe kuu pärast. Kas ta peab edaspidi hambaravi eest ise tasuma?

V: 

Hambaravi osutatakse tasuta ühe aasta jooksul pärast isiku 19-aastaseks saamist juhul, kui ravivajadus ilmnes viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati. Seega peaks ta saama tasuta ravi sama hambaarsti juures ka järgmisel korral, mil ta on juba 19-aastane.

Esita küsimus