Alates 01.01.2017 kehtivad ravi rahastamise lepingu lisad

 • Lisa 1 - ravi rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2 - ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis (uus)
 • Lisa 6 - Iseseisva õendusabi rahaline lisa (uus)
 • Lisa 7 - Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad,

muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused (uus)

 • Lisa 8 - Haiguse ennetuse projektid (uus)
 • Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend (uus)
 • Lisa 10 - Raviarvete elektroonse saadetise formaat
 • Lisa 11 - Ravijärjekorra aruande failide struktuurid (ravijärjekorra aruande formaadid leiate siit) (uus)
 • Lisa 12 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigid kindlustatud isikutele (uus)
 • Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused
 • Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv 
 • Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
 • Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne 
 • Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend
 • Lisa 18 - Sõeluuringu koloskoopia teenuse üldpõhimõtted (uus)

Rahalised lisad: 

 • Lisa 3  - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi
 • Lisa 3a - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi Haigekassa piirkondlikus osakonnas kindlustatud isikutele
 • Lisa 3b - ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi väljaspool tervishoiuteenuse osutaja põhitegevuskohta
 • Lisa 3D - Koolitervushoiuteenuste rahaline arvestus
 • Lisa 4 - Haiguste ennetamine 
 • Lisa 5 - Hambaravi (UUS)
 • Lisa 6 - Õendusabi

 

Lepingute arhiiv

Ravi rahastamise lepingud 2016

 

Lepingutele, mis on jõustunud pärast 01.01.2014

 • Lisa 1 - ravi rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2 - ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis (UUS)
 • Lisa 7 - Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad,

muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused (UUS)

 • Lisa 8 - Haiguse ennetuse projektid  
 • Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend
 • Lisa 10 - Raviarvete elektroonse saadetise formaat
 • Lisa 11 - Ravijärjekorra aruande failide struktuurid (ravijärjekorra aruande formaadid leiate siit)
 • Lisa 12 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigid kindlustatud isikutele 
 • Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused
 • Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv 
 • Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
 • Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne 
 • Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend
 • Lisa 18 - Sõeluuringu koloskoopia teenuse üldpõhimõtted 

Rahalised lisad: 

 • Lisa 3  - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi
 • Lisa 3a - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi Haigekassa piirkondlikus osakonnas kindlustatud isikutele
 • Lisa 3b - ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi väljaspool tervishoiuteenuse osutaja põhitegevuskohta
 • Lisa 3D - Koolitervushoiuteenuste rahaline arvestus
 • Lisa 4 - Haiguste ennetamine 
 • Lisa 5 - Hambaravi (UUS)
 • Lisa 6 - Õendusabi

 

Ravi rahastamise lepingud 2015

Lepingutele, mis on jõustunud pärast 01.01.2014

Leping

● Lisa 1 - ravi rahastamise lepingu üldtingimused
● Lisa 2 - ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
● Lisa 7 - Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad, muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused 
● Lisa 8 - Haiguse ennetuse projektid  
● Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend
● Lisa 10 - Raviarvete elektroonse saadetise formaat
● Lisa 11 - Ravijärjekorra aruande failide struktuurid 
● Lisa 12 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigid kindlustatud isikutele 

● Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused
● Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv 
● Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
● Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne 

● Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend

Rahalised lisad: 
● Lisa 3  - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi
● Lisa 3a - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi Haigekassa piirkondlikus osakonnas kindlustatud isikutele
● Lisa 3b - ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi väljaspool tervishoiuteenuse osutaja põhitegevuskohta

● Lisa 3D - Koolitervushoiuteenuste rahaline arvestus
● Lisa 4 - Haiguste ennetamine 
● Lisa 5 - Hambaravi 
● Lisa 6 - Õendusabi

Lepingutele, mis on jõustunud enne 01.01.2014

● Lisa 1 - ravi rahastamise lepingu üldtingimused
● Lisa 2 - ravi rahastamise lepingu lisatingimused
● Lisa 7 - Hambahaiguste ennetus ja hambaravi  
● Lisa 8 - Haiguse ennetuse projektid  
● Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend
● Lisa 10 - Raviarvete elektroonse saadetise formaat
● Lisa 11 - Ravijärjekorra aruande failide struktuur 
● Lisa 12 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigid kindlustatud isikutele 

Rahalised lisad: 
● Lisa 3  - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi
● Lisa 4 - Haiguste ennetamine 
● Lisa 5 - Hambaravi 
● Lisa 6 - Õendusabi

 

2014

Ravi rahastamise lepingud 2014

Lepingutele, mis on jõustunud pärast 01.01.2014

 

Lepingutele, mis on jõustunud enne 01.01.2014

● Lisa 1 Ravi rahastamise lepingu üldtingimused
● Lisa 2 Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabisredaktsioon kinnitatud 19.03.2014.a. 
● Lisa 7 Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad, muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused 
● Lisa 7  Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad, muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused – õendusabi osutamiseks sõlmitud ravi rahastamise lepingud  
● 
LisaHaiguse ennetuse projektid 
● Lisa 9 Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend ,redaktsioon kinnitatud 19.03.2014 
● Lisa 10 Raviarvete elektroonse saadetise formaat 
● Lisa  12 Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigid kindlustatud isikutele 
● Lisa 11 Ravijärjekorra aruande failide struktuurid


Rahalised lisad:

● Lisa 3 Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi 
● Lisa 3a Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi Haigekassa piirkondlikus osakonnas kindlustatud isikutele milles sätestatakse, millises ulatuses lisas 3 sätestatud ravijuhud osutatakse nimetatud piirkondades kindlustatud isikutele
● Lisa 3b ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi väljaspool tervishoiuteenuse osutaja põhitegevuskohta milles sätestatakse, millises ulatuses lisas 3 sätestatud ravijuhud osutatakse väljaspool põhitegevuskoh
● Lisa 4 Haiguste ennetamine 
● Lisa 5 Hambaravi 
● Lisa 6 Õendusabi

● Lisa 1 Ravi rahastamise lepingu üldtingimused
● Lisa 2 Ravi rahastamise lepingu lisatingimused
● Lisa 7 Hambahaiguste ennetus ja hambaravi 
● Lisa 8 Haiguste ennetuse projektid 
● Lisa 9 Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend 
● Lisa 10 Raviarvete elektroonse saadetise formaat 
● Lisa 11 Ravijärjekorra aruande faili struktuur 
● Lisa 12 Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele


Rahalised lisad:

 Lisa 3 Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi
● Lisa 4 Haiguste ennetamine 
● Lisa 5 Hambaravi 
● Lisa 6 Õendusabi

 

2009 - 2013

2009, 2010, 2011, 2012, 2013

2013

● Lisa 1 Ravi rahastamise lepingu üldtingimused 
● Lisa 2 Ravi rahastamise lepingu lisatingimused 
● Lisa 7 Hambahaiguste ennetus ja hambaravi 
● Lisa 9 Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend 
● Lisa 10 Raviarvete elektroonse saadetise formaat
● Lisa 11 Ravijärjekorra aruande faili struktuur. Formaadi leiate lehelt http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/jarjekorrad/
● Lisa 13 Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele 
● Lisa 16 Tervishoiuteenuste kvaliteedi arendamine (ainult HVAd)
● Lisa 17 Haiguste ennetuse projektid.

Rahalised lisad:

 Lisa 3 Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi 
● 
Lisa 4 Haiguste ennetamine. Alates 01.01.13 Lisa 4 
● Lisa 5 Hambaravi 
● Lisa 6 Ambulatoorne ja statsionaarne hooldusravi
● Lisa 8 Keskostu tervishoiuteenused 
● Lisa 12 Organsiirdamised
● Lisa 14 Katarakti ja endoproteesi operatsioonid, kardioloogilised teenused ning brahhüteraapia
● Lisa 15 Viljatusravi

2012

● Ravi rahastamise lepingu üldtingimused (lisa 1)
● Ravi rahastamise lepingu lisatingimused (lisa 2) (alates 01.04.2012)
● Hambahaiguste ennetus ja hambaravi (lisa 7)
● Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend (lisa 9)
● Raviarvete elektroonse saadetise formaat (lisa 10)
● Ravijärjekorra aruande faili struktuur (lisa 11)

(Formaadi leiate lehelt http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/jarjekorrad/)
Alates 01.01.2013 kehtima hakkav lisa 11.
(Formaadi leiate lehelt http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/jarjekorrad/)
● Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele (lisa 13)
● Tervishoiuteenuste kvaliteedi arendamine (ainult HVAd) (lisa 16)
● Haiguste ennetuse projektid (lisa 17). Alates 01.01.2013 kehtiv lisa 17.

Rahalised lisad:

● ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi (lisa 3)
● haiguste ennetamine (lisa 4). Alates 01.01.2013 kehtiv lisa 4.
● hambaravi (lisa 5)
● ambulatoorne ja statsionaarne hooldusravi (lisa 6)
● keskostu tervishoiuteenused (lisa 8)
● organsiirdamised (lisa 12)
● katarakti ja endoproteesi operatsioonid, kardioloogilised teenused ning brahhüteraapia (lisa 14)
● viljatusravi (lisa 15)

2011

● Ravi rahastamise lepingu üldtingimused (lisa 1)
● 
Ravi rahastamise lepingu lisatingimused (lisa 2)
● Laste hambahaiguste ennetus ja hambaravi (lisa 7) 
● Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend (lisa 9) 
● Raviarvete elektroonilise saadetise formaat (lisa 10) 
● Ravijärjekorra aruande faili struktuur (lisa 11)  (Formaadi saab arstiabi kättesaadavuse lehelt http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/jarjekorrad/)
● Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele (lisa 13) 
● Tervishoiuteenuste kvaliteedi arendamine (lisa 16)

Rahalised lisad:

● ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi (lisa 3) 
● haiguste ennetamine (lisa 4)
● hambaravi (lisa 5) 
● ambulatoorne ja statsionaarne hooldusravi (lisa 6) 
● keskostu tervishoiuteenused (lisa 8) 
● organsiirdamised (lisa 12) 
katarakti ja endoproteesi operatsioonid, kardioloogilised teenused ning brahhüteraapia (lisa 14) 
● viljatusravi (lisa 15)

2010 

● Ravi rahastamise lepingu üldtingimused (lisa 1); (vene keeles)
● Ravi rahastamise lepingu lisatingimused (lisa 2); alates 01.04.2010 kehtiv ravi rahastamise lepingu lisatingimused (lisa 2) 
● Laste hambahaiguste ennetus ja hambaravi (lisa 7) 
● Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend (lisa 9) 
● Raviarvete elektroonilise saadetise formaat (lisa 10) 
● Ravijärjekorra aruande faili struktuur (lisa 11) (Formaadi saab arstiabi kättesaadavuse lehelt)
● Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele (lisa 13) 
● Tervishoiuteenuste kvaliteedi arendamine (lisa 16) 
● Kokkulepped erialaseltsidega

Rahalised lisad:

● ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi (lisa 3) 
● haiguste ennetamine (lisa 4) 
● hambaravi (lisa 5) 
● ambulatoorne ja statsionaarne hooldusravi (lisa 6) 
● keskostu tervishoiuteenused (lisa 8) 
● katarakti ja endoproteesi operatsioonid ning kardioloogilised teenused (lisa 14);
alates 01.04.2010 kehtiv katarakti ja endoproteesi operatsioonid, kardioloogilised teenused ning organisiirdamised (lisa 14) 
● viljatusravi (lisa 15)

2009

● Ravi rahastamise leping alates 01.04.2009 
● Ravi rahastamise üldtingimused (lisa 1); (vene keeles
● Ravi rahastamise lepingu lisatingimused (lisa 2) 
● Laste hambahaiguste ennetus ja hambaravi (lisa 7) 
● Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend (lisa 9) 
● Raviarvete elektroonilise saadetise formaat (lisa 10) 
● Ravijärjekorra aruande faili struktuur (lisa 11) (Formaadi saab arstiabi kättesaadavuse lehelt)
● Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele (lisa 13) 
● Tervishoiuteenuste kvaliteedi arendamine (lisa 16)

Rahalised lisad:

● ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi (lisa 3) ; (vene keeles
● haiguste ennetamine (lisa 4) 
● hambaravi (lisa 5) 
● ambulatoorne ja statsionaarne hooldusravi (lisa 6) 
● keskostu tervishoiuteenused (lisa 8) 
● katarakti ja endoproteesi operatsioonid ning kardioloogilised teenused (lisa 14) 
● viljatusravi (lisa 15)

 

2004 - 2008

2004, 2005, 2006, 2007, 2008

 

2008


 Ravi rahastamise leping 2008 aasta kuni 31.03.2009 aasta 
● Ravi rahastamise lepingu üldtingimused (lisa 1) 
● Ravi rahastamise lepingu lisatingimused (lisa 2) 
● Laste hambahaiguste ennetus ja hambaravi (lisa 7) 
● Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend (lisa 9) 
● Raviarvete elektroonse saadetise formaat (lisa 10) 
● Ravijärjekorra aruande faili struktuur (lisa 11) (Formaadi saab arstiabi kättesaadavause lehelt)
● Arstikutseta spetsialisti andmete edastamise kord (lisa 12) 
● Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele (lisa 13)

Rahalised lisad:

● ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi (lisa 3) 
● haiguste ennetamine (lisa 4) 
● hambaravi (lisa 5) 
● ambulatoorne ja statsionaarne hooldusravi (lisa 6) 
● katarakti ja endoproteesi operatsioonid (lisa 14) 
● viljatusravi (lisa 15)

 

2007


● Ravi rahastamise leping 
● Ravi rahastamise lepingu üldtingimused (lisa 1) 
● Ravi rahastamise lepingu lisatingimused (lisa 2) 
● Laste hambahaiguste ennetus ja hambaravi (lisa 7) 
● Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend (lisa 9) 
● Raviarvete elektroonse saadetise formaat (lisa 10) 
● Ravijärjekorra aruande faili struktuur (lisa 11) (Formaadi saab arstiabi kättesaadavuse lehelt http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/jarjekorrad/
● Tervishoiutöötajate nimekirja faili struktuur (lisa 12) 
● Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele (lisa 13)

Rahalised lisad:

● ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi (lisa 3) 
● haiguste ennetamine (lisa 4) 
● hambaravi (lisa 5) 
● ambulatoorne ja statsionaarne hooldusravi (lisa 6) 
● katarakti ja endoproteesi operatsioonid (lisa 14)

2006


● Ravi rahastamise leping 
● Ravi rahastamise lepingu üldtingimused (lisa 1) 
● Ravi rahastamise lepingu lisatingimused (lisa 2) 
● Hambahaiguste ennetus ja hambaravi (lisa 7) 
● Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend (lisa 9) 
● Raviarvete elektroonilise saadetise formaat (lisa 10) 
● Ravijärjekorra aruande faili struktuur (lisa 11) (Formaadi saab arstiabi kättesaadavuse lehelt)
● Tervishoiutöötajate nimekirja faili struktuur (lisa 12) 
● Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele (lisa 13)

Rahalised lisad:

● ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi (lisa 3) 
● haiguste ennetamine (lisa 4) 
● hambaravi (lisa 5) 
● ambulatoorne ja statsionaarne hooldusravi (lisa 6) 
● katarakti ja endoproteesi operatsioonid (lisa 14)

 

2005


● Ravi rahastamise lepingu üldtingimused (lisa 1)

● Ravi rahastamise lepingu lisatingimused (lisa 2)

 Hambahaiguste ennetus (lisa 7)

● Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (DRG) erandite alumised ja ülemised piirid (lisa 8)

● Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend (lisa 9)

● Raviarvete elektroonilise saadetis formaat (lisa 10)

● Ravijärjekorra aruande faili struktuur (lisa 11)

● Tervishoiutöötajate nimekirja faili struktuur (lisa 12)

● Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele (lisa 13)

Rahalised lisad:

● ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi (lisa 3)

● haiguste ennetamine (lisa 4)

● hambaravi (lisa 5)

● ambulatoorne ja statsionaarne hooldusravi (lisa 6)

● katarakti ja endoproteesi operatsioonid (lisa 14)

 

2004


Ravi rahastamise leping

● lisa 1 - Ravi rahastamise lepingu üldtingimused

● lisa 2 - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused

● lisa 8 - Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (DRG) erandite alumised ja ülemised piirid

● lisa 9 - Raviarvete elektroonilise edastamise juhend

● lisa 10 - Raviarvete elektroonilise saadetise formaat

● lisa 11 - Ravijärjekorra aruande failistruktuur

● Juhend järjekordade tabeli täitmiseks

● lisa 12 - Tervishoiutöötajate nimekirja andmete koosseis

Ravi rahastamise lepingu rahalised lisad:

● lisa 3 - ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi

● lisa 4 - haiguste ennetamine

● lisa 5 - hambaravi

● lisa 6 - ambulatoorne ja statsionaarne hooldusravi

● lisa 7 - hambahaiguste ennetus