Kui rasedal pole ravikindlustust, tuleb tal ravikindlustuse saamiseks esitada haigekassa klienditeenindusbüroole arsti või ämmaemanda väljastatud tõend raseduse tuvastamise kohta. Kindlustus lõpeb kolm kuud pärast arsti määratud eeldatavat sünnituskuupäeva

Ravikindlustuse taotlemine

Ravikindlustuse tekkimine

Ravikindlustuse lõppemine

Palun esitage
- avaldus
- arsti või ämmaemanda väljastatud tõend
raseduse tuvastamise kohta

haigekassa
klienditeenindusbüroosse. Avalduse vormi saate ka klienditeenindusbüroost või Eesti Posti postkontoritest

Kindlustus tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest.
Haigekassal on õigus teha kanne viie kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide saamist.

Kindlustus lõpeb kolm kuud pärast arsti määratud eeldatavat sünnituskuupäeva.

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaalist eesti.ee või haigekassa klienditelefonil +372 669 6630.