Rahvatervise komisjoni koosseis

Eesti Haigekassa rahastab haiguste ennetamise ja tervise edendamise sihtotstarbelisi projekte. Projektidel on selged eesmärgid, tõenduspõhisus ja tulemuslikkuse indikaatorid. Arvestatakse ka ennetava tegevuse põhjus-tagajärg seoseid, et vähendada haigekassa kulusid konkreetsete terviseprobleemide ravile.

Lähtuvalt Haigekassa arengukavast 2015-2018 keskendume inimeste teadlikkuse tõstmisele ning tervisekäitumise suunamisele. Kavas on laiaulatuslikud teabekampaaniaid, kvaliteedi ja tervishoiusüsteemi edendamine, kavas on jätkata teavitamist kasvajate tekkega seotud riskidest ning sõeluuringutel osalemise kasulikkusest. Keskendume ka laste tervislikule arengule ning teeme koostööd patsiendiühenduste ja erialaseltsidega. Tegevused teostatakse Eesti rahvastiku tervise arengukava osana.

Haigekassa juhatust nõustab rahvatervise komisjon, mille ülesandeks on anda nõu ja soovitusi rahvastiku tervise huve silmas pidades. Komisjoni tegevuse eesmärk on elanikkonna tervise edendamine, haiguste ennetamine ja tervisekäitumise kujundamine kooskõlas haigekassa arengukavas sätestatud tegevustega. Rahvatervise komisjoni tööd administreerib haigekassa tervishoiuosakond.

Komisjoni kuuluvad järgmiste organisatsioonide esindajad:

Organisatsioon

Komisjoni liige

Eesti Haigekassa

Mari Mathiesen

Sotsiaalministeerium

Katrin Karolin, Ene Augasmägi

Tervise Arengu Instituut

Maris Jesse, Tiia Pertel

Eesti Perearstide Selts

Le Vallikivi

Eesti Tervisedenduse Ühing

Lea Saul

Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituut

Anneli Uusküla

Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituut

Ene Lausvee

Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskond

Dagmar Kutsar

Maakonna tervisenõukogude esindaja

Ülle Rüüson – Rapla maavalitsus

Eesti Hambaarstide Liit

Esindaja esitamisel

Eesti Pereõdede Seltsing

Esindaja esitamisel

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Esindaja esitamisel