•  

  Laste hambaravi

  Hambaid tuleb hoida juba noores eas. Enne esimeste hammaste lõikumist tuleks imiku suud korrapäraselt puhastada. Esimene hambaarstikülastus võiks toimuda lapse esimese hamba lõikudes või umbes aastase lapsega. Esimesi nõuandeid suutervise osas saate juba ämmaemandalt või lapse esimesel eluaastal pereõelt.

  Uuringud on näidanud, et kui noorukiea lõpuks on hambad tugevad ja terved, ei vajata ravi veel mitukümmend aastat. Seega on laste õigete hügieeniharjumuste ja ennetava kontrolli abil võimalik vältida olukordi, kus täiskasvanueas neelab olulise osa sääste hambaravi.

  Haigekassa tasub alla 19-aastaste kindlustatute hambaravi eest. Pärast isiku 19-aastaseks saamist osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes isiku viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati.

  Lapsevanemal on õigus valida oma lapsele hambaarsti. Kontrollige alati üle, et valitud hambaarstil oleks leping haigekassaga. Haigekassa hambaravi lepingupartnerid leiate siit. Kui leping puudub, peab lapsevanem teenuse eest ise tasuma täies mahus ning seda raha haigekassalt tagasi ei saa. Haigekassa tasub vaid nende teenuste eest, mis on kirjas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus.

  Dentist

  Hambahaiguste ennetavatele vastuvõttudele soovitamise (suunamise) kohustus on pereõdedel ja kooliõdedel – see on reguleeritud nii perearsti tööjuhendis kui kooliõe tööd reguleerivas määruses. Kui tervishoiuteenust osutatakse ilma vanema juuresolekuta – näiteks ühiselt kooli poolt korraldatult - peab olema selleks kaasa antud lapsevanema nõusolek.

  Laste ortodontia

  Haigekassa rahastab ka laste ortodontiat (sh breketid), kuid ainult teatud juhtudel. Seda tehakse järgmiste diagnooside korral:

  1. ülemine lõualuu on eespool asendis alumisest 9 mm või enam (prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam);
  2. alumine lõualuu on eespoolses asendis ülemisest (progeenne hambumus);
  3. esimeste hammaste kontakt puudub ja kokku puutuvad ainult tagumised purihambad (lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid);
  4. kui õigel ajal pole lõikunud eesmine lõikehammas või silmahammas (peetunud jäävintsisiivid või kaniinid);
  5. kui ühel lõualuu poolel pole moodustunud rohkem kui üks jäävhammas (kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui üks hammas lõualuu kummalgi poolel);
  6. huule- ja suulaelõhe ning teised näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud.
  7. hambumusanomaalia raske või keskmise raskusastmega obstruktiivse uneapnoe korral, juhul kui adenotonsillektoomia ja positiivne õhurõhuravi (CPAP) on osutunud ebaefektiivseks;
  8. sügav traumeeriv hambumus, mille korral alumised lõikehambad on otseses kontaktis limaskestaga;
  9. külgmine risthambumus kolme ja enama hamba ulatuses lõualuu ühel poolel, mille korral on oluliselt häiritud näo sümmeetria ning lõualuude areng ja kasv.

  Muudel juhtudel haigekassa ortodontiliste teenuste eest ei tasu. Meeles peab pidama, et ka nimetatud juhtudel ortodontia raviks peab teenuse osutajal olema haigekassaga leping, et viimane tasuks ravi eest. Sama kehtib ka teenuste kohta: kui see on mainitud tervishoiuteenuste loetelus, siis maksab teenuse eest haigekassa.

 • Hambaravihüvitis

  Täiskasvanule

  Alates 1. juulist 2017 hakkab haigekassa ravikindlustatud täiskasvanutele hüvitama hambaravi kuni 30 eurot aastas. Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures.

  Alates 1.juulist 2017 ei pea enam patsient hambaraviteenuse hüvitist ise tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama. Arveldus täiskasvanud hambaravihüvitise piires toimub hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui hambaarsti osutatud teenusele kehtib uus hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel. 

  Täiskasvanute hambaravihüvitis aitab tagada vajalikud hambaraviteenused, julgustab inimesi esmasele hambaarsti visiidile minema ja motiveerima neid oma suu tervise eest piisavalt hoolt kandma. Käies igal aastal kontrollis, on võimalik ennetada tõsisemaid probleeme hammastega.

  Created with Sketch.

  Hüvitise näidis

  • Kui Teie hambaravi arve on näiteks 50 eurot, siis tuleb endal tasuda 50% raviarvest ehk 25 eurot ja teise 50% hüvitab haigekassa. Kui külastate sama aasta jooksul veel hambaarsti, hüvitab haigekassa Teie raviarvest veel 5 eurot, kuna hüvitise piirmäär ühes aastas on 30 eurot.

  • Kui Teie raviarve on näiteks 75 eurot, siis tasub haigekassa sellest korraga aastase hüvitise määra ehk 30 eurot ja Teil jääb maksta ülejäänud 45 eurot.

  • Arvutamine

   Hambaravi arve 50 eurot
   50% tasub patsient: 25 eurot
   50% tasub haigekassa: 25 eurot
   Hüvitise jääk: 30– 25 = 5 eurot hüvitist veel samal aastal

  Kuidas hüvitist arvestatakse?

  Alates 1. juulist 2017 hakkab Eesti Haigekassa ravikindlustatud täiskasvanutele hüvitama hambaravi kuni 30 eurot aastas.

  Patsient ise tasub 50% kokkulepitud teenuste hinnast. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt nõuda visiiditasu kuni 5 eurot.

  Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 30 euro ulatuses.

  Pane tähele!

  Kui kindlustatul tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on tal õigus hüvitisele sel perioodil ühe temale soodsama määra ulatuses. Näiteks täiskasvanud ravikindlustatud inimesele, kes on ühtlasi rase või alla üheaastase lapse ema, on õigus saada hüvitist 85 euro ulatuses ühes kalendriaastas.

  Milliseid hambaravi teenuseid hüvitatakse?

  Hambaravihüvitist saab ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures Eesti Haigekassa täiskasvanute hambaravi paketis nimetatud teenustele. Eesti Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

  Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

  • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
  • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
  • püsiva täidise paigaldamine;
  • hamba eemaldamine;
  • mädakolde avamine ja ravimine;
  • juureravi;
  • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
  • tuimestus.

  Hambaravihüvitis rasedale ja alla üheaastase lapse emale

  Alates 1. juulist 2017 suureneb hambaravihüvitis rasedatele ja alla üheaastaste laste emadele kuni 85 euroni aastas. Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures.

  Alates 1.juulist 2017 ei pea enam patsient hambaraviteenuse hüvitist ise tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama.  Arveldus täiskasvanud hambaravihüvitise piires toimub hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui hambaarsti osutatud teenusele kehtib uus hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel. 

  Mother

  Uue süsteemi järgi toimub kogub haigekassa infot kinnitatud raseduse kohta raviarvete andmebaasist ning kinnitatud raseduse korral kehtib hambaravihüvitise õigus rasedale raseduse lõpuni.

  Raviarvetelt on infot võimalik koguda vaid haigekassa lepingupartneritelt.

  Juhul, kui rase käib teenusel erakliinikus on hüvitise saamiseks siiski vajalik esitada haigekassale tõend kinnitatud rasedusest.

   

  Created with Sketch.

  Hüvitise näidis

  • Kui Teie hambaravi arve on 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning haigekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal haigekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.

  • Kui Teie üks hambaravi arve on näiteks 60 eurot, siis tasute te ise sellest 9 eurot ehk 15% ja haigekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kuna esimesel korral hüvitas haigekassa 51 eurot, aga hüvitist saab ühes aastas kuni 85 eurot, siis hüvitab haigekassa ka järgmise raviarve eest kuni 34 eurot.

  • Arvutamine

   Hambaravi arve 60 eurot
   15% tasub patsient: 9 eurot
   85% tasub haigekassa: 51 eurot
   Hüvitise jääk: 85– 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal

  Kuidas hüvitist arvestatakse?

  Alates 1. juulist 2017 suureneb hambaravihüvitis rasedatele ja alla üheaastaste laste emadele kuni 85 euroni aastas.

  Patsient ise tasub 15% kokkulepitud teenuste hinnast.

  Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 85 euro ulatuses.

  Kui Te olete 2017.aastal enne 1.juulit saanud hambaravi teenuseid ning taotlenud rahalist hüvitist kuni 28,77 euro eest, lahutatakse seni kasutatud hüvitis 85 eurost maha.

  Pane tähele!

  Alates 01.07.2017 ei pea inimene enam Eestis saadud teenuse eest esitama haigekassale hüvitise avaldust jmt. Hambaraviteenuse osutaja ja haigekassa arveldavad omavahel.

  Kui kindlustatul tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on tal õigus taotleda hüvitist sel perioodil ühe temale soodsama määra ulatuses. Näiteks täiskasvanud ravikindlustatud inimesele, kes on ühtlasi rase või alla üheaastase lapse ema, on õigus saada hüvitist 85 euro ulatuses ühes kalendriaastas.

  Millised hambaravi teenuseid hüvitatakse?

  Mitterahalist hambaravihüvitist saab ainult  haigekassa lepingupartnerite juures Eesti Haigekassa täiskasvanute hambaravi paketis nimetatud teenustele. Eesti Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

  Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

  • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
  • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
  • püsiva täidise paigaldamine;
  • hamba eemaldamine;
  • mädakolde avamine ja ravimine;
  • juureravi;
  • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
  • tuimestus.

  Hambaravihüvitis eakale, pensionärile ja osalise või puuduva töövõimega inimesele

  Alates 1. juulist 2017 suureneb hambaravihüvitis vanadus- ja töövõimetuspensionäridele, osalise või puuduva töövõimega isikutele ning üle 63-aastastele eakatele kuni 85 euroni aastas. Hüvitist saab kasutada ainult haigekassa hambaravi lepingupartnerite juures.

  Elderly

  Alates 1.juulist 2017 ei pea enam patsient hambaraviteenuse hüvitist ise tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama.  Arveldus täiskasvanud hambaravihüvitise piires toimub hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui hambaarsti osutatud teenusele kehtib uus hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel. 

   
   

  Created with Sketch.

  Hüvitise näidis

  • Kui Teie hambaravi arve on 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning haigekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal haigekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.

  • Kui Teie üks hambaravi arve on näiteks 60 eurot, siis tasute ise sellest 9 eurot ehk 15% ja haigekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kuna esimesel korral hüvitas haigekassa 51 eurot, aga hüvitist saab ühes aastas kuni 85 eurot, siis hüvitab haigekassa ka järgmise raviarve eest kuni 34 eurot.

  • Arvutamine

   Hambaravi arve 60 eurot
   15% tasub patsient: 9 eurot
   85% tasub haigekassa: 51 eurot
   Hüvitise jääk: 85– 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal

  Kuidas hüvitist arvestatakse ?

  Alates 1.juulist 2017 hakkavad vanaduspensionärid, töövõimetuspensionärid ja osalise või puuduva töövõimega inimesed, üle 63-aastased inimesed saama hambaravihüvitist kuni 85 eurot ühes kalendriaastas.

  Patsient ise tasub 15% kokkulepitud teenuste hinnast. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt nõuda visiiditasu kuni 5 eurot.

  Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 85 euro ulatuses.

  Kui Te olete 2017. aastal enne 1. juulit saanud hambaravi teenuseid ning taotlenud rahalist hüvitist kuni 19,18 euro eest, lahutatakse seni kasutatud hüvitis 85 eurost maha.

  Pane tähele!

  Alates 01.07.2017 ei pea inimene enam Eestis saadud teenuse eest esitama haigekassale hüvitise avaldust jmt. Hambaraviteenuse osutaja ja haigekassa arveldavad omavahel.

  Kui kindlustatul tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on tal õigus taotleda hüvitist sel perioodil ühe temale soodsama määra ulatuses. Näiteks osalise töövõimega täiskasvanud ravikindlustatud isikul on õigus saada hüvitist 85 euro ulatuses ühes kalendriaastas.

  Millised hambaravi teenuseid hüvitatakse?

  Hambaravihüvitist saab ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus täiskasvanute hambaravi paketis nimetatud teenustele. Eesti Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

  Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

  • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
  • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
  • püsiva täidise paigaldamine;
  • hamba eemaldamine;
  • mädakolde avamine ja ravimine;
  • juureravi;
  • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
  • tuimestus.

  Suurenenud hambaravi vajadus

  Alates 1. juulist 2017 hakkavad suurenenud hambaravi vajadusega patsiendid hüvitist saama kuni 85 eurot aastas. Inimesel on õigus nimetatud hüvitisele, kui suurenenud vajadus hambaraviteenuse saamiseks on tekkinud järgmiste tervishoiuteenuste osutamise tagajärjel:

  1. pea-kaela piirkonna kasvajate kirurgiline ja kiiritusravi;
  2. huule-, alveolaarjätke- ja suulaelõhe ning teiste anomaaliate kirurgiline ravi;
  3. näo koljuluude traumade kirurgiline ravi;
  4. protseduur (endoskoopia, anesteesia ja muu), mille käigus on tekkinud trauma;
  5. kudede ja elundite siirdamine või siirdamiseks ettevalmistamine;
  6. pea-kaela piirkonna ulatuslike põletike (abstsess, flegmoon) haiglaravi.

  Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures.

  Alates 1.juulist 2017 ei pea enam patsient hambaraviteenuse hüvitist ise tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama.  Arveldus täiskasvanud hambaravihüvitise piires toimub hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui hambaarsti osutatud teenusele kehtib uus hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel. 

  Kui käesolevalt koostab eriarst suurenenud vajaduse tõendamiseks tõendi, siis alates 1. juulist 2017 põhjendab arst suurenenud vajadust kandega ravidokumendis ja pabertõendi väljastamist enam ei toimu. See tagab vajaliku informatsiooni jõudmise hambaraviteenuse osutajani ja haigekassani ning võimaldab isikule tavapärasest suurema hambaravihüvitise aastase limiidi.

  Created with Sketch.

  Hüvitise näidis

  • Kui Teie hambaravi arve on 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning haigekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal haigekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.

  • Kui Teie üks hambaravi arve on näiteks 60 eurot, siis tasute te ise sellest 9 eurot ehk 15% ja haigekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kuna esimesel korral hüvitas haigekassa 51 eurot, aga hüvitist saab ühes aastas kuni 85 eurot, siis hüvitab haigekassa ka järgmise raviarve eest kuni 34 eurot.

  • Arvutamine

   Hambaravi arve 60 eurot
   15% tasub patsient: 9 eurot
   85% tasub haigekassa: 51 eurot
   Hüvitise jääk: 85– 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal

  Kuidas hüvitist arvestatakse?

  Alates 1. juulist 2017 hakkavad suurenenud hambaravi vajadusega patsiendid saama hambaravihüvitist kuni 85 eurot ühes kalendriaastas.

  Patsient ise tasub 15% kokkulepitud teenuste hinnast. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt nõuda visiiditasu kuni 5 eurot.

  Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 85 euro ulatuses.

  Kui Te olete 2017. aastal enne 1. juulit saanud hambaravi teenuseid ning taotlenud rahalist hüvitist kuni 28,77 euro eest, lahutatakse seni kasutatud hüvitis 85 eurost maha.

  Pane tähele!

  Alates 01.07.2017 ei pea inimene enam Eestis saadud teenuse eest esitama haigekassale hüvitise avaldust jmt. Hambaraviteenuse osutaja ja haigekassa arveldavad omavahel.

  Kui kindlustatul tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on tal õigus taotleda hüvitist sel perioodil ühe temale soodsama määra ulatuses. Näiteks suurenenud hambaravi vajadusega täiskasvanud ravikindlustatud isikul on õigus saada hüvitist 85 euro ulatuses.

  Millised hambaravi teenuseid hüvitatakse?

  Hambaravihüvitist saab ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus täiskasvanute hambaravi paketis nimetatud teenustele. Eesti Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

  Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

  • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
  • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
  • püsiva täidise paigaldamine;
  • hamba eemaldamine;
  • mädakolde avamine ja ravimine;
  • juureravi;
  • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
  • tuimestus.

  Vältimatu hambaravi

  Tasuta hambaravi vältimatu abi korral

  Kõigil täiskasvanutel sõltumata ravikindlustusest on õigus saada tasuta hambaravina vältimatut abi, mida osutatakse juhul, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Vältimatut abi osutatakse selliste erakorraliste seisundite korral, mis vajavad hamba väljatõmbamist või mädanikukolde avamist.  Seda, kas tegemist on vältimatu abiga, otsustab hambaarst. Vältimatu abi teenuste saamiseks tuleb pöörduda haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide poole, sest haigekassa maksab nii ravikindlustatud kui ravikindlustamata täiskasvanule osutatud teenuse eest ainult oma lepingupartneritele. Kindlustuseta inimeste vältimatu abi tasutakse riigieelarvest.

  Vältimatu abi korral hüvitatab haigekassa järgmisi hambaraviteenuseid:

  • Patsiendi uurimine, konsultatsioon, staatuse märkimine, raviplaani koostamine, hügieeni- või paradontaalindeksite määramine, hambakatu eemaldamine;
  • Pinnaanesteesia (limaskesta tuimestus)
  • Injektsioonanesteesia (süstiga tuimestus)
  • Ühe juurega hamba eemaldamine
  • Mitme juurega hamba eemaldamine
  • Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine
  • Mädakolde avamine ja ravimenetlus
  • Verejooksu peatamine õmblusega;
  • Järelkontroll pärast kirurgilist sekkumis
  • Hamba või implantaadi eemaldamine (osalise luu eemaldamisega)
  • Hamba rõntgenülesvõte
  • Kogu suu röntgenülevõte
 • Hambaproteeside hüvitis

  Proteesihüvitist on võimalik kasutada kolme aasta peale summas 255,65 eurot. Proteesihüvitisele on õigus järgmistel ravikindlustatud isikutel:

  • Töövõimetuspensionär
  • Vanaduspensionär
  • Osalise või puuduva töövõimega isik
  • Üle 63-aastane ravikindlustatud isik

  Hüvitise taotlemiseks esitage haigekassale:

  • Avaldus
  • Proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument*

  Pane tähele!

  Alates 1. jaanuarist 2018 ei pea enam proteesihüvitise saamiseks avaldust tagantjärele esitama, kogu arveldus toimub otse hambaarsti ja haigekassa vahel ehk soodustust arvestatakse raviarvelt maha hambaarsti juures maksmise hetkel.

  Hüvitise taotlemine

  Hüvitise taotlemiseks on kaks võimalust. Kindlustatu esitab avalduse kas:

  Created with Sketch.

  hambaproteesi tegijale

  Kindlustatu maksab siis hambaproteeside eest hambaproteesi tegijale vaid selle summa, mis ületab 255,65 eurot.

  Hambaraviteenuse osutaja taotleb ise haigekassalt hüvitise summas kuni 255,65 eurot

  või
  Created with Sketch.

  haigekassale

  Seda vaid juhul, kui isik ei ole esitanud hüvitise saamise avaldust hambaproteesi teenuse osutajale.

  Esitada tuleb avaldus ja proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument*.

  Haigekassa kannab hüvitise kindlustatu pangaarvele 90 päeva jooksul pärast nõutavate dokumentide laekumist haigekassa piirkondlikku osakonda.

  *Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument sisaldab järgmisi andmeid:

  1. dokumendi number;
  2. tervishoiuteenuse osutaja nimi, asukoha aadress ja registri- või isikukood;
  3. hambaarsti ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number;
  4. isiku, kellele hambaraviteenust osutati, ees- ja perekonnanimi;
  5. hambaraviteenuse nimetus ja arvnäitajad (kogus, hind, summa);*
  6. hambaraviteenuse osutamise kuupäev;
  7. dokumendi vormistaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja kuupäev.
  Created with Sketch.

  Hüvitise näidis

  • Marta esimesed hambaproteesid hinnaga 195,78 eurot, valmisid 7. mail 2014.
   Marta esitas haigekassale kulutuse hüvitamiseks avalduse ja teenuse eest tasumist tõendavad dokumendid. Sellest päevas algas Martal 3 aastane hüvitise periood. Haigekassa maksis 90 päeva jooksul avalduse saamisest Marta arveldusarvele proteesihüvitise 195,78 eurot.

  • 2015. aasta novembris pöördus Marta proteeside parandamiseks taaskord arsti poole ning esitas haigekassale uue avalduse ja arve 69,78 eurot.

  • Haigekassa hüvitas 90 päeva jooksul Martale kasutamata hüvitise osa 59,87 eurot (255,65 eurot - 195,78 eurot = 59,87 eurot).
   Kuna nüüd on Marta kogu proteesihüvitise ära kasutanud, on tal uuesti võimalik hüvitist taotleda alates 2017. aasta 8.maist.

  Kuidas hüvitist makstakse?

  Proteesihüvitist on võimalik kasutada kolme aasta peale summas 255,65 eurot.

  Millal täitub 3 aastat ja saab taotleda uuesti hambaproteeside hüvitist?

  Kui pensionärile pole varem hambaproteese valmistatud, siis hakatakse 3-aastast perioodi arvestama päevast, millal tema proteesid valmis said. Uuesti tekib tal hambaproteeside hüvitise taotlemise õigus, kui sellest kuupäevast on möödunud kolm aastat ning ta pöördub hambaproteeside parandamiseks või uute proteeside tellimiseks hambaarsti juurde.

  Hüvitisest kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu. Kui kindlustatu ei tea täpselt, kui kaua eelmiste proteeside valmistamisest möödas on, soovitame seda täpsustada proteeside valmistajaga või uurida haigekassast enne hambaarsti juurde minemist. Seda saab kontrollida riigiportaali www.eesti.ee teenuse „Hambaproteeside hüvitise limiidi kasutus“ kaudu, saates allkirjastatud küsimuse haigekassasse postiga, e-postiga või külastades meie klienditeenindusi.

  Pane tähele!

  Hüvitis makstakse välja sõltumata teenuse osutamise kohast. Teenus võib olla saadud nii Eestis kui välisriigis. Kulutust tuleb tõendada korrektse hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendiga.

  • Hüvitise saamise õigus aegub kolme aasta jooksul alates teenuse osutamisest.
  • Hüvitise taotlemise avalduse blankett on saadaval haigekassa klienditeenindustes  ja haigekassa kodulehel. Haigekassa blankette väljastavad, edastavad ja abistavad nende täitmisel ka Saare, Valga ja Viljandi maavalitsused.
  • Avalduse ja ravikviitungi saab haigekassale edastada järgnevalt:
   • tuues dokumendid klienditeenindusse;
   • posti teel Lastekodu 48, Tallinn 10144;
   • e-posti teel, saates allkirjastatud avalduse koos skaneeritud lisadokumentidega aadressil info@haigekassa.ee.

  NB! Skaneeritud dokumentide edastamisel juhime tähelepanu, et haigekassal on õigus andmete kontrollimise vajaduse korral nõuda Teilt makset tõendava originaaldokumendi esitamist.

  Lisainfo haigekassa klienditelefonilt (+372) 669 6630, saates allkirjastades küsimuse info@haigekassa.ee, külastades klienditeenindusi  või riigiportaali www.eesti.ee teenuse „Hambaproteeside hüvitise limiidi kasutus“ kaudu.

  Alates 1.juulist 2017 ei pea enam patsient hambaraviteenuse hüvitist ise tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama.  Arveldus täiskasvanud hambaravihüvitise piires toimub hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui hambaarsti osutatud teenusele kehtib uus hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel. 

 • Hambaravi partnerid

  Tasuta hambaravi või hambaravihüvitist saab ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus nimetatud teenustele.

  Pane tähele!

  Hetkel on kaardirakendusel vaid laste hambaravi ja ortodontia teenust pakkuvad hambaarstid, kellel on haigekassaga leping. Alates aprillist on kaardirakenduselt võimalik leida ka täiskasvanute hambaravi ja vältimatut hambaravi teenust pakkuvad hambaarstid!

   
 • Kontakt

  Hambaravihüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures.

  Lisainfot hambaravihüvitise kasutamise kohta on võimalik saada:

  • Haigekassa klienditelefonilt (+372) 669 6630 (E-R 8.30-16.30)
  • Klienditeenindustest, saates allkirjastatud avalduse info@haigekassa.ee
  • Riigiprotaalist www.eesti.ee teenuse alt “Hambaravihüvitised isikule”

 

 • Uus hambaravihüvitis ja selle rakendumine

  Käesoleval aastal on hambaarstidel võimalus astuda haigekassa lepingupartneriks, et pakkuda inimestele uut mitterahalist hambaravihüvitist. Alates 1. juulist 2017 hakkab Eesti Haigekassa hüvitama täiskasvanutele hambaravi kuni 30 euro ulatuses aastas (patsiendi omaosalus 50%). Eakatele, rasedatele, alla üheaastaste laste emadele ja teistele juba hüvitist saavatele inimestele suureneb hambaravihüvitis kuni 85 euroni aastas (patsiendi omaosalus 15%).

  Mitterahalist täiskasvanute hambaravihüvitist saab ainult haigekassa lepingupartnerite juures Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus täiskasvanute hambaravi paketis nimetatud teenustele.

  Et muuta kõigile Eesti ravikindlustatud inimestele ning ka hambaraviteenuse pakkujatele teenuse osutamine ning hüvitise kasutamine võimalikult kiireks ja lihtsaks, hakkab hüvitise limiidi arvestus ning arveldamine toimuma haigekassa ja hambaraviteenuse osutaja vahel elektroonselt. Selleks sõlmitakse haigekassa ja hambaraviteenuse pakkuja vahel teenuse osutamise lepingud.

  Oluline teada!

  • Haigekassaga sõlmitav leping tagab Teie patsiendile võimaluse saada haigekassa hambaravihüvitist.
  • Leping töötatakse välja koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga märtsi lõpuks, peale mida toimuvad kõigile huvitatud hambaarstidele infopäevad.
  • Teenuse osutamise lepingus fikseeritakse peamiselt põhimõtted elektrooniliseks arveldamiseks, lepingu sõlmimise protsess luuakse võimalikult lihtsaks ning lepinguga ei teki hambaarstile kohustusi teenuste mahu, teenuse osutamise aja jms osas.
  • Haigekassaga sõlmitav leping ei kohusta kõiki teenuseid osutama haigekassa hinnakirja alusel – hinnakiri kehtib vaid hüvitisega hõlmatud teenustele ning hüvitise piirmäära ulatuses. Hüvitise piirmäära täitumise järel ja ülejäänud teenuste puhul võib osutada iga hambaarst teenuseid oma hinnakirja alusel.
  • Tänu elektroonsele arvestusele saab hüvitist kasutada mitmel visiidil – seni kuni aastane piirmäär (30 või 85 eurot) täitub.
  • Hüvitis hõlmab esmavajalikke hambaraviteenuseid, mille loetelu on koostatud koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga.

  Kes on uue hüvitise sihtrühmad?

  30 eurose hüvitise ehk täiskasvanutele mõeldud hüvitise sihtgruppi kuuluvad kõik 19 – 63-aastased ravikindlustatud mehed ja naised.
  85 euro suuruse hüvitise sihtgruppi kuuluvad:

  • Inimesed, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension;
  • Inimesed, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime;
  • üle 63-aastane kindlustatud inimesed;
  • rasedad naised;
  • alla üheaastase lapse emad;
  • inimesed, kellel on tekkinud talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel suurenenud vajadus saada hambaraviteenust.

  Uus hinnakiri

  Uus hinnakiri on tehtud hetkel kehtivate hindade alusel ning hakkab kehtima alates 1.juulist 2017.
  Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaravi teenuste paketi, mida tervishoiuteenuste loetelu alusel täiskasvanutele hüvitatakse:

  • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
  • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
  • püsiva täidise paigaldamine;
  • amputatsioon ja hamba eemaldamine;
  • mädakolde avamine ja ravimenetlused;
  • juureravi teenused;
  • küretaaž;
  • pinna- ja injektsioonanesteesia

  Milline on hüvitise puhul maksmise ja arveldamise protsess?

  Hambaravihüvitise protsess ja maksmine lepingupartnerist teenuseosutajale üldiselt:

  1. Mitterahalise hüvitise pakkumisega seotud infovahetus ja arveldamine toimub elektrooniliselt, hambaravi teenuseosutajate poolt kasutatava tarkvara kaudu.
  2. Enne isikule teenuse osutamist on teenuseosutajal võimalik kontrollida haigekassa süsteemist isiku kindlustatust, hüvitise limiiti (30 € või 85 €) ning selle jääki;
  3. isikule osutatakse vajalikke teenuseid, mille hulgas võivad olla nii haigekassa hüvitatavad teenused kui ka mittehüvitatavad teenused;
  4. teenuste osutamise järel toimub arveldamine elektrooniliselt haigekassale arve edastamine oma tarkvara kaudu (teenuseosutaja peab olema autenditud x-teele ID kaardi vms (turvaserver) alusel);
  5. juhul, kui visiidil osutatakse nii EHK hüvitatavaid kui ka täielikult tasulisi teenuseid, peavad haigekassasse saadetaval arve osal kajastuma kõik teenused ja hulgad, mille eest EHK tasub, näidates ära nende täismaksumuse teenuste kaupa;
  6. juhul, kui eelnevalt ei toimunud isiku limiidi kontrollimist, kontrollitakse isiku limiiti arveldamise käigus ning koheselt tagastatakse vastusena summa, mis tasutakse patsiendi eest arvestades limiiti ja teenuste hindu EHK hinnakirjas ning teenuste koguseid;
  7. seejärel esitatakse koostatud arve EHK-le ning toimub paralleelne arveldamine patsiendiga, s.t. arve kogusumma ja EHK poolt tasutud summa vahe tasub patsient;
  8. teenuseosutajale tasub haigekassa esitatud arve alusel ning arvel toodud EHK poolse summa ulatuses.

  Kui isikule osutati teenuseid isiku aastase hambaravihüvitise piirmäärast väiksema summa ulatuses, toimub limiidi ümberarvutamine osutatud teenuste, nende hulga ning maksumuse alusel haigekassa süsteemis. Järgmisel visiidile pöördumisel, sama kalendriaasta jooksul, on isikul õigus veel limiidi jäägi ulatuses saada hüvitatavate teenuste osas tasu maksmise kohustuse üle võtmist haigekassa poolt.

  Hüvitise limiit kehtib ühe kalendriaasta jooksul ning seda ei ole võimalik kanda järgmisesse aastasse. Kui isikul on limiit kasutatud, ei ole teenuseosutajal kohustust osutada teenuseid haigekassa hinnakirja järgi.

 • Lepingu info

  Haigekassa töötab lepingu välja koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga. Lepinguid tutvustatakse hambaarstidele alates 01.04.2017. Lepinguid saab sõlmida alates aprillist 2017.
  Samuti korraldame EHL-iga koostöös aprillis infopäevad lepingu tutvustamiseks.

  Tüüplepingu tingimused töötame koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga välja märtsis.

  Leping sisaldab:

  • Teenuste loetelu
  • Andmete elektroonilise edastamise ja arvelduse nõuded
  • Teenuse kvaliteeditingimused
  • Teenuse kättesaadavuse tagamise tingimusi

  Mitterahalise hambaravihüvise lepingumahte ei reguleerita.
  Laste hambaravi valikul pakutud koefitsient ei rakendu täiskasvanute hüvitise puhul.

   

 • IT Arendused

  Hambaravihüvitise võimaldamiseks ning iga kindlustatud inimese hüvitise limiidi jälgimiseks ja arveldamiseks luuakse vastavad rakendused hambaarstide tarkvaraprogrammides.

  Arveldamiseks töötab haigekassa välja uued veebiteenused (x-tee SOAP päringud). Infosüsteemide arendajatel tuleb need õigeaegselt kasutusele võtta.

  Päringu tegija saab x-teega liidestumiseks kasutada:

  1. oma turvaserverit või
  2. TEHIK tervishoiuteenuse Misp-servereid

  Tehniliselt näeb arveldamise protsess välja järgmine:

  1. patsient läheb hambaarsti vastuvõtule;
  2. pärast ülevaatust ja ravi suundub patsient arvet maksma;
  3. osutatud raviteenuste alusel koostatakse arve ning haigekassa hinnakirja alusel saadetakse arve haigekassasse;
  4. arvestades osutatud teenuseid, nende maksumust, hulka ning patsiendi vaba limiiti, annab haigekassa arve esitamisel vastusena, kui palju on haigekassa poolt makstav summa;
  5. ülejäänud osa maksab patsient ise;
  6. arveldus peab toimuma vahetult pärast teenuse osutamist, et tagada korrektne limiidihaldus.

  Seega on haigekassaga arvelduseks kaks võimalust:

  • Läbi tavapärase tarkvara -Innovaatik OÜ (Hammas), Connected OÜ (Dentas) ning Alar Kaljuste (Watson).
  • Läbi haigekassa arendatava portaali

  Detailse teenusekirjelduse edastab haigekassa arendajatele veebruari lõpuks. Arendustööd algavad märtsis. Uute IT lahenduste tutvustuseks toimuvad suve alguses koolitused kõigile hambaarstidele.

 • Kontakt

  Lisainfot hambaravihüvitise kasutamise kohta on võimalik saada:

  • Haigekassa klienditelefonilt (+372) 669 6630 (E-R 8.30-16.30)
  • Klienditeenindustest, saates allkirjastatud avalduse info@haigekassa.ee