Teraapiafond on alates 2015. aastast rakendatud üldarstiabi kättesaadavust parandav meede, mis võimaldab perearstil suunata oma patsiendid meditsiinilise näidustuse olemasolul otse mittekliiniliste spetsialistide nagu psühholoogi, logopeedi ja füsioterapeudi vastuvõtule. 
Teraapiafond on täiendav võimalus saada vajalikku ravi kiiremini ja oma perearsti koordineerimisel. Samaaegselt perearsti kaudu rahastatava teenusega säilib varasem võimalus saada eelnimetatud teenuseid eriarsti suunamisel.
 

Palume täpsemalt tutvuda rahastatavate teenuste loeteluga sotsiaalministri määruses „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika".

● Teraapiafondi teenuste osutamine HVA-haiglates seisuga 30.06.2016 (Uus)

● Teraapiafondi protsessi kirjeldus (Uus)

● Kliinilise logopeedi vastuvõtule suunamise juhend perearstidele (Uus) 

● Füsioteraapia teenusele suunamise juhis (Uus)

● Kliinilisele psühholoogile suunamise juhis  

● Ravijuhend  - Generaliseerunud ärevushäire ja paanikahäire (agorofoobiaga või ilma) käsitlus perearstiabis 

● Koostöölepingu näidis perearstile