A.Töölt vabastamise põhjus:
Üleviimine teisele tööle. Tööandjal on pakkuda kergemat tööd. Hüvitist on võimalik saada ainult raseduse korral kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni.
Põhjuse number:
17
Alusdokument:
Haigusleht
Hüvitis:
1 päevast.  Hüvitise määr on 100%.
 
NB! Haigushüvitisele on õigus kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni.
 
 
 
'
 
 
 
Üleviimine teisele tööle. Hüvitist on võimalik saada ainult raseduse korral kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
haigekassa hüvitab palgavahe, mille võrra inimese palk on kergemal tööl väiksem eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva keskmisest tulust. Hüvitise määr on 100% 
Haiguspäevad:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • ...
 • Rasedus- ja sünnituspuhkus
 • ..
B.Töölt vabastamise põhjus:
Üleviimine teisele tööle. Tööandjal ei ole pakkuda kergemat tööd. Hüvitist on võimalik saada ainult raseduse korral kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni.
Põhjuse number:
17
Alusdokument:
Haigusleht
Hüvitis:

1 päeva ei hüvitata. Haigekassa maksab alates 2. päevast. Hüvitise määr on 70%.

 
NB! Haigushüvitisele on õigus kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni. 
Üleviimine teisele tööle.  Hüvitist on võimalik saada ainult raseduse korral kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.päeva ei hüvitata
haigekassa hüvitab 70% eelmisel kalendriaastal saadud, sotsiaalmaksuga maksustatud tulust
Haiguspäevad:
  • Rasedus- ja sünnituspuhkus

Kergemale tööle üle viimist võimaldatakse haiguslehe alusel ainult töölepingu alusel töötavatele ravikindlustatud rasedatele naistele vastavalt nende terviseseisundile. Selleks väljastab arst või ämmaemand töötavale rasedale naisele haiguslehe põhjusega „terviseseisundile vastava töö andmine või üleviimine kergemale ametikohale“. 

Kuni sünnituspuhkuse alguseni väljastab arst rasedale iga 30 kalendripäeva järel uue töövõimetuslehe. 

Kui tööandjal on töötajale pakkuda kergemat tööd, vormistab ta töötaja ajutiselt kergemale tööle.

Kui tööandjal ei ole kergemat tööd pakkuda, võib töötaja ajutiselt keelduda tööülesannete täitmisest. Tööandja märgib töövõimetuslehele kuupäeva, millest alates töötaja keeldus «Töölepingu seaduse» § 18 lõike 2 alusel ajutiselt tööülesannete täitmisest või «Avaliku teenistuse seaduse» alusel vabastati teenistuja ajutiselt teenistuskohustuste täitmisest.

Kui inimesel on mitu tööandjat ning ühel tööandjal on anda kergemat tööd ja teisel ei ole, võib tööandja, kellel kergemat tööd anda ei ole, isiku tööst vabastada ja teine tööandja pakkuda kergemat tööd.

Haigekassa maksab kergemale tööle üleviimise korral haigushüvitist ühe kalendripäeva eest määras, mille võrra inimese palk kergemal tööl ühe kalendripäeva kohta on väiksem eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva isiku keskmisest tulust Maksu- ja Tolliameti andmete alusel.

Kui inimene on töölt vabastatud kergema töö puudumise tõttu, maksab haigekassa inimesele haigushüvitist alates töövabastuse 2. päevast, 70% määras arvutatuna eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva keskmisest tulust.

Rasedal on õigus saada antud põhjusega lehte kuni rasedus- ja sünnituspuhkuse alguseni.

Hüvitise väljamaksmisega seotud infot saab töötaja vaadata riigiportaalis www.eesti.ee teenuses „Isiku töövõimetushüvitised(haigekassa)“.