•  

  Laste hambaravi

  Hambaid tuleb hoida juba noores eas. Enne esimeste hammaste lõikumist tuleks imiku suud korrapäraselt puhastada. Esimene hambaarstikülastus võiks toimuda lapse esimese hamba lõikudes või umbes aastase lapsega. Esimesi nõuandeid suutervise osas saate juba ämmaemandalt või lapse esimesel eluaastal pereõelt.

  Uuringud on näidanud, et kui noorukiea lõpuks on hambad tugevad ja terved, ei vajata ravi veel mitukümmend aastat. Seega on laste õigete hügieeniharjumuste ja ennetava kontrolli abil võimalik vältida olukordi, kus täiskasvanueas neelab olulise osa sääste hambaravi.

  Haigekassa tasub alla 19-aastaste kindlustatute hambaravi eest. Pärast isiku 19-aastaseks saamist osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes isiku viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati.

  Lapsevanemal on õigus valida oma lapsele hambaarst. Kontrollige alati üle, et valitud hambaarstil oleks leping haigekassaga, lepingupartnerid leiate siit. Kui leping puudub, peab lapsevanem teenuse eest ise tasuma täies mahus ning seda raha haigekassalt tagasi ei saa. Haigekassa tasub vaid nende teenuste eest, mis on kirjas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus.

  Dentist

  Hambahaiguste ennetavatele vastuvõttudele soovitamise (suunamise) kohustus on pereõdedel ja kooliõdedel – see on reguleeritud nii perearsti tööjuhendis kui kooliõe tööd reguleerivas määruses. Kui tervishoiuteenust osutatakse ilma vanema juuresolekuta – näiteks ühiselt kooli poolt korraldatult - peab olema selleks kaasa antud lapsevanema nõusolek.

  Laste ortodontia

  Haigekassa tasub ka laste osutatud ortodontiat (sh breketid) teenuste eest, kuid ainult teatud juhtudel. Seda tehakse järgmiste diagnooside korral:

  1. ülemine lõualuu on eespool asendis alumisest 9 mm või enam (prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam);
  2. alumine lõualuu on eespoolses asendis ülemisest (progeenne hambumus);
  3. esimeste hammaste kontakt puudub ja kokku puutuvad ainult tagumised purihambad (lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid);
  4. kui õigel ajal pole lõikunud eesmine lõikehammas või silmahammas (peetunud jäävintsisiivid või kaniinid);
  5. kui ühel lõualuu poolel pole moodustunud rohkem kui üks jäävhammas (kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui üks hammas lõualuu kummalgi poolel);
  6. huule- ja suulaelõhe ning teised näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud.
  7. hambumusanomaalia raske või keskmise raskusastmega obstruktiivse uneapnoe korral, juhul kui adenotonsillektoomia ja positiivne õhurõhuravi (CPAP) on osutunud ebaefektiivseks;
  8. sügav traumeeriv hambumus, mille korral alumised lõikehambad on otseses kontaktis limaskestaga;
  9. külgmine risthambumus kolme ja enama hamba ulatuses lõualuu ühel poolel, mille korral on oluliselt häiritud näo sümmeetria ning lõualuude areng ja kasv.

  Muudel juhtudel haigekassa ortodontiliste teenuste eest ei tasu. Meeles peab pidama, et ka nimetatud juhtudel ortodontia raviks peab teenuse osutajal olema haigekassaga leping, et viimane tasuks ravi eest. Sama kehtib ka teenuste kohta: kui see on mainitud tervishoiuteenuste loetelus, siis maksab teenuse eest haigekassa.

 • Hambaravihüvitis

  Täiskasvanule

  Alates 1. juulist 2017 hüvitab haigekassa ravikindlustatud täiskasvanutele hambaravi kuni 30 eurot aastas. Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele.

  Alates 1.juulist 2017 ei pea enam patsient hambaraviteenuse hüvitist ise tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama. Arveldus täiskasvanute hambaravihüvitise piires toimub hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui hambaarsti osutatud teenusele kehtib uus hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel.  
  Created with Sketch.

  Hüvitise näidis

  • Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on näiteks 50 eurot, siis tuleb endal tasuda 50% raviarvest ehk 25 eurot ja teise 50% hüvitab haigekassa. Kui külastate sama aasta jooksul veel hambaarsti, hüvitab haigekassa Teie raviarvest veel 5 eurot, kuna hüvitise piirmäär ühes aastas on 30 eurot.

  • Kui Teie raviarve hüvitatavate teenuste eest on näiteks 75 eurot, siis tasub haigekassa sellest korraga aastase hüvitise määra ehk 30 eurot ja Teil jääb maksta ülejäänud 45 eurot.

  • Arvutamine

   Hambaravi arve 50 eurot
   50% tasub patsient: 25 eurot
   50% tasub haigekassa: 25 eurot
   Hüvitise jääk: 30– 25 = 5 eurot hüvitist veel samal aastal

  Kuidas hüvitist arvestatakse?

  Alates 1. juulist 2017 kehtib täiskasvanutele hambaravihüvitis kuni 30 eurot ühes kalendriaastas, seejuures tasub patsient ise 50% teenuste hinnast. Hüvitis kehtib ainult esmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt nõuda visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad).

  Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 30 euro ulatuses.

  Pane tähele!

  Alates 01.07.2017 ei pea enam ravikindlustatud inimene Eestis saadud hambaraviteenuste eest hüvitist tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama. Arveldus toimub hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui osutatud teenusele kehtib hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel.

  Kui teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on teil õigus saada hüvitist teile kõige soodsama määra ulatuses. Näiteks täiskasvanud ravikindlustatud inimesele, kes on ühtlasi rase või alla üheaastase lapse ema, on õigus saada hüvitist 85 euro ulatuses ühes kalendriaastas.

  Milliseid hambaravi teenuseid hüvitatakse?

  Täiskasvanute hambaravihüvitist saab ainult  haigekassa lepingupartnerite juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Eesti Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

   

  Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

  • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
  • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
  • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
  • püsiva täidise paigaldamine;
  • hamba eemaldamine;
  • mädakolde avamine ja ravimine;
  • juureravi;
  • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
  • tuimestus.

  Hambaravihüvitis rasedale ja alla üheaastase lapse emale

  Alates 1. juulist 2017 suurenes hambaravihüvitis rasedatele ja alla üheaastaste laste emadele kuni 85 euroni aastas. Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele.

  Alates 1.juulist 2017 ei pea enam patsient hambaraviteenuse hüvitist ise tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama.  Arveldus täiskasvanute hambaravihüvitise piires toimub hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui hambaarsti osutatud teenusele kehtib uus hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel. 

  Mother

  Uue süsteemi järgi toimub kogub haigekassa infot kinnitatud raseduse kohta raviarvete andmebaasist ning kinnitatud raseduse korral kehtib hambaravihüvitise õigus rasedale raseduse lõpuni.

  Raviarvetelt on infot võimalik koguda vaid haigekassa lepingupartneritelt.

  Juhul, kui rase käib teenusel erakliinikus on hüvitise saamiseks siiski vajalik esitada haigekassale tõend kinnitatud rasedusest.

   

  Created with Sketch.

  Hüvitise näidis

  • Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning haigekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal haigekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.

  • Kui Teie üks hambaravi arve hüvitatavate teenuse eest on näiteks 60 eurot, siis tasute te ise sellest 9 eurot ehk 15% ja haigekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kuna esimesel korral hüvitas haigekassa 51 eurot, aga hüvitist saab ühes aastas kuni 85 eurot, siis hüvitab haigekassa ka järgmise raviarve eest kuni 34 eurot.

  • Arvutamine

   Hambaravi arve 60 eurot
   15% tasub patsient: 9 eurot
   85% tasub haigekassa: 51 eurot
   Hüvitise jääk: 85– 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal

  Kuidas hüvitist arvestatakse?

  Alates 1. juulist 2017 suurenes hambaravihüvitis rasedatele ja alla üheaastaste laste emadele kuni 85 euroni aastas. Patsient ise tasub 15% teenuste hinnast. Hüvitis kehtib ainult esmavajalikele hambaraviteenusteleKõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt nõuda visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad).

  Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 85 euro ulatuses.

  Kui Te olete 2017.aastal enne 1.juulit saanud hambaravi teenuseid ning taotlenud rahalist hüvitist kuni 28,77 euro eest, lahutatakse seni kasutatud hüvitis 85 eurost maha.

  Pane tähele!

  Alates 01. juulist 2017 ei pea enam ravikindlustatud inimene Eestis saadud hambaraviteenuste eest hüvitist tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama. Arveldus toimu hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui osutatud teenusele kehtib hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel.

  Kui teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on teil õigus saada hüvitist teile kõige soodsama määra ulatuses. Näiteks täiskasvanud ravikindlustatud inimesele, kes on ühtlasi rase või alla üheaastase lapse ema, on õigus saada hüvitist 85 euro ulatuses ühes kalendriaastas.

  Millised hambaravi teenuseid hüvitatakse?

  Täiskasvanute hambaravihüvitist saab ainult  haigekassa lepingupartnerite juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Eesti Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

  Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

  • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
  • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
  • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
  • püsiva täidise paigaldamine;
  • hamba eemaldamine;
  • mädakolde avamine ja ravimine;
  • juureravi;
  • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
  • tuimestus.

  Hambaravihüvitis eakale, pensionärile ja osalise või puuduva töövõimega inimesele

  Alates 1. juulist 2017 suurenes hambaravihüvitis vanadus- ja töövõimetuspensionäridele, osalise või puuduva töövõimega isikutele ning üle 63-aastastele eakatele kuni 85 euroni aastas. Hüvitist saab kasutada ainult haigekassa hambaravi lepingupartnerite juures.

  Elderly

  Alates 1.juulist 2017 ei pea enam patsient hambaraviteenuse hüvitist ise tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama.  Arveldus täiskasvanute hambaravihüvitise piires toimub hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui hambaarsti osutatud teenusele kehtib uus hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel. 

   
   

  Created with Sketch.

  Hüvitise näidis

  • Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on näiteks 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning haigekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal haigekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.

  • Kui Teie üks hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on näiteks 60 eurot, siis tasute ise sellest 9 eurot ehk 15% ja haigekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kuna esimesel korral hüvitas haigekassa 51 eurot, aga hüvitist saab ühes aastas kuni 85 eurot, siis hüvitab haigekassa ka järgmise raviarve eest kuni 34 eurot.

  • Arvutamine

   Hambaravi arve 60 eurot
   15% tasub patsient: 9 eurot
   85% tasub haigekassa: 51 eurot
   Hüvitise jääk: 85– 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal

  Kuidas hüvitist arvestatakse ?

  Alates 1.juulist 2017 saavad vanaduspensionärid, töövõimetuspensionärid ja osalise või puuduva töövõimega inimesed, üle 63-aastased inimesed hambaravihüvitist kuni 85 eurot ühes kalendriaastas. Patsient ise tasub 15% teenuste hinnast. Hüvitis kehtib ainult esmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt nõuda visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad).

  Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 85 euro ulatuses.

  Kui Te olete 2017. aastal enne 1. juulit saanud hambaravi teenuseid ning taotlenud rahalist hüvitist kuni 19,18 euro eest, lahutatakse seni kasutatud hüvitis 85 eurost maha.

  Pane tähele!

  Alates 01.07.2017 ei pea enam ravikindlustatud inimene Eestis saadud hambaraviteenuste eest hüvitist tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama. Arveldus toimu hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui osutatud teenusele kehtib hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel. 

  Kui teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on teil õigus saada hüvitist teile kõige soodsama määra ulatuses. Näiteks osalise töövõimega täiskasvanud ravikindlustatud isikul on õigus saada hüvitist 85 euro ulatuses ühes kalendriaastas.

  Millised hambaravi teenuseid hüvitatakse?

  Täiskasvanute hambaravihüvitist saab ainult  haigekassa lepingupartnerite juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Eesti Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

  Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

  • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
  • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
  • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
  • püsiva täidise paigaldamine;
  • hamba eemaldamine;
  • mädakolde avamine ja ravimine;
  • juureravi;
  • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
  • tuimestus.

  Suurenenud hambaravi vajadus

  Alates 1. juulist 2017 saavad suurenenud hambaravi vajadusega patsiendid hüvitist kuni 85 eurot aastas. Inimesel on õigus nimetatud hüvitisele, kui suurenenud vajadus hambaraviteenuse saamiseks on tekkinud järgmiste tervishoiuteenuste osutamise tagajärjel:

  1. pea-kaela piirkonna kasvajate kirurgiline ja/või kiiritusravi;
  2. huule-, alveolaarjätke- ja suulaelõhe kirurgiline ravi;
  3. hambakudede või näo- ja lõualuude väärarenguid põhjustavate geneetiliste ja ainevahetushaiguste ravi;
  4. näo-lõualuude piirkonna traumade ja põletike kirurgiline ravi;
  5. meditsiiniline protseduur (endoskoopia, anesteesia ja muu), mille käigus on tekkinud näo-lõualuude piirkonna trauma;
  6. kopsu-, maksa-, südame ja/või neerude, vereloome tüvirakkude siirdamine või siirdamiseks ettevalmistamine.

  Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures.

  Alates 1.juulist 2017 ei pea enam patsient hambaraviteenuse hüvitist ise tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama.  Arveldus täiskasvanute hambaravihüvitise piires toimub hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui hambaarsti osutatud teenusele kehtib uus hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel. 

  Kui käesolevalt koostab eriarst suurenenud vajaduse tõendamiseks tõendi, siis alates 1. juulist 2017 põhjendab arst suurenenud vajadust kandega ravidokumendis ja pabertõendi väljastamist enam ei toimu. See tagab vajaliku informatsiooni jõudmise hambaraviteenuse osutajani ja haigekassani ning võimaldab isikule tavapärasest suurema hambaravihüvitise aastase limiidi.

  Created with Sketch.

  Hüvitise näidis

  • Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning haigekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal haigekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.

  • Kui Teie üks hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on näiteks 60 eurot, siis tasute te ise sellest 9 eurot ehk 15% ja haigekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kuna esimesel korral hüvitas haigekassa 51 eurot, aga hüvitist saab ühes aastas kuni 85 eurot, siis hüvitab haigekassa ka järgmise raviarve eest kuni 34 eurot.

  • Arvutamine

   Hambaravi arve 60 eurot
   15% tasub patsient: 9 eurot
   85% tasub haigekassa: 51 eurot
   Hüvitise jääk: 85– 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal

  Kuidas hüvitist arvestatakse?

  Alates 1. juulist 2017 saavad suurenenud hambaravi vajadusega patsiendid hambaravihüvitist kuni 85 eurot ühes kalendriaastas.

  Patsient ise tasub 15% teenuste hinnast. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt nõuda visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad)

  Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 85 euro ulatuses.

  Kui Te olete 2017. aastal enne 1. juulit saanud hambaravi teenuseid ning taotlenud rahalist hüvitist kuni 28,77 euro eest, lahutatakse seni kasutatud hüvitis 85 eurost maha.

  Pane tähele!

  Alates 01.07.2017 ei pea enam ravikindlustatud inimene Eestis saadud hambaraviteenuste eest hüvitist tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama. Arveldus toimu hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui osutatud teenusele kehtib hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel. 

  Kui teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on teil õigus saada hüvitist teile kõige soodsama määra ulatuses. Näiteks osalise töövõimega täiskasvanud ravikindlustatud isikul on õigus saada hüvitist 85 euro ulatuses ühes kalendriaastas.

   

  Millised hambaravi teenuseid hüvitatakse?

  Täiskasvanute hambaravihüvitist saab ainult  haigekassa lepingupartnerite juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Eesti Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

  Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

  • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
  • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
  • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
  • püsiva täidise paigaldamine;
  • hamba eemaldamine;
  • mädakolde avamine ja ravimine;
  • juureravi;
  • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
  • tuimestus.

   

 • Hambaproteeside hüvitis

   

  Alates 1. juulist kehtib uus täiskasvanu hambaproteesihüvitise määrus. Proteesihüvitist on võimalik kasutada kolme aasta peale summas 260 eurot. 

  Proteesihüvitisele on õigus järgmistel ravikindlustatud isikutel:

  • Töövõimetuspensionär
  • Vanaduspensionär
  • Osalise või puuduva töövõimega isik
  • Üle 63-aastane ravikindlustatud isik

  Hüvitise taotlemiseks esitage haigekassale:

  • Avaldus
  • Proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument*

  Pane tähele!

  Alates 1. jaanuarist 2018 ei pea enam proteesihüvitise saamiseks avaldust tagantjärele esitama, kogu arveldus toimub otse hambaarsti ja haigekassa vahel ehk soodustust arvestatakse raviarvelt maha hambaarsti juures maksmise hetkel.

  Hüvitise taotlemine

  Hüvitise taotlemiseks on kaks võimalust. Kindlustatu esitab avalduse kas:

  Created with Sketch.

  hambaproteesi tegijale

  Kindlustatu maksab siis hambaproteeside eest hambaproteesi tegijale vaid selle summa, mis ületab 260 eurot.

  Hambaraviteenuse osutaja taotleb ise haigekassalt hüvitise summas kuni 260 eurot

  või
  Created with Sketch.

  haigekassale

  Seda vaid juhul, kui isik ei ole esitanud hüvitise saamise avaldust hambaproteesi teenuse osutajale.

  Esitada tuleb avaldus ja proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument*.

  Haigekassa kannab hüvitise kindlustatu pangaarvele 90 päeva jooksul pärast nõutavate dokumentide laekumist haigekassa piirkondlikku osakonda.

  *Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument sisaldab järgmisi andmeid:

  1. dokumendi number;
  2. tervishoiuteenuse osutaja nimi, asukoha aadress ja registri- või isikukood;
  3. hambaarsti ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number;
  4. isiku, kellele hambaraviteenust osutati, ees- ja perekonnanimi;
  5. hambaraviteenuse nimetus ja arvnäitajad (kogus, hind, summa);*
  6. hambaraviteenuse osutamise kuupäev;
  7. dokumendi vormistaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja kuupäev.
  Created with Sketch.

  Hüvitise näidis

  • Marta esimesed hambaproteesid hinnaga 195,78 eurot, valmisid 7. mail 2015. Marta esitas haigekassale kulutuse hüvitamiseks avalduse ja teenuse eest tasumist tõendavad dokumendid. Sellest päevas algas Martal 3 aastane hüvitise periood. Haigekassa maksis 90 päeva jooksul avalduse saamisest Marta arveldusarvele proteesihüvitise 195,78 eurot.

  • 2016. aasta novembris pöördus Marta proteeside parandamiseks taaskord arsti poole ning esitas haigekassale uue avalduse ja arve 69,78 eurot.Haigekassa hüvitas 90 päeva jooksul Martale kasutamata hüvitise osa 59,87 eurot (255,65 eurot - 195,78 eurot = 59,87 eurot).

  • Alates 01.07.2017 tõusis proteesihüvitise limiit 260 euroni. Kui Marta kasutab alates 01.07.2017 hambaproteeesi teenuseid, on tal õigus täiendavale mitterahalisele hüvitisele summas 4,35 eurot. Kuna nüüd on Marta kogu proteesihüvitise ära kasutanud, on tal uuesti võimalik hüvitist taotleda alates 2018. aasta 8.maist.

    

  Kuidas hüvitist makstakse?

  Proteesihüvitist on võimalik kasutada kolme aasta peale summas 260 eurot.

  Millal täitub 3 aastat ja saab taotleda uuesti hambaproteeside hüvitist?

  Kui pensionärile pole varem hambaproteese valmistatud, siis hakatakse 3-aastast perioodi arvestama päevast, millal tema proteesid valmis said. Uuesti tekib tal hambaproteeside hüvitise taotlemise õigus, kui sellest kuupäevast on möödunud kolm aastat ning ta pöördub hambaproteeside parandamiseks või uute proteeside tellimiseks hambaarsti juurde.

  Hüvitisest kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu. Kui kindlustatu ei tea täpselt, kui kaua eelmiste proteeside valmistamisest möödas on, soovitame seda täpsustada proteeside valmistajaga või uurida haigekassast enne hambaarsti juurde minemist. Seda saab kontrollida riigiportaali www.eesti.ee teenuse „Hambaproteeside hüvitise limiidi kasutus“ kaudu, saates allkirjastatud küsimuse haigekassasse postiga, e-postiga või külastades meie klienditeenindusi.

  Pane tähele!

  Hüvitis makstakse välja sõltumata teenuse osutamise kohast. Teenus võib olla saadud nii Eestis kui välisriigis. Kulutust tuleb tõendada korrektse hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendiga.

  • Hüvitise saamise õigus aegub kolme aasta jooksul alates teenuse osutamisest.
  • Hüvitise taotlemise avalduse blankett on saadaval haigekassa klienditeenindustes  ja haigekassa kodulehel
  • Avalduse ja ravikviitungi saab haigekassale edastada järgnevalt:
   • tuues dokumendid klienditeenindusse;
   • posti teel Lastekodu 48, Tallinn 10144;
   • e-posti teel, saates allkirjastatud avalduse koos skaneeritud lisadokumentidega aadressil info@haigekassa.ee.

  NB! Skaneeritud dokumentide edastamisel juhime tähelepanu, et haigekassal on õigus andmete kontrollimise vajaduse korral nõuda Teilt makset tõendava originaaldokumendi esitamist.

  Lisainfo haigekassa klienditelefonilt (+372) 669 6630, saates allkirjastades küsimuse info@haigekassa.ee, külastades klienditeenindusi  või riigiportaali www.eesti.ee teenuse „Hambaproteeside hüvitise limiidi kasutus“ kaudu.

 • Hambaravi partnerid

  Kaardirakenduselt leiad laste hambaravi, laste ortodontia ja täiskasvanute hambaravi teenust pakkuvad hambaarstid, kellel on Eesti Haigekassaga leping. Kaardile on kuvatud teenuse osutamise koht ja hambaravi partneri kontaktandmed.

  Pane tähele!

  Tasuta hambaravi või hambaravihüvitist (uus hüvitis kehtib alates 01.07.2017) saab ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus nimetatud teenustele.

   
 • Kontakt

  Hambaravihüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures.

  Lisainfot hambaravihüvitise kasutamise kohta on võimalik saada:

  • Haigekassa klienditelefonilt (+372) 669 6630 (E-R 8.30-16.30)
  • Klienditeenindustest, saates allkirjastatud avalduse info@haigekassa.ee
  • Riigiprotaalist www.eesti.ee teenuse alt “Hambaravihüvitised isikule”

 

 • Hambaravihüvitis ja selle rakendumine

  Hambaarstid on oodatud haigekassa lepingupartneriks, et pakkuda inimestele tänavu suvest jõustuvat hambaravihüvitist.  Alates 1. juulist 2017 hüvitab Eesti Haigekassa täiskasvanutele hambaravi kuni 30 euro ulatuses aastas (patsiendi omaosalus 50%). Eakatele, rasedatele, alla üheaastaste laste emadele ja teistele juba hüvitist saavatele inimestele suurenes hambaravihüvitis kuni 85 euroni aastas (patsiendi omaosalus 15%).

  Täiskasvanute hambaravihüvitist saab ainult haigekassa lepingupartnerite juures Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus täiskasvanute hambaravi paketis nimetatud teenustele.

  Et muuta kõigile Eesti ravikindlustatud inimestele ning ka hambaraviteenuse pakkujatele teenuse osutamine ning hüvitise kasutamine võimalikult kiireks ja lihtsaks, toimub hüvitise limiidi arvestus ning arveldamine  haigekassa ja hambaraviteenuse osutaja vahel elektroonselt. Selleks on haigekassa ja hambaraviteenuse pakkuja vahel sõlmitud teenuse osutamise lepingud.

  Oluline teada!

  • Haigekassaga sõlmitav leping tagab Teie patsiendile võimaluse saada haigekassa hambaravihüvitist.
  • Leping töötatakse välja koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga märtsi lõpuks, peale mida toimuvad kõigile huvitatud hambaarstidele infopäevad.
  • Teenuse osutamise lepingus fikseeritakse peamiselt põhimõtted elektrooniliseks arveldamiseks, lepingu sõlmimise protsess luuakse võimalikult lihtsaks ning lepinguga ei teki hambaarstile kohustusi teenuste mahu, teenuse osutamise aja jms osas.
  • Haigekassaga sõlmitav leping ei kohusta kõiki teenuseid osutama haigekassa hinnakirja alusel – hinnakiri kehtib vaid hüvitisega hõlmatud teenustele ning hüvitise piirmäära ulatuses. Hüvitise piirmäära täitumise järel ja ülejäänud teenuste puhul võib osutada iga hambaarst teenuseid oma hinnakirja alusel.
  • Tänu elektroonsele arvestusele saab hüvitist kasutada mitmel visiidil – seni kuni aastane piirmäär (30 või 85 eurot) täitub.
  • Hüvitis hõlmab esmavajalikke hambaraviteenuseid, mille loetelu on koostatud koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga.

  Kes on uue hüvitise sihtrühmad?

  30 eurose hüvitise ehk täiskasvanutele mõeldud hüvitise sihtgruppi kuuluvad kõik 19 – 63-aastased ravikindlustatud mehed ja naised.
  85 euro suuruse hüvitise sihtgruppi kuuluvad:

  • inimesed, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension;
  • inimesed, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime;
  • üle 63-aastane kindlustatud inimesed;
  • rasedad naised;
  • alla üheaastase lapse emad;
  • inimesed, kellel on tekkinud talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel suurenenud vajadus saada hambaraviteenust.

  Osutatavad teenused

  Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaravi teenuste paketi, mida tervishoiuteenuste loetelu alusel täiskasvanutele hüvitatakse:

  • hambaarsti esmane ja korduv vastuvõtt;
  • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
  • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
  • püsiva täidise paigaldamine;
  • amputatsioon ja hamba eemaldamine;
  • mädakolde avamine ja ravimenetlused;
  • juureravi teenused;
  • küretaaž;
  • pinna- ja injektsioonanesteesia

  Esmavajalike hambaraviteenuste detailsem loetelu.

  Hüvitise raames osutatavad teenused, nende rakendustingimused ja hinnakiri on leitav tervishoiuteenuste loetelus, peatükk 10, paragrahv 74, lõige 1 ja lõige 2: https://www.riigiteataja.ee/akt/129042017007

  Milline on hüvitise puhul maksmise ja arveldamise protsess?

  Hambaravihüvitise protsess ja maksmine lepingupartnerist teenuseosutajale üldiselt:

  1. Mitterahalise hüvitise pakkumisega seotud infovahetus ja arveldamine toimub elektrooniliselt, hambaravi teenuseosutajate poolt kasutatava tarkvara kaudu.
  2. Enne isikule teenuse osutamist on teenuseosutajal võimalik kontrollida haigekassa süsteemist isiku kindlustatust, hüvitise limiiti (30 € või 85 €) ning selle jääki;
  3. Isikule osutatakse vajalikke teenuseid, mille hulgas võivad olla nii haigekassa hüvitatavad teenused kui ka mittehüvitatavad teenused;
  4. Teenuste osutamise järel toimub arveldamine elektrooniliselt haigekassale arve edastamine oma tarkvara kaudu (teenuseosutaja peab olema autenditud x-teele ID kaardi vms (turvaserver) alusel);juhul, kui visiidil osutatakse nii EHK hüvitatavaid kui ka täielikult tasulisi teenuseid, peavad haigekassasse saadetaval arve osal kajastuma kõik teenused ja hulgad, mille eest EHK tasub, näidates ära nende täismaksumuse teenuste kaupa;
  5. juhul, kui eelnevalt ei toimunud isiku limiidi kontrollimist, kontrollitakse isiku limiiti arveldamise käigus ning koheselt tagastatakse vastusena summa, mis tasutakse patsiendi eest arvestades limiiti ja teenuste hindu EHK hinnakirjas ning teenuste koguseid;
  6. seejärel esitatakse koostatud arve EHK-le ning toimub paralleelne arveldamine patsiendiga, s.t. arve kogusumma ja EHK poolt tasutud summa vahe tasub patsient;
  7. teenuseosutajale tasub haigekassa esitatud arve alusel ning arvel toodud EHK poolse summa ulatuses.

  Kui isikule osutati teenuseid isiku aastase hambaravihüvitise piirmäärast väiksema summa ulatuses, toimub limiidi ümberarvutamine osutatud teenuste, nende hulga ning maksumuse alusel haigekassa süsteemis. Järgmisel visiidile pöördumisel, sama kalendriaasta jooksul, on isikul õigus veel limiidi jäägi ulatuses saada hüvitatavate teenuste osas tasu maksmise kohustuse üle võtmist haigekassa poolt.

  Hüvitise limiit kehtib ühe kalendriaasta jooksul ning seda ei ole võimalik kanda järgmisesse aastasse. Kui isikul on limiit kasutatud, ei ole teenuseosutajal kohustust osutada teenuseid haigekassa hinnakirja järgi.

 • Lepingu info

  Lepinguid saab sõlmida alates maist 2017.

  • Täiskasvanute hambaravihüvitise leping
  • Lepingu sõlmimise taotlusvorm (uuendatud 08.09)

  Lepingu sõlmimiseks palume saata digiallkirjastatud taotlusvorm aadressile hambaravi@haigekassa.ee

  Pöörame tähelepanu, et hambaarstide soovil on muudetud lepingus koondarvete saatmise korda: koondarveid hakkab mitte harvem kui kord nädalas koostama haigekassa ja hambaarstidel on võimalus kontrollida nende vastavust enda raviarvetega. Vastav punkt on kirjas ka lepingus.

  Leping sisaldab:

  • Teenuste loetelu
  • Andmete elektroonilise edastamise ja arvelduse nõuded
  • Teenuse kvaliteeditingimused
  • Teenuse kättesaadavuse tagamise tingimusi

  Täiskasvanute hambaravihüvitise pakkumiseks sõlmivad haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja (juriidiline isik või FIE) lepingu, mille nõuded on sätestatud ravikindlustuse seaduses. Leping on tähtajaline. Teenuse osutajatega, kellel on täna kehtiv laste hambaravi leping, sõlmitakse hüvitise pakkumiseks leping kolmeks aastaks. Teenuse osustajatega, kellel hetkel ei ole haigekassaga kehtivat lepingut, sõlmitakse hüvitise leping üheks aastaks.Leping ei mõjuta juba sõlmitud või tulevikus sõlmitavat lepingut laste hambaravi või täiskasvanute vältimatu abi osutamiseks.

  Mitterahalise hambaravihüvise lepingumahte ei reguleerita.

  Laste hambaravi valikul pakutud koefitsient ei rakendu täiskasvanute hüvitise puhul. 

  Proteesihüvitiste jaoks sõlmitakse leping alates 1. jaanuarist 2018.

   

 • IT Arendused

  Hambaravihüvitise võimaldamiseks ning iga kindlustatud inimese hüvitise limiidi jälgimiseks ja arveldamiseks luuakse vastavad rakendused hambaarstide tarkvaraprogrammides. Arendajate ülesanne on täiendada olemasolevat infosüsteemi, nii et uute hüvitistega arveldamine oleks võimalikult mugav. Arendatav täiendus võimaldab hambaarstil või tugitöötajal koheselt kontrollida patsiendi hüvitise suurust ja kasutatud osa, teenuste vastavust hüvitiste nimekirjale ning esitada ja kinnitada koondarveid haigekassale.

  Hambaravihüvitise arveldamise info

  Täiskasvanute hambaravi teenuste koondarveldamise lahendus on uuendatud ning loodud on uus teenus koond_arve_info, mille dokumentatsiooni leiate siit.  Lisaks on täiendatud jäägi kontrolli ja arvete saatmise teenuste dokumenti tagastatavate teadete loendiga, juhendi leiate siit. Hambaarstide tagasiside põhjal on muudetud DMF indeksi märkimise reeglit korduva vastuvõtu teenuse puhul (kood 52401) - DMF indeksi märkimine lubatud, aga mitte kohustuslik.

  Lisaks, koondarvelduse lahendus on loodud selliselt, et seda saab rakendada nii hambaravile kui ka edaspidi proteesiravile. Kuna on arendajad ning teenuseosutajad on küsinud, kas proteesiravi osas võiks pakutud koondarveldamise lahendusele üle minna enne 2018 jaanuari, siis palume teilt kõigilt vastust põhjendatud seisukohaga varasemale üleminekule (st koondarve mustandi ja kinnitamise teenuste asendamine EHK poolse automaatse arveldamisega) kas seda pooldades või vastu olles hiljemalt 26.05.2017.

  Palume arvestada, et planeeritud on lastehambaravi ja täiskasvanute vältimatu hambaravi puhul alates 01.09.2017 muuta teenuste täpsustamist hambavalemi ja DMF koodi osas, sarnaselt täiskasvanute hambaraviga. Teenused tuleks märkida hamba või hambavahemiku kaupa eraldi (neid ei summeerita), hambavalemi välja märgitakse vajadusel kas DMF kood või täpsem hambavalem/-vahemik.

  Kuna hetkel väärtuseid ei kontrollita soovitaksime võimalusel arendused TORU faili genereerimise osas ära teha ja kasutusele võtta.

  Kuidas saab hambaarst uue tarkvaratäienduse?

  Haigekassa viimistleb vajaliku IT-arenduse detailset kirjeldust, mis edastatakse aprilli alguseks hambaarstidele IT-teenust pakkuvatele ettevõtetele, kes omakorda on vastutavad süsteemi väljaarendamise, testimise ja haldamise eest. Iga hambaarst peaks uue arenduse saamiseks pöörduma praeguse IT-teenuse pakkuja poole, kellel on vastav eelinfo olemas. Ka uue lahenduse arendamise ja haldamise kuludes tuleb hambaraviteenuse pakkujail oma IT arendajatega kokkuleppele jõuda.

  Arvete elektroonilise edastamise teenusega liitumine

  Hambaravihüvitise arvete elektrooniliseks edastamiseks haigekassale on kaks võimalust:

  • Kui asutusel pole raviteenuse osutamisega seotud info edastamiseks turvaserverit, siis registreerib raviasutuse B-kaardil olev isik ettevõtte E-tervise SA poolt hallatavas TTO portaalis aadressil https://misp2.digilugu.ee/misp2. Portaali kasutusjuhendi leiate peale ID kaardiga sisse logimist lehe ülemisest paremast nurgast  „abi“-alt.

  • Kui raviasutusel on raviinfo haldamiseks ja edastamiseks oma rakendus ja turvaserver, siis esitab raviasutuse allkirjaõiguslik või volitatud isik Riigi Infosüsteemi Haldussüsteemi (edaspidi) RIHA portaali kaudu taotluse asutuse RIHA-ga liitumiseks. Detailsed juhised taotluse koostamiseks leiab taotluse vormi juurest. Teenuste avamisest või keeldumisest teavitatakse taotlejat 5 tööpäeva jooksul e-kirjaga.

  Õigused tuleks taotleda järgmistele teenustele:

  • kirst.hrh_jaak.v1“ - inimese hambaravihüvitise jäägi kontroll

  • „kirst.hrh_saatmine.v1“ - alusdokumentide sisetamine ja saatmine realiseeritud teenuste kohta

  • „kirst.koond_arve_info.v1“ -  koondarve info pärimine saadetud hambaravihüvitise arvete kohta

  Arvete edastamisega seotud küsimuste ja probleemide korral palume kirjutada e-posti aadressile hambaravi@haigekassa.ee või helistada telefonil 744 7440; 744 7434 või 744 7457.

   

  Mida uue lahenduse abil teha saab?

  Suurim erinevus praeguse ja uue süsteemi  vahel on see, et kui seni esitasid patsiendid haigekassale hüvitise avalduse tagantjärele, siis alates 1. juulist 2017 toimub arveldamine kohe teenuse osutamisel: arst või registraator saab arvutisüsteemis automaatse vastuse hüvitise jäägist ja sellest, millised teenused ja kui suures mahus hüvitis katab ning kui suur osa tuleb tasuda patsiendil.

  Kui seni esitasid patsiendid haigekassale hüvitise avalduse tagantjärele, siis alates 1. juulist 2017 toimub arveldamine kohe teenuse osutamisel.
   

  Haigekassa seab IT-arendusettevõtetele ette neli funktsiooni, mida uus infosüsteem peab täitma:

  1) Soovi korral hüvitise limiidi kontroll (30 € või 85 €) haigekassa süsteemist näiteks enne, kui patsient teenuseid kasutab. Limiidi kontrollimine on vabatahtlik samm.

  2) Arve saatmine haigekassale ja automaatne vastus: töötaja sisestab kõik patsiendile osutatud terviseteenuste loetelus toodud teenused süsteemi ja saab kohese vastuse, mis mahus patsient hüvitist saab.

  Juhul, kui visiidil osutatakse nii haigekassa hüvitatavaid kui ka täielikult tasulisi teenuseid, peavad haigekassale saadetava arve osal kajastuma kõik teenused ja hulgad, mille eest haigekassa tasub.

  Juhul, kui töötaja ei kontrollinud enne visiidi algust patsiendi hüvitise limiiti, teeb süsteem seda arveldamise käigus ning tagastab koheselt vastusena summa, mis tasutakse patsiendi eest, arvestades tema alles olevat limiiti ning teenuste hindu ja koguseid. Paralleelselt arveldab arsti enda süsteem summa, mille peab maksma patsient ehk arve kogusumma ja haigekassa hüvitatud summa vahe.

  Kogu arveldamine on elektroonne ja info hakkab hambaarstide ja haigekassa vahel liikuma X-tee kaudu, autentimiseks on vajalik ID-kaart ning selle tarkvara. Kindlasti tuleb veenduda, et nii ID-kaart kui ka sertifikaadid oleks kehtivad.

  Pane tähele!
   

  Kokkulepitud sagedusega teeb koondarved (maksedokumendid) haigekassa, lähtudes juba esitatud ja laekunud arvetest. Läbi teenuste saab TTO IS küsida tehtud maksedokumentide andmeid (nt kui TTO süsteemi on tekkinud laekumine) ja märkida vastuses antud arvete loetelu alusel üksikud teenusearved arveldatuks. Arved tehakse automaatselt ja tähtajaks, ka TTO IS poolel on võimalik vähendada kasutaja osalust (dokumentide perioodiline pollimine ja tagasiside küsimine ei peaks seda üldse vajama).

   

  Arveldamiseks töötab haigekassa välja uued veebiteenused (X-tee SOAP päringud). Infosüsteemide arendajatel tuleb need õigeaegselt kasutusele võtta.

  Päringu tegija saab X-teega liidestumiseks kasutada oma turvaserverit või TEHIK tervishoiuteenuse Misp-servereid.

   

  Tehniliselt näeb arveldamise protsess välja järgmine:

  • patsient läheb hambaarsti vastuvõtule;
  • pärast ülevaatust ja ravi suundub patsient arvet maksma;
  • osutatud raviteenuste alusel koostatakse arve ning haigekassa hinnakirja alusel saadetakse arve haigekassasse;
  • arvestades osutatud teenuseid, nende maksumust, hulka ning patsiendi vaba limiiti, annab haigekassa arve esitamisel vastusena, kui palju on haigekassa poolt makstav summa;
  • ülejäänud osa maksab patsient ise;
  • arveldus peab toimuma vahetult pärast teenuse osutamist, et tagada korrektne limiidihaldus.
   

  Seega on haigekassaga arvelduseks kaks võimalust: 

  • Läbi tavapärase tarkvara -Innovaatik OÜ (Hammas), Connected OÜ (Dentas) ning Alar Kaljuste (Watson).

  Julgustame hambaarste, kes kasutavad infosüsteeme Watson, Hammas või Dentas juba täna, enne haigekassaga lepingu sõlmimist, võtma ühendust oma IT-teenuse pakkujaga, et alustada varakult läbirääkimisi uue arenduse saamiseks.

  • Läbi haigekassa arendatava portaali

  Milline on ajakava?

  Esmane teavitus uue arenduse vajadustest jõudis IT-arendajateni jaanuaris. Detailsem kirjeldus ja tehniline dokumentatsioon valmib aprilli alguseks, seejärel saavad arendajad alustada lahenduse väljatöötamist. 2017. aasta mai ja juuni on planeeritud süsteemi testimiseks ja koolitusteks.

  Haigekassa ei sõlmi IT-arendajatega eraldi lepinguid. Arenduste valmimise kiirus ja edukus sõltub suuresti arstide ja arendajate omavahelisest koostööst. Toetame ka omalt poolt uute arenduste sujuvat kasutuselevõttu ning planeerime koostöös IT-arendajatega korraldada hambaarstidele ja nende tugipersonalile juunikuus praktilised koolitused, kus on võimalik uuendustega tutvuda ja neid kasutama õppida.

   

  Lahendus arstidele, kellel puudub IT-arendaja

  Arstid, kellel ei ole praegu IT-süsteemi ja arendajat, ei pea samuti muretsema –see ei takista haigekassaga lepingu sõlmimist. Arendame omalt poolt välja turvalises MISP-i veebiportaalis asuva tasuta lahenduse, kus on olemas kõik hüvitistega arveldamiseks vajalikud funktsioonid ja sellega saavad liituda kõik soovijad.

  Juba praegu kasutatakse sama portaali (https://misp2.digilugu.ee/misp2/) digiretsepti, proteesiarvete ning töövõimetuslehtede edastamiseks haigekassasse, seega jääb kõigi teenustega arveldamine mugavalt samasse kohta.

   
 • KKK

  Siia oleme koondanud infopäevadel tekkinud küsimuste vastused. Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda kas oma piirkonna halduri või otse haigekassa poole.

  Loe lähemalt:

  Ekslikelt edastatud arvete muutmine

  Hambaarstid on oodatud haigekassa lepingupartneriks, et pakkuda inimestele alates 01.07.2017 kehtivat mitterahalist hambaravihüvitist.  

  Kindlustatu

  Hüvitise suurus alates 01.07.2017

  Omaosalus

  *Töövõimetuspensionär või vanaduspensionär

  *Osalise või puuduva töövõimega inimene

  *Üle 63 aastane ravikindlustatud inimene

  Kuni 85 eurot aastas

  15%

  Rase

  Kuni 85 eurot aastas

  15%

  Alla üheaastase lapse ema

  Kuni 85 eurot aastas

  15%

  Inimene, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust

  Kuni 85 eurot aastas

  15%

  Täiskasvanud ravikindlustatud inimene

  Kuni 30 eurot aastas

  50%

   Täiskasvanute hambaravihüvitist saab ainult haigekassa lepingupartnerite juures Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus täiskasvanute hambaravi paketis nimetatud teenustele.

  Tervishoiuteenuse osutaja:

  1.      Kontrollib enne andmete edastamist X-tee kaudu kindlustatud isiku kindlustuskaitse kehtivust ja temale kalendriaastaks kehtestatud ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäära jäägi suurust

  2.      esitab haigekassale edastataval arvel ainult teenused, mille eest tasub haigekassa

  3.      esitab arved teenuse osutamise päeval läbi infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee

  4.      tagab, et isiku raviarve numbri kombinatsioon on unikaalne vähemalt 3 kalendriaasta jooksul

  5.      saab oma tarkvara kasutades vaadata koostatud koondarveid ja nende sisu

  6.      kasutades hüvitatavate hambaraviteenuste andmete edastusel vabavaralist portaali Misp, omab võimalust kontrollida isiku hambaravihüvitise limiiti, edastada hüvitamisele kuuluvate teenuste andmeid ja jälgida koondarveldamise infot esitatud arvete kohta

  Haigekassa poolt:

  1.      toimub edastatud korrektsete täiskasvanute hambaraviteenuste arvete koondarveldamine mitte harvem kui kord nädalas

  2.      tasutakse arve tervishoiuteenuse osutajale koostatud koondarve alusel lepingus märgitud arvelduskontole (Eesti Vabariigi krediidiasutuses) hiljemalt 20 kalendripäeva jooksul

  Palume tervishoiuteenuste osutajal alati enne arvete esitamist veenduda, et arvel esitatud andmed on õiged ning kooskõlas teenuse osutamise kohta sätestatud tingimustega.

  Mida teha ekslikult edastatud arvete muutmiseks?

  Ekslikult edastatud arvete muutmine toimub ainult tervishoiuteenuse osutaja poolt esitatud kirjaliku taotluse alusel. Digiallkirjastatud taotlused palume saata e-posti teel aadressil info@haigekassa.ee.

  Oluline on eristada, kas ekslikult edastatud arve on juba koondarvega kinnitatud või märgati eksimust enne haigekassa poolt koondarveldamist.

  1.  Arve tühistamisel enne koondarveldamist palume esitada taotluse arve tühistamiseks aadressile info@haigekassa.ee. Taotlus peab sisaldama:

  - arve esitaja rekvisiite (asutuse nimi, aadress, registrinumber)

  - arve tühistamise põhjus

  - kinnitust, et  tervishoiuteenuse osutaja on informeerinud arve tühistamisest klienti

  - teenuse saaja isikukood

  - arve number

  - arve kuupäev

  - haigekassa poolt hüvitamisele kuuluv summa

  Taotluse vorm esitamiseks haigekassale: taotlus arve tühistamiseks

  Juhul kui „tühistamise“ tõttu või arve muutmisel muutub patsiendi poolt tasutud või haigekassa poolt makstav määr, tagab teenuseosutaja arveldamise patsiendiga ja esitab haigekassa poolsel nõudmisel vastavad kuludokumendid.

  2.  Arve krediteerimiseks haigekassa poolt koondarveldatud andmete puhul palume esitada kreeditarve aadressile info@haigekassa.ee. Kreeditarve peab sisaldama:

  - kreeditarve esitaja rekvisiite (asutuse nimi, aadress, registrinumber, pangaandmed)

  - arve krediteerimise põhjust

  - kreeditarve numbrit
  - viidet koondarvele, mille kohta kreedit esitatakse
  - isiku nime ja isikukoodi, kellele osutatud teenuse kohta kreedit on koostatud
  - summa, mis krediteeritakse (kreedit koostatakse isiku kogu haigekassa poolt hüvitatud summa kohta, osalist krediteerimist ei ole võimalik menetleda)

  ­- kinnitust, et tervishoiuteenuse osutaja on  informeerinud arve krediteerimisest klienti

  Taotluse vorm esitamiseks haigekassale: Taotlus arve krediteerimiseks

  Juhul kui kreeditarve tegemisel  muutub patsiendi poolt tasutud või haigekassa poolt makstav määr, tagab teenuseosutaja arveldamise patsiendiga ja esitab haigekassa poolsel nõudmisel vastavad kuludokumendid.

  Peale haigekassa poolt arve tühistamist/krediteerimist informeerib haigekassa tervishoiuteenuse osutajat uue, korrigeeritud arve saatmise võimalusest.

   

  ​Infopäevade küsimused-vastused (aprill-mai)

  Menetlemine

  1. Millised on esmase vastuvõtu kodeerimise rakendustingimused ja dokumenteerimise nõuded?

  Hambaraviteenuste rakendustingimused on leitavad Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu peatükis 10 „Hambaravi“, paragrahv 74, lõige 2: https://www.riigiteataja.ee/akt/129042017007

  2. Kui emal dekreet lõpeb ja isa jääb lapsepuhkusele, siis kas ema saab töötuna ikka 85-eurost hüvitist? Kas alla üheaastase lapse ema, kellel ei ole ravikindlustust, saab hüvitist edasi?

  Haigekassa tasub hüvitist vaid ravikindlustatud inimeste eest. Kindlustatud on üks alla kolmeaastast last kasvatav lapsehoolduspuhkusel olija - olgu selleks ema, isa või eestkostja. Seega kirjeldatud olukorras, kui ema ei pöördu tagasi tööle, tal ravikindlustust ei ole ja hüvitist ei saa. 

  3. Mille alusel saavad rasedad hüvitist?

  Rasedad saavad hüvitist haigekassa andmebaasi rasedust kinnitava diagnoosi alusel. Kinnitus jõuab admebaasi siis, kui perearst või raseduse kinnitanud eriarst on info edastanud haigekassale. Hüvitis on kalendriaastapõhine.

  Näide: kui naine jääb rasedaks augustis ja rasedus kinnitatakse septembris, on tal õigus 85-euroseks hüvitiseks kalendriaasta lõpuni ning teiseks 85-euroseks hüvitiseks järgmisel kalendriaastal.

  4. Kui inimene ütleb, et on rase, aga meie andmebaasis pole infot?

  Selliseid juhtumeid menetletakse käsitsi juhtumipõhiselt. Patsient tasub esialgu arve täies mahus (kindlustatuse korral kuvatakse talle 30-eurone hüvitis) ja pärast saab patsient pöörduda hüvitise saamiseks haigekassasse.

  Kas sellisel juhul võime küsida arve enda hinnakirja alusel?

  Teile kuvatakse patsient sel juhul 30 euro suuruse hüvitise saajana ja kui patsient soovib, võib kasutada seda hüvitist. Ülejäänud teenused võib dokumenteerida enda hinnakirja alusel.

  5. Miks soodustingimustel vanaduspensioni saavad inimesed ei saa soodustingimustel hüvitist?

  Inimesed, kellel on õigus hambaraviteenuse hüvitisele kõrgendatud piirmääras, sätestab alates 1. juulist 2017 ravikindlustuse seaduse § 33:

  Alla 19-aastase kindlustatud isiku hambaraviteenuse hüvitis

  (1) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega:

  3) vähemalt 19-aastaselt kindlustatud isikult, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, kes on üle 63-aastane, rase või alla üheaastase lapse ema või kellel on tekkinud talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel suurenenud vajadus saada hambaraviteenust, talle osutatud hambaraviteenuse eest kalendriaastas ülevõetava tasu maksmise kohustuse kõrgendatud piirmäära. 

  6. Miks on eelpensionärid välja jäänud proteesihüvitisest?

  Inimesed, kellel on õigus hambaproteesi hüvitisele, sätestab ravikindlustuse seaduse § 63:

  Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitis

  (3) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega üks kord kolme aasta jooksul makstava hambaproteeside hüvitise tingimused, määra ja maksmise korra isikule, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension või kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, ja üle 63-aastasele kindlustatud isikule

  7. Hetkel saab saata ainult ühe diagnoosi, aga päriselu on see, et tuleb saata mitu diagnoosi. See teema oli ka IT-arendajatega kohtumisel teemaks, aga pole vastust saanud. Kuidas sellega jääb?

  Haigekassa süsteem küsib edastataval raviarvel patsiendi põhidiagnoosi. Ravidokumendil on arstil võimalik üles märkida kaasuvad diagnoosid.

  8. Kuidas hakkab toimuma koondarvete saatmine ja kinnitamine?

  Lepingu punktis 3.5 on toodud koondarveldamise nõuded, mille järgi Eesti Haigekassa koostab koondarved mitte harvem kui kord nädalas. Teenuseosutajal on võimalus koondarve kinnitada või pärida teenuse kohta infot, et märkida oma süsteemis arved arveldatuks.

  9. Kas on piirang koondarvete esitamise tiheduse osas?

  Lepingu punkti 3.5 järgi koostab Eesti Haigekassa koondarved mitte harvem kui kord nädalas.

  10. Meie raha hoitakse kaua kinni – kui patsient käib kuu alguses ravil ja koondarve esitame järgmise kuu alguses ja siis läheb veel kuni 30 päeva aega raha tagasikandmiseks, anname sisuliselt ligi 60 päevaks enda raha krediiti. Kas seda ei saa teistmoodi korraldada?

  Lepingu punkti 3.6. kohaselt maksab haigekassa tervishoiuteenuse osutajale summa lepingus märgitud arvelduskontole hiljemalt 20 kalendripäeva jooksul pärast koondarve koostamist.

  11. Kas proteesitööde tegemisel on võimalik kodeerida esmase/korduva visiidi kood hambaravis?

  Proteesiteenuste rakendustingimused on väljatöötamisel ning hakkavad kehtima alates 01.01.2018.

  12. Mida teha, kui inimesel on hüvitise jääk 1 euro ja ta soovib seda ära kasutada?

  Ühe euro suurust hüvitise jääki on võimalik kasutada sarnaselt muu jäägiga, st järgmisel arve saatmisel makstakse välja maksimaalne hüvitis (antud juhul 1 euro) kas teenuse hinna või jäägi alusel.

  13. Kuidas on suurenenud ravivajadusega inimestega?

  Suurenenud hambaravivajaduse on määranud perearst või vastava eriala eriarst. Lepingutesse kirjutatakse sisse uus statistiline kood ehk sellekohane info liigub haigekassale raviarvetelt. Inimesed, kes olid varem suurenenud ravivajaduse kategoorias, kantakse automaatselt üle, aga nad peavad kahe aasta jooksul tõestama enda ravivajadust.

  14. Kui patsient ütleb hiljem, et ta ei tahtnud enda hüvitist ühes kohas ära kasutada ja tahab seda kasutada hoopis teises kohas?

  Praegu on proteesihüvitise tõenduseks paber, et inimesel on õigus tulla haigekassalt hüvitist küsima. Mitterahalise hüvitise puhul ei ole teil arstina kohustust haigekassale tõestada, et hüvitist kasutasite, sest arvestus toimub esitatud teenuste põhjal. Kui patsient esitab kaebuse, siis küsime selgitust. Siin jääb ka patsiendi omavastutus.

  15. Kas patsient võib valida, kas ta tahab kasutada hüvitist ühel visiidil pinnatäidise jaoks või samal aastal teisel visiidil näiteks juureravi alustamiseks?

  Jah, patsiendil on see õigus valida.

  16. Kas mingil juhul haigekassa ütleb, et ta ei hüvita ka?

  Arst saab süsteemist kohese vastuse selle kohta, kui suur on patsiendi hüvitise limiit. Muudel juhtudel saame keelduda ainult juhul, kui on tulnud näiteks kaebus, et tegu on pettusega. Sihtvaliku käigus kontrollib haigekassa dokumenteerimist ja kui seal on vastuolud, teeme kahjuhüvitamisnõude.

  17. Kas on TORU kontrollid?

  Jah, andmete puhul on kontrollid, kas koodid klapivad TTL andmetega.

  18. Mis saab proteesihüvitisest, kui ma ei soovi täiskasvanu hüvitise lepingut teha?

  Kui te ei soovi täiskasvanute lepingut sõlmida, siis võimaldame eraldi lepingut ainult proteesihüvitisteks. Kui teil on täiskasvanute ravimise leping sõlmitud, teeme sellele lepingule lisa. See juhtub 1. jaanuaril 2018.

  IT

  19. Kas tuleb raviarve tühistamise võimalus? Kui arst lihtsalt unustab mingi teenuse, nt süsti lisada?

  Eksimuste korral on võimalik tervishoiuteenuste osutajal pöörduda halduri poole, kuid oluline on enne arve esitamist veenduda andmete korrektsuses. Oleme tühistamise võimaldamist arutanud IT-arendajatega ning haigekassa IT-osakond ootab tühistamise põhjuste analüüsi, et hinnata tulevikus sellise arenduse tegemise võimalikkust.

  20. Kui saadan kogemata ekslikult vigase raviarve, kas on pärast võimalik muuta? Kas haigekassale tuleb edastatud andmete muutmiseks helistada või saata e-kiri?

  Eksimuste korral on võimalik pöörduda tervishoiuteenuste osutajal haigekassa halduri poole enda piirkonnas, kuid oluline on enne arve esitamist veenduda andmete korrektsuses.

  21. Mis juhtub siis, kui teenus on maas? Kas saab limiiti kontrollida haigekassasse helistades?

  Haigekassa loob telefonikontaktid, kuhu teenuse rikke korral pöörduda ning kajastab kontakte kodulehel.

  22. Praegu märgitakse DMF diagnoosi külge (raskusastme väljal) ja nüüd seda muudetakse – see info on meile olemata, et muutub juuli alguses. It-arendaja ütlesid, et muutub aasta lõpus.

  DMF muutub raviarvete real samuti 1. juulil 2017 ja liigub koos üldiste suu seisukorda hindavate teenuste koodidega.

  Kas laste hambaravil see ka muutub?

  Muudatus on planeeritud sisse viia ka laste hambaravis TORU kaudu edastatavate raviarvete puhul. Eeldatavasti võiksid sealsed muudatused rakenduda alates 1. septmebrist. Täpsed juhised on selgitamisel.

  23. Kas MISPis loeb programm ise raviarved koondarve jaoks kokku?

  Teenuseosutaja jaoks muutub koondarve esitamine automaatseks ehk koondarveid  koostab Eesti Haigekassa. MISPi kaudu on võimalik näha arveid, mis on konkreetsesse koondarvesse arveldatud, et selle info alusel võrrelda summasid raamatupidamises.

  24. Kuidas käib MISP-st andmete edastamine tervise infosüsteemi?

  Andmed ei liigu ise tervise infosüsteemi, kui arvete edastamine käib eraldi teenuste kaudu.

  25. Milliseid andmeid haigekassa MISP-st näeb?

  Tegemist on digiloo MISPiga, mida saavad kasutada teenuseosutajad, kellel ei ole kasutusel enda tarkvara või infosüsteemi. Täna on see juba kasutusel nt töövõimetuslehtede või retsepti koostamiseks ja proteesiarvete edastamiseks.

  26. Kuidas formuleerub arve MISPis? Kas saab arve välja trükkida, et patsient näeb, mis osa tasub haigekassa ja mis osa ise?

  MISPi sisestatakse ainult haigekassa poolt hüvitatavad teenused, st MISPis näeb vastusena infot nende teenuste eest makstava hüvitise kohta.

  27. Hambaravikaardid on arstiportaalis (digilugu, TEHIK) – kuidas seal andmete edastamine toimuma hakkab?

  Arsti- ja patsiendiportaali arendamisega tegeleb Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK). Küsimustega tuleb pöörduda TEHIKu poole ja täiskasvanute hambaravi arendusega see andmevahetus ei muutu.

  28. Küsin haigekassa partnerihalduse süsteemi kohta - millal see rakendub?

  Hetkel prognoositult 1. jaanuaril 2019.

  Hinnakujundus

  29. Praeguses laste hambaravi lepingus on mitmeid piiranguid, nt konsultatsiooni ei tohi mitu korda teha ja kirurgilise manipulatsiooni puhul ei tohi mitmekordset konsultatsiooni teha – kas need samad piirangud hakkavad kehtima ka nüüd? Kui patsient tuleb hambaeemaldusele ja tal on 85 eurot – kui esmane ja korduv konsultatsioon annavad kokku 85 eurot, kas talle võib mõlemat teenust anda või mitte?

  Hambaraviteenuste rakendustingimused on leitavad Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu peatükkis 10. „Hambaravi“, paragrahvis 74, lõikes 2: https://www.riigiteataja.ee/akt/129042017007 .

  30. Kuidas kujuneb hind, kui on tegemist kahe või kolme pinnatäidisega? Kas aeg pikeneb (näites olete märkinud 20min esmaseks vastuvõtuks)? Kui palju pikeneb mitme täidise paigaldamisel tööaeg?

  Iga konkreetse teenuse hinna sisse on arvestatud teenuse osutamiseks kuluv aeg. Need on kinnitatud sotsiaalministri määruse lisas 3: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1251/1201/1004/Lisa3.pdf

  31. Kui laste hambaravile kehtib sarnane leping, siis miks samad hinnad ei kehti täiskasvanutele?

  Hambaraviteenuste hinnad ja rakendustingimused on leitavad Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu peatükkis 10. „Hambaravi“, paragrahvis 74, lõikes 2: https://www.riigiteataja.ee/akt/129042017007

  Teenuste hinnad on samad nii lastele kui ka täiskasvanutele osutatavate teenuste puhul. Täiskasvanute hambaravihüvitis on n-ö alampakett lastele osutatavatest teenustest.

  32. Kas üks hetk võib juhtuda nii nagu laste puhul, et koefitsient on 1 või 0,8?

  Ei. Täiskasvanute puhul on koefitsient vastavalt omaosalusele. See tähendab, et teenuseid osutatakse alati täismahus, aga teenuse hind arvestatakse vastavalt sellele, kas inimene kuulub madalama piirmäära hüvitise gruppi (omaosalus 50% hüvitatavatest teenustest) või kõrgema piirmäära hüvitise gruppi (omaosalus 15% hüvitatavatest teenustest).

  33. Kui sisseostetav teenus on kallim kui TTL-s, kas inimesele võib esitada eraldi või täiendava arve osas, mida hüvitis ja patsiendi omaosalus ei kata?

  Ei, kui osutatakse teenust haigekassa hinnakirja alusel, siis täiendavat summat haigekassa hinnakirja teenuse eest küsida ei ole õiguslikult lubatud! Kui osutatakse sama teenust turuhinna alusel, ei esitata haigekassasse arvet ning inimene tasub teenuse eest täies mahus ise.

  34. Kas hinnad jäävadki nii?

  Hindade ülevaatamise protsess juba käib, kohtume osapooltega regulaarselt.Jälgime kindlasti esimese kuue kuu teenuste osutamist ja uuendame hindasid vastavalt vajadusele.

  HIndade kujundamisel peame lähtuvalt määrusest kaasama referentsasutustena (ehk asutused, kes annavad meile kulude kohta infot) suuremad hambaraviasutused, kuid oleme teinud omalt poolt ettepaneku kaasta täiendavaid asutusi.

  Infopäevade küsimused-vastused (jaanuar)

  Küsimus: Kui koodid 52400 ja 52401 ei rakendu täiendavalt koodiga 52450-52465 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel, siis miks vältimatu abi korral üle 19 aastastele võib neid koos kasutada? Mida teha sel juhul, kui esmasel vastuvõtul selgub, et on vaja eemaldada piimahammas ja rohkem laps ei peaks visiidile tulema ?

  Vastus: Koodiga 52400 ja 52401 tähistatud tervishoiuteenuse kohta on kehtestatud tervishoiuteenuste loetelus rakendustingimused, mis kehtivad nii laste hambaravi kui ka üle 19-aastaste vältimatu abi osutamisel.

  Küsimus: Mitu korda aastas võib kasutada koodi 52401 (või võib igal korduval visiidil kasutada ) ?
  Vastus: Eespool nimetatud teenuseid on võimalik osutada iseseisvalt kui puudub vajadus/võimalus kirurgiliseks sekkumiseks. Juhul, kui lapsel on tarvis eemaldada piimahammas, kodeeritakse raviarvele hamba eemaldamine ning hambaarsti vastuvõttu raviarvele ei kodeerita. Hambaarsti korduvat vastuvõttu (52401) võib arvele märkida igal korduval visiidil, kui patsiendile osutatakse teenuse piirhinnas kirjeldatud tegevusi, need on dokumenteeritud ning juhul, kui ei rakendata teenuseid koodidega 52450-52465.

  Küsimus: Mis on vahet teenuste 52400, 52401ja 52402 kui tegevuste kirjeldused on samad?
  Vastus: Teenuste koodidega 52400, 52401 ja 52402 ajaline mõõde ja teostatavate menetluste sisu on mõneti erinev.

  Küsimus: Miks ei ole eristatud täidiste maksumusi materjalide järgi?
  Vastus: Vastavalt arvestatud kuludele kujunesid erinevast materjalist, kuid sama mahuliste täidiste maksumused ligilähedasteks, mille tõttu ei peetud otstarbekaks eristada täidiste hindu materjalist lähtuvalt.

  Küsimus: Kuhu on kadunud erinevad jäljendid?
  Vastus: Kuni 31.12.2016 kehtinud tervishoiuteenuste loetelus olnud alginaat- ja silikoonjäljendid on uues kaasajastatud loetelus koondatud komplektselt jäljendmaterjalist sõltumata teenusesse 52662 (Töömudeli ja jäljendi valmistamine).

  Küsimus: Kas võib lisaks panna ka ajutise täidise?
  Vastus: Teenus koodiga 52427 sisaldab koferdamiga isoleeritud hamba kroonipulbi eemaldamist ning ravimtäidise/isolatsioonitäidise (biodentiine, steriilne kirurgiline kips jne) ja alustäidise asetamist. Seega ei ole koodi 52424 koos kasutamine põhjendatud.

  Küsimus: Kas ühel hambal saab eradi kaviteetide korral märkida arvele 3ühepinna täidist?
  Vastus: Tervishoiuteenust koodidega 52417-52420 rakendatakse kaviteedi põhiselt. Eeltoodust lähtuvalt rakendatakse kolme kaviteedi parandamisel teenust 52417x3.

  Küsimus: Kas korduvat vastvõttu võib igale arvele märkida?
  Vastus: Hambaarsti korduvat vastuvõttu rakendatakse juhul, kui on osutatud ja dokumeneeritud hambaarsti vastuvõtus sisalduvad tegevused (TTL § 74, lõige 2). Võib märkida igale arvele.

  Küsimus: Kas korduvat vastuvõttu võib igal visiidil kasutada?
  Vastus: Hambaarsti korduvat vastuvõttu rakendatakse juhul, kui on osutatud ja dokumeneeritud hambaarsti vastuvõtus sisalduvad tegevused (TTL § 74, lõige 2). Võib kasutada igal visiidil.

  Küsimus: Miks ei või kirurgiliste teenuste puhul lisada visiiti?
  Vastus: Kirurgiliste tervishoiuteenuste  koodiga 52450 -52465 piirhinda  on arvestatud  hambaarsti vastuvõtu teenuse komponendid. Tervishoiuteenuste koos arvele märkimisel võtaks Eesti Haigekassa dubleerivalt üle tasumaksmise  kohustuse ühe ja sama  tegevuse eest.

  Küsimus: Kas Hambakivi eemaldamisel tuleb teha parostaatus?
  Vastus: Hambakivi tekkega kaasnevad muutused ka prodondi kudedes, mis peab olema dokumenteeritiud. Eelnev tegevus on teenuste 52400; 52401ja 52403 üks tegevusi.

  Küsimus: Miks ei või esmasele hambaarsti vastuvõtule lisaks märkida parodontilise staatuse tegemist, mis otseselt ei vastuvõtu siseste tegevuste hulka.
  Vastus: Vastuvõtu piirhinda kuulub lisaks teistele tegevustele ka staatuse märkimine, hügieeni- või parodontaalindeksite määramine. Parodontilise staatuse iseseisvaks teostamiseks peab olema ka vastav  patoloogia . Kaasneb raviplaani koostamine ja patsiendi nõustamine. Tekivad kattuvad tegevused  kahe tervishoiuteenuse koos kasutamisel. Parodontaalindeksi määramine on üks osa parodontilisest staatusest.

  Küsimus:  Flour lakiga katmine- kuidas sekstandi ulatuses? Kui hambad 16 ,26,36,45, kas siis on 4 sekstanti?
  Vastus:  Teenuse osutamine eeldab  hammaste olemasolu sekstandis. Puuduvate hammaste korral sekstandis tuleb olemasolevate hammaste arv kokku liita.Kokkuleppeliselt loeti sekstandi hõlmatuseks - 4 hamba ulatuses.


  Küsimus:  Kui on diagnoositud kaaries ,gingiviit ja veel mõni patoloogia. Milline on siis järjestus?
  Vastus:  Esimesena peamise põhjuse diagnoosi kood, millega enamas mahus tegeldi.

  Küsimus:  Frenuloplatika kood on puudu. Kas seda ei tohi teha? Peab suunama näolõualuu kirurgile?
  Vastus:  Võib kasutada 7202- Keele või huule frenulotoomia ilma plastikata.

  Küsimus:  Miks on ühes kohas katt ja teises teenuses biokile kui need on üks ja sama?
  Vastus:  Teenuse nimetused on valminud koostöös ja kooskõlastatult erialaseltsiga.

  Küsimus:  Kas üle 19 aastaste vältimatu esmaabi korral võib koos kirurgia koodidega ( 52450-52465) rakendada koode 52400 ja 52401?
  Vastus:  Tervishoiuteenuse koodiga 52400 ja 52401 kohta tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud rakendustingimused kehtivad nii laste hambaravi kui ka üle 19-aastaste vältimatu abi osutamisel.Eespool nimetatud teenuseid on võimalik osutada iseseisvalt kui puudub vajadus/võimalus kirurgiliseks sekkumiseks.

  Küsimus:  Kas koos koodidega 52450-52465 võib kasutada patsiendi esmasel visiidil koodi 52402?
  Vastus:  Tervishoiuteenuse koodiga 52402 kasutust koos teenustega 52450-52465 ei ole piiratud rakendustingimustega.

  Küsimus:  Kas ortodondi vastuvõtu koodi 52601 võib kasutada sarnaselt koodiga 52400 üks kord aastas?
  Vastus:  Tervishoiuteenuse koodiga 52601 piirhinda rakendatakse juhul kui patsient pöördub selle ortodondi vastuvõtule esmakordselt ehk üks kord ravi alguses.

  Küsimus: 52601 – Ortodondi vastuvõtt – kirjas on, et tohib kasutada ainult esmasel visiidil. Ajalist piirangut pole lisatud nagu hambaravis, et 1 aasta tagant võib kasutada. Ortodontias tihti kutsutakse tagasi näiteks aasta pärast ja vaadatakse üle, et kas on vajalik ravi alustada või mitte. Korduva vastuvõtu koodi aga pole. Millist koodi tohib siis kasutada patsiendi puhul, kes hilisemaks tagasi kutsutakse?
  Vastus:  Vastavalt kehtivale TTLle rakendatakse koodiga 52601 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda juhul, kui patsient pöördub selle ortodondi vastuvõtule esmakordselt. Patsientide puhul, kes on kutsutud tagasi kontrolli ravi alustamise üle otsustamiseks ei saa raviarvele vastuvõttu kodeerida. Raviarve esitakse haigekassale juhul, kui vastuvõtu käigus osutatakse patsiendile teisi TTLs olevaid teenuseid nt raviplaani koostamine, hambumuse analüüs.

  Küsimus:  52603 – Diagnostilise mudeli (sisaldab jäljendeid) valmistamine …. – Kas on mõeldud ikkagi diagnostiliste mudelite (mitmuses, mitte ühe mudeli)?
  Vastus:  Kood on ühe mudeli ja jäljendi hind. Kui tehakse 2 mudelit - ala- ja ülalõualuule, kodeeritakse 52650x2.

  Küsimus:  Endine kood 5327- Huulekida ja keelekida ekstsisioon ja korrektsioon; hamba kirurgiline vabastamine. Uus kood 52455 Hamba kirurgiline vabastamine. Kas huulekida-keelekida ei tohi enam Haigekassale esitada või tuleb seda teha siis 52424 (väike kõva-ja pehmete kudede plastika) koodi alt?
  Vastus:  7202- Keele või huule frenulotoomia ilma plastikata.

  Küsimus:  1) Koodidega 52400 ja 52401 tähistatud tervishoiuteenuseid miks ei rakendata ESMAABI täiendavalt koodidega 52450 – 52465 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel, kui patsient tuleb esmakordselt paistes põsega?
  Vastus:  Suukirurgia teenustele sätestatud piirang esmase ja korduva hambaarst vastuvõtu täiendavaks kodeerimiseks tuleneb sellest, et suukirurgia teenuste kirjeldused sisaldavad hambaarsti vastuvõtu kulusid.

  Küsimus:  Kas võib teha ühel patsiendile ühel päeva mittu ESMAABI?
  Vastus:  Kui patsiendile on näidustaud mitu TTLs olevat teenust, siis need ka osutakse. Raviarve tükeldamiseks pole põhjust.
  Küsimus:  Millal saab kasutada koodi 52401- Hambaarsti korduv vastuvõtt - kas igal järgneval visiidil pärast esmast ? Või ainult 2* aastas? Või siis millal ja mis peab olema kaarti fikseeritud kirjutatud (toitumine-, diagnostika, staatus jneseda iga kord ju ei märgi)?
  Vastus:  Hambaarsti vastuvõtu koode rakendatakse juhul, kui on osutatud ja dokumeneeritud hambaarsti vastuvõtus sisalduvad tegevused (TTL § 74, lõige 2).

  Küsimus:  Kas 52402(staatus) arv aastas ei ole piiratud?
  Vastus:  Osutakse vajadusel- meditsiinilisel näidustusel

  Küsimus:  Kas ja millise koodiga saab teha ennetus (sh läbivaatus)?
  Vastus:  Koos esmase või korduva vastuvõtu teenusega. Ennetus on hambaravi osa, mitte iseseisev tegevus.

  Küsimus:  "Hambaarste huvitab 01.07.17 kehtima hakkav uus hüvitiste süsteem. Mis tingimustega sõlmitakse raviasutusega leping? Kas leping nõuab uuele tervishoiuteenuste loetelule üleminekut kogu ulatuses või ainult ravi, kirurgia osas? Kas asutus ei või sel juhul kasutada ravitöös seni kehtivaid nn oma maja koode?
  Vastus:  "Hüvitise raames teenuste eest tasumisel lähtutakse Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelust. Alates 01.07.2017  kehtib uus tervishoiuteenuste loetelu, kus määratletakse hüvitise paketti kuuluvad teenused, hüvitise suurused ja omaosalused. Et motiveerida võimalikult suurt hulka hambaraviteenuse osutajaid sõlmima haigekassaga lepingut täiskasvanute hambaravi osutamiseks, on plaanis lepingu sõlmimise protsess võimalikult lihtsaks teha. Kõik hambaravi osutajad, kes vastavad tüüptingimustele, saavad haigekassa lepingu täieskavanute hambaraviks."

  Küsimus:  Arusaamatuks on jäänud ka see, millal võib kasutada hambaarsti korduvat vastuvõttu (kood 52401)? Lastestomatoloogia osakonnajuhataja Rita Nõmmela sõnul olla haigekassa lubanud laste hambaravi osutamisel iga visiidi korral arvele märkida korduv vastuvõtu, samas hamba eemaldamise korral ei ole see ikkagi lubatud?Ning lähtuvalt TTL rakendustingimustest, esmast ja korduvat vastuvõttu põhimõtteliselt vältimatu hambaravi osutamisel täiskasvanutele kasutada ei tohigi? Tohiks justkui vaid röntgeni ja anesteesiate korral?
  Vastus:  Teenuseid on võimalik osutada iseseisvalt kui puudub vajadus/võimalus kirurgiliseks sekkumiseks. Juhul, kui lapsel on tarvis eemaldada piimahammas, kodeeritakse raviarvele hamba eemaldamine ning hambaarsti vastuvõttu raviarvele ei kodeerita. Hambaarsti korduvat vastuvõttu (52401) võib arvele märkida igal korduval visiidil, kui patsiendile osutatakse teenuse piirhinnas kirjeldatud tegevusi, need on dokumenteeritud ning juhul, kui ei rakendata teenuseid koodidega 52450-52465.

  Küsimus:  Kas saame õigesti aru, et hambaravi korduv visiiti võib panna igal vastuvõtul (v. a esmane)?
  Vastus:  Jah, kui on osutatud ja dokumeneeritud hambaarsti vastuvõtus sisalduvad tegevused (TTL § 74, lõige 2).

  Küsimus:  Esmakordse patsiendi puhul, kellel vaja kohe hammas tõmmata, kas tohib kasutada 52400 koodi või pigem 52402?
  Vastus:  Koodidega 52450–52465 sisaldavad vastuvõtu kulusid, seepärast ei ole nende teenuste osutamisel põhjust märkida täiendavalt raviarvele hambaarsti vastuvõtu koodi 52400. Teenust 52402 kodeeritakse juhul, kui on patsiendile oli tarvis teha karioloogilise staatuse ja raviplaani koostamine, toitumisharjumuste analüüs ja nõustamine. Peab olema ka dokumenteeritud.

  Küsimus:  Kas on õige - piimahamba pulpiidi puhul pannakse koodid: 52427 + täidise kood, Periodontiidi puhul kasutame pulpektoomia koodi 52435 + täidis, vajadusel ravimivahetus 52431 + täidis (teisel visiidil).
  Vastus:  Oleneb mis meetodi raviks valite pulpotoomia või pulpektoomia.Teenus koodiga 52427 sisaldab alustäidist,siis ei saa samal seansil lisda teist täidist.Teenus piimahamba pulpektoomia sisaldab kõiki tegevusi va. täidis ,eeldades ühe etapilist endodontilidt ravi.

  Küsimus:  Silanti lisamisel kasutame koodi 52409 ühele hambale, aga kui lisatakse Clinpro Varnish XT-d, siis kasutame koodi 52417 ühe pinna täidise korral. Kas on korrektne? Kas selle protseduuri puhul on aktsepteeritav diagnoosi koodi Z13.8 kasutamine?
  Vastus:  Silandi asetamisel ühele hambale ei saa samal visiidil asetada lisaks ühe pinna täisist.Silant asetatkse intaktsele hambale, kaariese kahjustusega hambale asetatkse täidis, kuid mitte kunagi mõlemat ühte kaviteeti/hambale. Z13.8 ei ole hambahaiguste ennetuse diagnoosikood.

  Küsimus:  Mitu dentaalröntgenit ühe hamba kohta võib teha endoravi puhul?
  Vastus:  Vastavalt meditsiinilisele näidustusele.

  Küsimus:  Mitu bitewingi võib kasutada ühel visiidil?
  Vastus:  Vastavalt meditsiinilisele näidustusele.

  Küsimus:  Millist koodi peaks kasutama hambaarst kui ta teeb proteetikat (jäljendid, mudelid)?
  Vastus:  52662-Töömudeli ja jäljendi valmistamine.

  Küsimus:  Kas 52441 koodi kasutamise puhul tuleb teha enne parodontoloogiline status?
  Vastus:  Patoloogiast lähtuvalt hinnatakse seisund ja tehakse raviplaan. Teenuse osutamine meditsiiniline põhjendatus peab olema dokumenteeritud.

  Küsimus:  52410 – Ühe hamba lihvimine hambumuse korrigeerimiseks. Antud kood on hambaravi all. Ortodontide jaoks on see aga oluline kood ja on segadus, et kas ka ortodondid võivad oma arvetele seda ravi koodi lisada?
  Vastus:  Ortodondid võivad kasutada teenust koodiga 52410.

  Küsimus:  52650 – Nupp koos paigaldusega. On ortodontia hinnakirjas, kuid kuna nuppu paigaldab kirurg, siis küsime üle, et kas kirurg võib seda ortodontia koodi arvele lisada?
  Vastus:  Ortodontia teenuste eest tasub haigekassa ainult kuni 19 aastaste isikute eest, kellel on TTL ortodontia §-s nimetatud näidustus (diagnoos või diagnostika vajadus).

  Küsimus:  52407 3D koonuskiir on ainult Hambaravi hinnakirjas – kas võib kasutada ikka ortodontias ka?
  Vastus:  Jah.

  Küsimus:  52411 Kohahoidja on Hambaravi hinnakirjas – varem oli ortodontiass. Kas võib kasutada ortodontias ka?
  Vastus:  Jah.

  Küsimus:  Kas fronthammaste puhul, kui on vaja mõlemat külge ehitada, tohib lisada arvele 2 x kroonitaastust?
  Vastus:  Kuna tegemist on ühe krooni taastamisega , siis rakendatakse 1x kroonitaastus.

  Küsimus:  Mis kaalutlusel breketi hind nii palju langes?
  Vastus:  Ortodontia teenuste ülevaatamine jätkub 2017 aastal.

  Küsimus:  Miks on ortodontiliste kaarte hind hinnakirjas nii odav ja seda ei ole lubatud kasutada koos aktiveerimisega? Breketikaarte vahetusega käib kaasas alati aktivatsiooni protsess. Selle keelu pärast tuleb laps kutsuda veel ühele visiidile, kas see on mõistlik?
  Vastus:  Üks lihtne kaar ja üks keeruline kaar on kirjeldatud koos fikseerimisega. Fikseerimisega koos toimub ka aktiveerimine.

  Küsimus:  Kuidas põhjendate, et ei tohi kasutata koodi 52401 koos kirurgiliste protseduuride tegemisega? Laste hambaravis tuleb ette, et tehakse ühe visiidi jooksul mitmeid töid korraga: plombeeritakse hambad ja eemaldatakse ka piimahammas, et hoida kokku lapsevanema aega ja säästa teda uuesti tulemast. Ka lapsele on iga visiit hambaarsti juurde raske. Nüüd selle keelu pärast tuleb hambatõmbamisele kutsuda laps tagasi eraldi visiidile.
  Vastus:  Koodidega 52450–52465 sisaldavad vastuvõtu kulusid, seepärast ei ole nende teenuste osutamisel põhjust raviarvele täiendavalt vastuvõttude kodeerimiseks ning patsiendi teisel päeval tagasi kutsumiseks.

  Küsimus:  Kui tihti võib kasutada ortodondi vastuvõtu koodi 52601? Kuidas aru saada esmase patsiendi mõistest ortodontias?
  Vastus:  Koodi 52601 rakendatakse juhul, kui patsient pöördub selle ortodondi vastuvõtule esmakordselt.

  Küsimus:  Kui pt tuleb tagasi sama ortodondi juurde näiteks 2 aasta pärast, kas siis on tegemist esmase või korduva vastuvõtuga?
  Vastus:  Esmast vastuvõttu ei kodeerita, korduvat vastuvõttu. TTLs ei ole, kodeeritakse teised teenused.

  Küsimus:  Kas ja millal seotakse lastehambaravi leping täiskasvanute ravi- ja proteesimise lepingutega?
  Vastus:  Täiskasvamute hambaravi ja hambaproteesi hüvitise leping on iseseisev. Et motiveerida võimalikult suurt hulka hambaraviteenuse osutajaid sõlmima haigekassaga lepingut täiskasvanute hambaravi osutamiseks, on plaanis lepingu sõlmimise protsess võimalikult lihtsaks teha. Kõik hambaravi osutajad, kes vastavad tüüptingimustele, saavad haigekassa lepingu täieskavanute hambaraviks.

  Küsimus:  Kas täiskasvanute lepingu sõlmimine keelab asutusel oma hinnakirja alusel töötamise?
  Vastus:  Hüvitise raames teenuste eest tasumisel lähtutakse Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelust. Alates 01.07.2017  kehtib uus tervishoiuteenuste loetelu, kus määratletakse hüvitise paketti kuuluvad teenused, hüvitise suurused ja omaosalused.

  Küsimus:  Kui juulis 2017 vajab alla 1-aastase lapse ema vaid hambakrooni, siis kas tal on võimalik saada hüvitist 85€? Vastavad koodid puuduvad, on vaid ajutise krooni koodid?
  Vastus:  Hüvitise raames teenuste eest tasumisel lähtutakse Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelust. Alates 01.07.2017  kehtib uus tervishoiuteenuste loetelu, kus määratletakse hüvitise paketti kuuluvad teenused, hüvitise suurused ja omaosalused. Paketti hakkavad kuuluma järgmised teenused:

  • hambaarsti esmane ja korduv vastuvõtt;
  • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
  • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
  • odavama püsiva täidise paigaldamine;
  • amputatsioon ja hamba eemaldamine;
  • mädakolde avamine ja ravimenetlused;
  • juureravi teenused;
  • küretaaž;
  • pinna- ja injektsioonanesteesia.


  Küsimus:  Kas koodi 52401 võib kasutada igal visiidil?
  Vastus:  Hambaarsti korduvat vastuvõttu (52401) võib arvele märkida igal korduval visiidil, kui patsiendile osutatakse teenuse piirhinnas kirjeldatud tegevusi, need on dokumenteeritud ning juhul, kui ei rakendata teenuseid koodidega 52450-52465

  Küsimus:  Miks ei või koos enamike kirurgia koodidega kasutada koode 52400, 52401? Aga 52402-52404 koode võib kasutada?
  Vastus:  Vastuvõtu ja kirurgiliste teenuste piirhinda kuuluvad dubleerivad tegevused/kulud.

  Küsimus:  Millal on mõeldud kasutamiseks koodid 52402-52404? Kas võib kasutada esimesel visiidil 52400 ja järgmisel kõiki kolme koodi 52402-52404?
  Vastus:  Olenevat meditsiinilisest vajadusest.Kui muutub raviplaan ja on vajalik teha uus kogu suuõõne staatus, siis ainult vastavalt patoloogiale.

  Küsimus:  52404 ehk [hambumusest(?) fotostaatuse koostamine] võib panna igal visiidil, kui arst dokumenteerib oma ravitööde käiku või on selle koodi kasutamine piiratud?
  Vastus:  Tehakse ravi alguses ja lõpus seisundi fikseerimiseks.Tuleb vastavalt dokumeneerida.

  Küsimus:  Kas 52437 (vana juuretäidise eemaldamine) sisaldab lisaks juurekanali avamisele ja instrumentaalsele laiendamisele ka ravimi asetamist?
  Vastus:  Jah.

  Küsimus:  "Kas juurekanali avamise ja puhastamise koodiga
  52429, 52430 tohib kasutada lisaks 52424 ehk ajutine täidis või 52417 ehk lekkekindel täidis, kui visiitide vahe on pikem kui 2 nädalat?"
  Vastus:  "Teenustele , mille nimetuses ei ole märgitud alustäidust ega ajutist täidist võib lisaks juurde märkida täidise."

  Küsimus:  Kas pulpiidi esmaabiks teostatud hambapulbi amputatsiooni korral võib märkida 52427 (hambapulbi amputatsioon ja alustäidis) ja lisaks 52428 (ravimi asetamine pulbiruumi või hamba devitaliseerimine)?
  Vastus:  Ei, koodide koos kasutmine ei ole põhjendatud.

  Küsimus:  Kui 52417, 52418, 52419 ja 52420 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord kaviteedi kohta, siis kas võib ühe hamba puhul, kui on kolm eraldi kaviteeti, märkida kolm täidist ühe hamba kohta?
  Vastus:  Jah.

  Küsimus:  Mitu tuimestust (52413, 52414) võib märkida ühe hamba/visiidi kohta?
  Vastus:  Anesteesiat rakendatakse vastavalt innervatsiooni piirkonnale.Kordus anesteesia vajadus/põhjendatus peab olema dokumrteeritud.

  Küsimus:  Millal võib kasutada 52442 (igemetasku küretaaž ühe hamba ulatuses)?
  Vastus:  "Vastavalt parodontoloogilise patoloogia raskusatmele, mille korral on näidustatud küretaazi teostamine."

  Küsimus:  Kas 52446 (igemejoone kontureerimine ühe hamba ulatuses) on gingivotoomia ehk nt elektrokoagulaatori või spetsiaalse puuriga igeme lõikamine? Kas võib lisada täidise asetamisel?
  Vastus:  Siin ei ole kitsendatud teostamise meetodite valikut. Jah koos täidise asetamisega võib kodeerida.

  Küsimus:  Kas 52453 (hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga) võivad kasutada kõik hambaarstid või ainult näo-lõualuudekirurgid?
  Vastus:  "Kasutavad kõik vastava pädevusega hambarstid."

  Küsimus:  Kas 52454 (väike kõva- ja pehmete kudede plastika) võib panna 2 korda, kui on tegemist SUURE kõva- ja pehmete kudede plastikaga? Mida loetakse väikeseks?
  Vastus:  "Ei saa topelt kodeerida. Suurema defekti korral on tegemist NLLK teenusega."

  Küsimus:  Miks puudub implantatsiooni kood, kuigi periimplantiidi raviks ja implandaadi eemaldamiseks on koodid olemas?
  Vastus:  Implantaadi paigaldamise teenust ei ole võimalik ilma implantaadita teostada. Lisatasu TTL-s olevatele teenustele ei tohi patsiendilt küsida.

  Küsimus:  Kas koodi 52445 (traumajärgne hamba ettevalmistamine, paigaldamine ja lahastamine kuni 3 hamba ulatuses) kasutamisel 4 hamba lahastamisel tohib seda rakendada 2 korda ühel arvel?
  Vastus:  Jah.

  Küsimus:  Kood 52408 (hammaste fluoroteraapia ühe sekstandi ulatuses) – kui hambad asuvad neljas erinevas sektoris, kas siis märgitakse arvele 4x52408?
  Vastus:  Kui fluoroteraapiat tehkase 4 sekstandi ulatuses, siis kodeeritakse 4x52408.

  Küsimus:  Kas kirurgias tohib kasutada koodi 52402 (kardioloogilise staatuse ja raviplaani koostamin
  Vastus:  Lähtuvalt meditsiinilisest põhjendatusest ja korrektselt dokumenteertuna.(kogu suuõõne staatus).

  Küsimus:  Kas hambaarst saab teha külgülesvõtet (endised koodid 7900, 7901 ja 7902)?
  Vastus:  Võib kasutada vastavalt TTL-is rakendatud korrale. Eeldab iga piirkonna kirjeldamist.

  Küsimus:  Sooviksin palun täpsustust mõningate teenuste koodide kohta(52430,52429,52431,52433).Kas ajutine täidis on sisse arvestatud või võib ajutise täidise koodi rakendada iseseisvana?
  Vastus:  Teenustele, mille nimetuses ei ole märgitud alustäidust ega ajutist täidist võib lisaks juurde märkida täidise.

  Küsimus:  Kas ortodontias oleks võimalik koodiga 52652 koos, kasutada koodi 52401(hambaarsti korduv vastuvõtt), kuna enamikel juhtudel visiitidest on enne kaare vahetust vajalik hammaste puhastamine katust- poleerimine pasta ja harjadega. Lisaks toimub kogu ortodontilise ravi ajal korduv professionaalne hügieenivõtete õpetamine ja õigetest hügieeninõuetest kinnipidamise olulisuse rõhutamine ( see isegi ei sõltu, kas lapsel on suus breketid või mõni muu suust eemaldatav/ mitte-eemaldatav ortodontiline aparaat).
  Vastus:  Ortodontilise ravi käigus ilmnenud meditsiinilisest näidustusest lähtuvalt võiks pigem kasutada teostatud teenusena koodiga 52412 -Hammaskonna professionaalne puhastamine biokilest, mille juurde kuulub ka nõustamine. Põhjendatus tuleb korrektselt dokumenteerida. Ortodontiliste teenuste eest tasub haigekassa kuni 19 aastaste kindlustatute eest, kellel on TTL ortodontia §-s nimetatud näidustused (diagnoosid).

  Julgustame hambaarste täiendavate küsimuste korral pöörduma kas oma piirkonna halduri või otse haigekassa poole, et tagada kõigile osapooltele sujuv üleminek uuele süsteemile.

 • Kontakt

  Julgustame hambaarste täiendavate küsimuste korral pöörduma oma piirkonna halduri või otse haigekassa poole, et tagada kõigile osapooltele sujuv üleminek uuele süsteemile.

  Arvete edastamisega seotud küsimuste ja probleemide korral palume kirjutada e-posti aadressile hambaravi@haigekassa.ee või helistada telefonil 744 7440; 744 7434 või 744 7457.

  Lisainfot hambaravihüvitise kasutamise kohta on võimalik saada ka:

  • Haigekassa klienditelefonilt (+372) 669 6630 (E-R 8.30-16.30)

  • Klienditeenindustest, saates allkirjastatud avalduse info@haigekassa.ee

  • Arvete edastamisega seotud küsimuste ja probleemide korral palume kirjutada e-posti aadressile hambaravi@haigekassa.ee või helistada telefonil 744 7440; 744 7434 või 744 7457.