E.g., 16.07.2017
E.g., 16.07.2017
Kuupäev Pealkiri
[09.06.2017] 09. juuni 2017. a nr 19 Avaliku konkursi korraldamine Eesti Haigekassa juhatuse esimehe ametikoha täitmiseks
[09.06.2017] 09.juuni 2017. a nr 20 Eesti Haigekassa 2017 - 2019. a tulemuskaardi kinnitamine
[19.05.2017] 19. mai 2017. a nr 18 Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmiseks ettepaneku tegemi
[26.04.2017] 26. aprill 2017. a nr 16 Eesti Haigekassa juhatuse liikmetele tulemustasu maksmine
[26.04.2017] 26. aprill 2017. a nr 12 Vabariigi Valitsuse 05.01.2001. a määruse nr 3 „Eesti Haigekassa põhikiri” muutmiseks ettepaneku tegemine
[26.04.2017] 26. aprill 2017. a nr 17 Eesti Haigekassa 2017. aasta eelarve muudatus
[26.04.2017] 26. aprill 2017. a nr 13 Eesti Haigekassa juhatuse liikme volituste pikendamine
[26.04.2017] 26. aprill 2017. a nr 14 Eesti Haigekassa 2016. aasta auditeeritud raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande kinnitamine
[26.04.2017] 26. aprill 2017. a nr 10 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” kehtestamiseks ettepaneku tegemine
[26.04.2017] 26. aprill 2017. a nr 15 Reservkapitali ja riskireservi suurendamine
[26.04.2017] 26.04.2017. a nr 11 Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmiseks ettepaneku tegemine
[10.04.2017] 05.04.2017. a nr 9 Auditi Komitee koosseisu muutmine ja välise auditi tellimine
[22.03.2017] 22.03.2017. a nr 8 Eesti Haigekassa juhatuse ja nõukogu liikmete huvide deklareerimisest
[17.02.2017] 17.02.2017. a nr 7 Eesti Haigekassa raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine
[17.02.2017] 17. 02.2017. a nr 5 Eesti Haigekassa juhatuse liikme ametisse nimetamine, tema ametitasu ja ametilepingu põhitingimuste kinnitamine
[17.02.2017] 17.02.2017. a nr 6 Eesti Haigekassa struktuuri kinnitamine
[13.01.2017] 13.01.2017 a. nr 3 Eesti Haigekassa juhatuse esimehe ja liikmete ametitasude kinnitamine
[13.01.2017] 13.01.2017 a. nr 4 Eesti Haigekassa juhatuse liikme Kuldar Kuremaa volituste ja ametilepingu lõpetamine ning hüvitise maksmine
[13.01.2017] 13.01.2017.a nr 1 Eesti Haigekassa nõukogu aseesimehe valimine
[13.01.2017] 13.01.2017 a. nr 2 Eesti Haigekassa 2017. aasta eelarve kinnitamine

Lehed