Eest Haigekassa kuulutab välja hanke:  Üleriigilise tervise edendamise konverentsi tehniliseks korraldamiseks. (Lihtsustatud korras tellitavad teenused CPV 55520000-1, 70220000-9, 79951000-5).

Hankedokumente saab aadressilt taisi.koiv@haigekassa.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2017 kell 12.00.

 

Eesti Haigekassa käimasolevate hangete infot leiab ka riigihangete e-keskkonnast.