Statistika

Ravikindlustushüvitiste kasutuse näitajad

2001-2014

Keskmine ravikulu kindlustatu kohta Eestis

2006 - 2015

Raviasutuste THT kasutus kululiikide lõikes

20162015

Eriarstiabi raviasutuse, teenuse tüübi ja eriala lõikes vanuserühmades

2016, 2015

Eriarstiabi ambulatoorsed vastuvõtud 

20162015

Eriarstiabi erakorralise meditsiini (EMO) aruanne

20162015

Iseseisev õendusabi raviasutuse, teenuse tüübi ja eriala lõikes vanuserühmades

20162015

Üldarstiabi (perearstiabi) teenuste kasutus

20162015

Tervishoiuteenuste sh DRG  kasutus raviasutustes (va üldarstiabi)

201620152014201320122011

Raviasutuste lepingute täitmine

2014, 201320122011

Erialad, teenuse koodid, ravitüübid, diagnoosid

 

201620152014, 201320122011,   2010,  

20092008200720062005

DRG (alates 2012 vt Tervishoiuteenused kasutus raviasutustes)

201120102009200820072006

2005

Tervishoiuteenuste kasutus

2001-2004  

Välisravi

Ravi EL kindlustatule Eestis

 

Välisravi Eesti kindlustatule

20162015

Plaaniline ravi välisriigis

2006-2012

Eesti keskmine ravikulu ja võrdlus teiste EL riikidega

2004-2011

Analüüsid

Eriarstiabi ja õendusabi tervishoiuteenuste kasutus ning rahastamine

2010 - 2013

Eriarstiabi ja hooldusravi tervishoiuteenuste kasutus ning rahastamine 

2008 - 2012

Pahaloomulised kasvajad (C00-C97) haigekassa andmetel

2012 - 2013