Tervishoiuteenuste loetelu, mille eest tasub Eesti Haigekassa vastavalt kehtestatud tingimustele, on toodud Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2013. a määruses nr 32 "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu". Selles loetelus on kõik raviteenused, protseduurid, haiglas vajalikud ravimid jm ravikindlustuse paketti kuuluv koos nende hindade ja nende eest tasumise tingimustega. Tervishoiuteenuste loetelus nimetatud teenuse eest tasub Eesti Haigekassa raviasutusele juhul, kui see on ravikindlustatud inimesele osutatud meditsiinilisel näidustusel.

Teenuste osutamise vahendite nagu seadmete, instrumentide jms maksumused muutuvad ning tervishoius kasutatavad metoodikad ja ravikorraldus arenevad. Seetõttu muutuvad ka kulud ning rahastamine peab sellega kaasas käima. Seega tuleb tervishoiuteenuste valikut ning hindu pidevalt uuendada. Selleks, et teha otsuseid muudatuste tegemiseks, tehakse eelnevalt koostööd erialaspetsialistidega, kaasatakse oma ala eksperte ning tehakse laiapõhjalisi analüüse. Tervishoiuteenuste loetelu uuendatakse koostöös haiglate ja erialaspetsialistidega.

Loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise tingimused ja kord on määratud Vabariigi Valitsuse poolt.