Loe lähemalt:

Nõukogu liikmed

 

Eesti Haigekassa kõrgeim organ on Nõukogu. Selle koosseisu täpsustab Eesti Haigekassa seadus. Täpne loetelu nõukogu pädevusest ja ülesannetest on toodud Eesti Haigekassa seaduse §12.

Riigi huvide esindajad (5)


Tervise- ja tööminister, rahandusminister ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees on nõukogu liikmed ametikoha järgi.

Riigikogu määrab oma liikmete hulgast ühe nõukogu liikme sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

Vabariigi Valitsus nimetab tervise- ja tööministri ettepanekul sotsiaalministeeriumi ametnike hulgast ühe nõukogu liikme.

Tervise- ja tööminister, nõukogu esimees

Jevgeni Ossinovski

tervisejatoominister@sm.ee

Rahandusminister

Sven Sester

 sven.sester@fin.ee

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees

Helmen Kütt

 helmen.kytt@riigikogu.ee

Riigikogu esindaja

Maris Lauri

 maris.lauri@riigikogu.ee

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna juhataja

Heli Paluste

 heli.paluste@sm.ee

Kindlustatute huvide esindajad (5)

Nimetatakse ametisse Vabariigi Valitsuse poolt määratud organisatsioonide poolt tehtud ettepanekute alusel. Vabariigi Valitsus nimetab ametisse viis nõukogu liiget.

 

 

 

MTÜ Lastekaitse Liidu ettepanekul Eesti Lastekaitse Liidu toetajaliige

Reet Raukas

reet.raukas@itk.ee

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu ettepanekul 
EPÜL juhatuse esimees 

Andres Ergma

andres@nanso.ee

Eesti Puuetega Inimeste Koja ettepanekul 
Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees

Ulvi Tammer-Jäätes  

ulvi.tammer@diabetes.ee

Eesti Ametiühingute Keskliidu ettepanekul Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees

Peep Peterson

peep.peterson@eakl.ee

 

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni ettepanekul Põhja-Eesti Regionaalhaigla radioloog

Sergei Nazarenko

 sergei.nazarenko@regionaalhaigla.ee

Tööandjate huvide esindajad (5)

Isikud nimetatakse ametisse Vabariigi Valitsuse poolt määratud organisatsioonide poolt tehtud ettepanekute alusel. Vabariigi Valitsus nimetab ametisse viis nõukogu liiget.

 

 

 

 

Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees

Urmas Sule

peaarst@ph.ee

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja

Toomas Tamsar

 toomas.tamsar@employers.ee

AS-i Lemminkäinen Eesti juhatuse esimees 

 

Mittetulundusühingu Ravimitootjate Liit juhataja

Sven Pertens

 

Riho Tapfer

sven.pertens@lemminkainen.ee

 

 

riho.tapfer@rtl.ee 

 

Nõukogu otsused

E.g., 27.04.2017
E.g., 27.04.2017
Kuupäev Pealkiri
[10.04.2017] 05.04.2017. a nr 9 Auditi Komitee koosseisu muutmine ja välise auditi tellimine
[22.03.2017] 22.03.2017. a nr 8 Eesti Haigekassa juhatuse ja nõukogu liikmete huvide deklareerimisest
[17.02.2017] 17.02.2017. a nr 7 Eesti Haigekassa raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine
[17.02.2017] 17. 02.2017. a nr 5 Eesti Haigekassa juhatuse liikme ametisse nimetamine, tema ametitasu ja ametilepingu põhitingimuste kinnitamine
[17.02.2017] 17.02.2017. a nr 6 Eesti Haigekassa struktuuri kinnitamine
[13.01.2017] 13.01.2017 a. nr 2 Eesti Haigekassa 2017. aasta eelarve kinnitamine
[13.01.2017] 13.01.2017 a. nr 3 Eesti Haigekassa juhatuse esimehe ja liikmete ametitasude kinnitamine
[13.01.2017] 13.01.2017 a. nr 4 Eesti Haigekassa juhatuse liikme Kuldar Kuremaa volituste ja ametilepingu lõpetamine ning hüvitise maksmine
[13.01.2017] 13.01.2017.a nr 1 Eesti Haigekassa nõukogu aseesimehe valimine
[09.12.2016] 09. detsember 2016. a nr 16 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” kehtestamiseks ettepaneku tegemine
[09.12.2016] 09. detsember 2016. a nr 17 Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmiseks ettepaneku
[28.10.2016] 28.10.2016. a nr 14 Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmiseks ettepaneku tegemine
[28.10.2016] 28.10.2016. a nr 15 ettepaneku tegemine tervise- ja tööministrile määruse „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord“ kehtestamiseks
[28.10.2016] 28.10.2016. a nr 13 Eesti Haigekassa juhatuse liikme ametisse nimetamine, tema ametitasu ja ametilepingu põhitingimuste kinnitamine
[14.09.2016] 14.09.2016. a nr 12 Eesti Haigekassa arengukava 2017 – 2020 kinnitamine
[19.08.2016] 19.08.2016. a nr 11 Eesti Haigekassa juhatuse liikmete huvide deklaratsiooni esitamine huvide deklaratsioonide registrile
[19.08.2016] 19.08.2016 a nr 10. Eesti Haigekassa 4 aasta kulude ja kulude katteallikate planeerimise põhimõtete ja Eesti Haigekassa 2017. aasta eelarve projekti ettevalmistamise nõuete kinnitamine
[12.08.2016] 12.08.2016. a nr 301 Eesti Haigekassa 2016. aasta I poolaasta aruande esitamine nõukogule
[22.04.2016] 22.04.2016. a nr 9 Eesti Haigekassa 2016. a tulemuskaardi kinnitamine
[22.04.2016] 22.04.2016. a nr 6 Eesti Haigekassa 2015. aasta auditeeritud raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande kinnitamine

Lehed