Kust saada informatsiooni?

Bulgaaria Vabariigis korraldab ravikindlustust üks riiklik haigekassa (National Health Insurance Fund - NHIF), millel on 28 piirkondlikku osakonda. Infot saab veebisaidilt www.nhif.bg.

Kust saada abi haigestumise korral, kuidas pääseda arsti vastuvõtule?

Ravikindlustusega kaasnevaid õigusi saab kasutada üksnes siis, kui pöörduda riikliku haigekassaga lepingu sõlminud ambulatoorsetesse ja statsionaarsetesse raviasutustesse ning iseseisvatesse meditsiini- ja diagnostikalaboritesse. Sellisel juhul ei maksa inimene riiklikku haigekassa paketti kuuluvate teenuste eest, vaid ainult omavastutustasu (arsti visiiditasu 2,90 Bulgaaria leevi). Üldarst vaatab inimese läbi ja vajadusel suunab täiendavaks konsultatsiooniks eriarsti juurde. Selleks annab üldarst meditsiinilise saatekirja konsultatsiooni saamiseks ja täiendava ravi määramiseks.

Saatekiri kehtib ja on kasutatav 30 kalendripäeva jooksul väljaandmise päevast arvates. Selle saatekirjaga saab minna enda valitud raviasutusse, kus osutatakse eriarsti ambulatoorset teenust. Eriarst teeb läbivaatuse ja määrab edasise ravi. Kui eriarst on nii otsustanud, siis võib ta:

-        kirjutada välja ravimeid koduseks raviks, mille eest tasub täielikult või osaliselt riiklik haigekassa;
-        väljastada nõuetekohase saatekirja teise eriarsti juurde konsultatsiooni saamiseks või täiendava ravi määramiseks;
-        määrata täiendavaid meditsiinilisi ja diagnostilisi uuringuid ning väljastada selleks nõuetekohase saatekirja; 
-        väljastada nõuetekohase saatekirja haiglasse suunamiseks, kui ravi ei saa korraldada ambulatoorsetes tingimustes.

Kui üldarst või eriarst ei ole määranud konsultatsiooni teise eriarstiga vastavalt eelpool kirjeldatud protseduurile ja isik soovib seda siiski saada, peab meditsiinilise abi osutamise eest ise maksma vastava raviasutuse hindade alusel.

Kuidas pääseda haiglaravile?

Haiglasse suunamiseks väljastavad üldarst, eriarst, hambaarst või kiirabikeskuse arst saatekirja, mille alusel võetakse isik riikliku haigekassaga lepingu sõlminud raviasutusse haiglaravile. Haiguse diagnoosimise ja ravi eest statsionaarses raviasutuses tasub riiklik haigekassa. Haiglaravile suunamisel teavitatakse inimest tema haigusest, ravi käigus teostatavatest protseduuridest ja samuti vajadusest tasuda täiendavalt vahendite eest, kui see on nõutav. Inimene annab allkirja oma informeeritud nõusoleku kohta. Iga  haiglapäeva eest tuleb tasuda omaosalustasuna (kuni 10-päevase perioodi jooksul) 5,80 Bulgaaria leevi. Pärast haiglast väljasaamist on teil haiglaravi osana õigus veel kahele täiendavale tervisekontrollile.

Kuidas toimub transport haiglasse?

Tuleb helistada kiirabikeskusesse (telefon 150) või pöörduda abi saamiseks raviasutusse. Isikule osutatakse meditsiinilist abi ning vajadusel transporditakse haiglasse. Hädaolukorras helistage 112!

Kuidas saada ravimeid?

Ravimid, mille on teile välja kirjutanud arst, kellel on leping riikliku haigekassaga, saate kas soodus- või täishinnaga kätte apteekidest, millel on leping riikliku haigekassaga. Sellistes apteekides on kas sees või väljas nähtaval kohal vastav riikliku haigekassa logo. Selleks et saada kulukaid ravimeid, mille hind hüvitatakse riikliku haigekassa poolt täies ulatuses, on teil vaja nn retseptivihikut. Selle saab üldarsti kaudu, pärast konsulteerimist eriarstiga, kellel on riikliku haigekassaga leping. Selleks peate endale valima üldarsti.

Kuidas saada hambaravi?

Pöörduda võib hambaarsti poole, kellel on sõlmitud leping riikliku haigekassaga. Isik peab ise maksma raviprotseduuride eest, mida riiklik haigekassa täielikult ei hüvita. Enamik hambaraviteenuseid ei ole riikliku kindlustusega hõlmatud ning tavapäraselt peate sellise ravi eest maksma täissumma ning see ei kuulu hüvitamisele.

Kuidas saada hüvitisi?

Visiiditasud ja ravimikulud ei kuulu Bulgaarias hüvitamisele.

Kui pidite teenuste eest täies mahus maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma haigekassaga ning taotlema kulude hüvitamist. Täpsemalt ravikulude tagasimaksmise kohta.

Pane tähele!

Mägede piirkonnas osutatavate teenuste eest tasub inimene ise, seega enne antud piirkonda(suusatama) reisimist on äärmiselt soovitatav hankida endale eratervisekindlustus/reisikindlustus.

Kontaktasutus

National Health Insurance Fund
Postiaadress: 1 "Krichim" str., Sofia 1407, Bulgaria
Tel: ++359 2 965 91 52
E-post: jvatkova@nhif.bg 
www.nhif.bg