• Eesti Haigekassa kuulutab välja riigihanke „Ehitustööde tellimine“ projekt Jõhvi Nooruse 5 hoone fassaadi soojustamiseks (CPV kood: 45213150-9-Kontorihoonete ehitustööd).
- Projekti leiab siit.
- Hanketeade avaldatakse riigihangete registris

 

 

Eesti Haigekassa käimasolevate hangete infot leiab ka riigihangete e-keskkonnast.