K: 
  1. Millal muutub hambaravi hüvitise kord?
V: 

Uus mitterahaline hüvitis rakendub 1. juulist 2017. Enne juulikuud kehtib varasem hüvitiste maksmise kord, ning hüvitise saamiseks tuleb endiselt esitada avaldus.

K: 

2. Mis muutub seoses uue hambaravihüvitise korraga ?

V: 

Kõigile kindlustatud täiskasvanutele alates 19-eluaastast kehtib juulikuust alates mitterahaline hüvitis. Neile, kes juba varem said hambaravihüvitist (vanads- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed, üle, 63-aastased, rasedad, alla 1-aastase lapse emad, suurenenud hambaravivajadusega isikud), muutub hüvitise summa ning nende hüvitis muutub samuti mitterahaliseks. 

K: 

3. Mida tähendab mitterahaline hüvitis?

V: 

See tähendab, et patsient ei pea enam hambaraviteenuse hüvitist ise taotlema ja dokumente haigekassale esitama. Uue süsteemi järgi toimub kogu arveldus hambaraviteenuse osutaja ehk hambaarsti ja haigekassa vahel. See tähendab, et juhul kui hambaarsti poolt osutatud teenusele kehtib mitterahaline hüvitis, arvestatakse haigekassa hüvitatud summa arvelt maha kohe maksmise hetkel. Tagantjärgi ei pea inimene haigekassale tagantjärele ühtegi kviitungit ega dokumenti esitama.

K: 

4. Kui suur on uus mitterahaline hüvitis?

V: 

Ravikindlustatud täiskasvanud saavad ühe aasta jooksul kuni 30 eurot hüvitist haigekassa poolt.  Need, kes juba praegu hüvitist saavad (vanadus-ja töövõimetuspensionärid, üle, 63-aastased, rasedad, alla 1-aastase lapse emad, suurenenud hambaravivajadusega isikud), saavad alates juulist 2017 aasta jooksul kuni 85 euro väärtuses hüvitist. 

K: 

5. Mida tähendab „suurenenud hambaravivajadusega isik“ ?

V: 

Suurenenud hambaravi vajadusega inimeste hambaravi teenused hüvitatakse aastas kuni 85 euro väärtuses. Suurenenud hambaravivajaduse määrab arst. Selle vajaduse võivad olla põhjustanud teatud haigused või raviprotseduurid. Näiteks osade kasvajate kirurgiline ja kiiritusravi, näo koljuluude traumade ravi, elundite siirdamine, pea-kaela põletike haiglaravi. 

K: 

6. Kuidas arvestatakse täiskasvanud hambaravihüvitise summat ja kui palju ma ise pean maksma?

V: 

Igale raviarvele, mis on alla 60 euro, kehtib 50% omaosalus ehk inimene maksab summast poole ja poole maksab haigekassa.

Näiteks, kui inimese raviarve on 50 eurot, siis tema tasub 50% omaosalust,  25 eurot, ja haigekassa hüvitab 25 eurot ehk ülejäänud 50% arve summast. Kuna hüvitise piirmäär aastas on 30 eurot, siis jääb sellel inimesel sel kalendriaastal veel kasutada 5 eurot.

Näiteks, kui inimese raviarve on 70 eurot, siis tasub haigekassa sellest 30 eurot (maksimaalne aastane hüvitis) ja inimese enda tasuda jääb 40 eurot. 

K: 

7. Kui ma olen rase, siis kuidas ma seda hambaarstile tõestan, et soodustust saada?

V: 

Kui perearst või ämmaemand kinnitab ja jälgib rasedust, siis edastab ta haigekassasse ka selle kohta andmed. Hüvitise saamise aluseks on naistearsti või ämmaemanda poolt haigekassase esitatud ravidokument raseduse kohta. Kui naine külastab erahaiglat või erakliinikut, kellel ei ole haigekassaga lepingut, tuleb eraldi avaldus ja rasedust tõendav dokument esitada haigekassasse. Kui oleme avalduse kätte saanud, on süsteemis andmed olemas raseduse kohta ning hambaarst näeb arve koostamisel, et kliendile kehtib suurem soodustus.   Avalduse saab täitmiseks alla laadida siit: https://www.haigekassa.ee/et/koik-blanketid

K: 

8. Kui ma olen pensionär, siis kuidas ma seda hambaarstile tõestan, et soodustust saada ?

V: 

Hambaarstile ei pea eraldi esitama dokumenti või avaldust pensionil olemise kohta. Haigekassal on see info juba olemas kindlustuse andmekogus ning haigekassa ja hambaarst saavad seda kontrollida. 

K: 

9. Kas hüvitis kehtib kindlate hambaravi teenuste puhul?

V: 

Jah, uus mitterahaline hüvitis kehtib esmavajalikele hambaravi teenustele. Kindlasti tasub hambaarsti käest küsida, kas need teenused, mida teile pakutakse, kuuluvad haigekassa paketti või mitte.

Need teenused on:

  • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
  • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
  • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
  • püsiva täidise paigaldamine;
  • hamba eemaldamine;
  • mädakolde avamine ja ravimine;
  • juureravi;
  • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
  • tuimestus. 
K: 

10. Kui ma ei kasuta aasta jooksul oma hüvitise summat täielikult ära, kas ma saan selle juurde lisada järgmise aasta summale?

V: 

Ei, summat ei saa nii-öelda üle kanda järgmisesse aastasse. Julgustame kõiki vähemalt korra aastas hambaarsti külastama. 30 euro suurust hüvitist saab hästi kasutada hammaste kontrolliks. Nii saad ennetada suuremaid hambaauke ja muid probleeme hammastega, mis võivad hiljem tekitada valu või vajada keerulisemat ning kallimat protseduuri. 

K: 

11. Mis juhtub siis, kui mul on arve peal osad teenused mida haigekassa hüvitab ja osad mida haigekassa ei hüvita?

V: 

Nende teenuste eest, mida haigekassa ei hüvita, tasub inimene ise. Kindlasti tuleb enne hambaravi alustamist küsida hambaarsti käest, millised valitud teenustest on haigekassa paketis ning milliste eest tuleb täies mahus tasuda. 

K: 

12. Kas lapsed peavad ka hakkama hambaravi eest maksma?

V: 

Ei, alla 19-aastastele lastele on jätkuvalt haigekassa lepingupartnerite juures hambaravi tasuta.

K: 

13. Lapsel on vaja saada hambaravi. Hambaarst, keda laps külastas, ei ole haigekassa lepingupartner, mistõttu pidid vanemad tasuma lapse ravikulud. Arsti vahetada nad ei soovinud. Kas haigekassa hüvitab makstud arve alusel alaealise hambaravi?

V: 

Tasuta hambaravi saavad alla 19-aastased kindlustatud nendes raviasutustes, mis on haigekassa lepingupartnerid (lepingupartnerid on kirjas haigekassa kodulehel). Kui hambaarstil haigekassa lepingut ei ole, peavad vanemad ise lapse hambaravi eest tasuma ning haigekassa neid arveid ei hüvita.

K: 

14. Alla 19-aastane kindlustatu käib oma hambaid parandamas. Järgmisel kuul saab ta 19-aastaseks, visiidiaja hambaarstile sai ta aga alles kahe kuu pärast. Kas ta peab edaspidi hambaravi eest ise tasuma?

V: 

Hambaravi osutatakse tasuta ühe aasta jooksul pärast isiku 19-aastaseks saamist juhul, kui ravivajadus ilmnes viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati. Seega peaks ta saama tasuta ravi sama hambaarsti juures ka järgmisel korral, mil ta on juba 19-aastane.

K: 

15. Kas ja kuidas muutub hambaproteesi hüvitamine ?

V: 

Proteesihüvitis ei muutu enne 2018. aastat. Proteesihüvitist saab praegu ja tulevikus samas summas, kuni 255,65 eurot kolme aasta jooksul. Alates 1. jaanuarist 2018 muutub hüvitise vorm. Siis ei pea enam proteesihüvitise saamiseks avaldust tagantjärele esitama, vaid soodustus arvestatakse hambaarsti juures maksmise hetkel. 

K: 

16Kui mul tekib hambaarsti juures maksmisel küsimusi hüvitise kohta, siis kuhu saan pöörduda?

V: 

Võite alati helistada haigekassa klienditelefonile (+372) 669 6630, saata küsimuse allkirjastatuna aadressile info@haigekasse.ee või küsida infot meie klienditeenindustest.

K: 

17. Kui kaua saab esitada avaldusi hüvitise saamiseks hambaraviteenuste eest, mis on saadud enne 01.07.2017?

V: 

Enne 2017. aasta 1. juulit osutatud hambaraviteenuste eest makstakse täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitis välja kuni 2017. aasta 30. juunini kehtinud ravikindlustuse seaduse redaktsiooni alusel juhul, kui avaldus hüvitise saamiseks on esitatud hiljemalt 2017. aasta 1. oktoobriks.

K: 

18. Kui esitada hambaravi arve peale 01.07.2017, kas sellisel juhul on hüvitis suurem, kui kuni 30.06.2017 kompenseeritav 19,18 eurot?

V: 

Hambaravihüvitis on seotud teenuse kuupäevaga, mitte avalduse esitamise kuupäevaga haigekassale. Alates 01.07.2017 tehtud kulutused hüvitatakse uute määrade alusel. Enne seaduse muudatust tehtud kulutused ei kuulu hüvitamisele uutes määrades.

K: 

19. Rase on tasunud jaanuaris 2017 hambaravi teenuse eest 50 eurot. Haigekassa hüvitas esitatud avalduse alusel 28,77 eurot. Kui suur on rasedale makstav hüvitis 2017. a. II poolaastal?

V: 

Kui rase või alla 1-aastase lapse ema on saanud 2017.a I poolaastal hüvitist 28,77 eurot, on 2017. a. II poolaastal isikul veel õigus saada mitterahalist hüvitist kuni 56,23 eurot. Isiku omaosalus igast raviarvest alates 01.07.2017 on 15%. 

K: 

20. Laps saab 1.aastaseks 01.06.2017. Lapse ema hambaarsti visiit on planeeritud peale 01.07.2017. Kas sellisel juhul on lapse emal õigus mitterahalisele hüvitisele? 

V: 

Alla 1-aastase lapse emal on õigus taodelda hambaravihüvitist hambaraviteenuse eest, mis on osutatud selle kalendriaasta jooksul, kui laps saab 1-aastaseks.

K: 

Kui mu laps saab kalendriaasta keskel 1-aastaseks, siis milline hüvitise piirmäär mulle kehtib ja kuidas käib hüvitise arvestamine? 

V: 

Esmakordse visiidi hetkel peab olema Teie laps alla 1-aastane, et Teile kehtiks aasta lõpuni hüvitis 85 euro ulatuses.

Näide alla 1-aastase lapse ema kohta:

1.       Alla 1-aastaste lapse ema läheb kalendriaastas esimest korda teenusele aprillis (laps saab augustis 1 aastaseks) hüvitise piirmäär on aasta lõpuni 85 eurot, ka juhul kui teist korda minnakse hüvitise raames teenusele detsembris. 

2.       Naine läheb kalendriaastas teenusele esimest kohta augustis (laps sai aprillis 1 aastaseks) hüvitise piirmäär on teenuse osutamisel ja aasta lõpuni 30 eurot, sest hüvitise saamise hetkel ei kuulu ta enam nimetatud sihtgruppi.

Esita küsimus