E.g., 30.03.2017
E.g., 30.03.2017
Kuupäev Pealkiri
[17.02.2017] 17. 02.2017. a nr 5 Eesti Haigekassa juhatuse liikme ametisse nimetamine, tema ametitasu ja ametilepingu põhitingimuste kinnitamine
[17.02.2017] 17.02.2017. a nr 6 Eesti Haigekassa struktuuri kinnitamine
[17.02.2017] 17.02.2017. a nr 7 Eesti Haigekassa raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine
[13.01.2017] 13.01.2017.a nr 1 Eesti Haigekassa nõukogu aseesimehe valimine
[13.01.2017] 13.01.2017 a. nr 2 Eesti Haigekassa 2017. aasta eelarve kinnitamine
[13.01.2017] 13.01.2017 a. nr 3 Eesti Haigekassa juhatuse esimehe ja liikmete ametitasude kinnitamine
[13.01.2017] 13.01.2017 a. nr 4 Eesti Haigekassa juhatuse liikme Kuldar Kuremaa volituste ja ametilepingu lõpetamine ning hüvitise maksmine
[09.12.2016] 09. detsember 2016. a nr 17 Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmiseks ettepaneku
[09.12.2016] 09. detsember 2016. a nr 16 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” kehtestamiseks ettepaneku tegemine
[28.10.2016] 28.10.2016. a nr 15 ettepaneku tegemine tervise- ja tööministrile määruse „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord“ kehtestamiseks
[28.10.2016] 28.10.2016. a nr 13 Eesti Haigekassa juhatuse liikme ametisse nimetamine, tema ametitasu ja ametilepingu põhitingimuste kinnitamine
[28.10.2016] 28.10.2016. a nr 14 Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmiseks ettepaneku tegemine
[14.09.2016] 14.09.2016. a nr 12 Eesti Haigekassa arengukava 2017 – 2020 kinnitamine
[19.08.2016] 19.08.2016 a nr 10. Eesti Haigekassa 4 aasta kulude ja kulude katteallikate planeerimise põhimõtete ja Eesti Haigekassa 2017. aasta eelarve projekti ettevalmistamise nõuete kinnitamine
[19.08.2016] 19.08.2016. a nr 11 Eesti Haigekassa juhatuse liikmete huvide deklaratsiooni esitamine huvide deklaratsioonide registrile
[12.08.2016] 12.08.2016. a nr 301 Eesti Haigekassa 2016. aasta I poolaasta aruande esitamine nõukogule
[22.04.2016] 22.04.2016. a nr 6 Eesti Haigekassa 2015. aasta auditeeritud raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande kinnitamine
[22.04.2016] 22.04.2016. a nr 7 Eesti Haigekassa juhatuse liikmetele tulemustasu maksmine
[22.04.2016] 22.04.2016. a nr 8 Reservkapitali ja riskireservi suurendamine
[22.04.2016] 22.04.2016. a nr 9 Eesti Haigekassa 2016. a tulemuskaardi kinnitamine

Lehed