Taotluste registrid

Register 2017. a menetletavate taotluste kohta

2017. aasta taotluste menetlemise ajakava.

Tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks on 2017. aastaks esitatud 113 taotlusi. Taotlustega on võimalik tutvuda allpool olevas tabelis. Taotluste menetlemise kohta tekkivate küsimuste korral palume ühendust võtta aadressil katrin.rahu@haigekassa.ee.

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele:

Selleks, et haigekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad hinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib haigekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm nende taotluste kohta, mille osas peate oluliseks organisatsiooni arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info@haigekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 28. aprillini 2017. aastal. Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Link tabelile nimega "Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta"

Taotluse nr ja link taotlusele

Taotluse nimetus

Taotluse esitaja

Lisaandmed

Meditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)

Kulutõhususe hinnang (KTH)

338

Koguöö hingamise polügraafiline uuring 

Eesti Unemeditsiini Selts

 

MTH 338

KTH 338

775

Endovaskulaarne ultraheli

Eesti Kardioloogide Selts

    KTH 775

776

Fraktsioneeritud voolureserv

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 776

784

Patogeenide inaktivatsioon plasmas

Eesti Transfusioonmeditsiini Selts

 

 

KTH 784

785

Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadis

Eesti Transfusioonmeditsiini Selts

 

 

KTH 785

855

Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll 

Eesti Kardioloogide Selts

    KTH 855

896

Rõhu testimine AUTO-CPAP aparatuuriga

Eesti Unemeditsiini Selts

 

 

 

934

Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine

Eesti Hematoloogide Selts

 

 

934 KTH

974

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 309R - Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshinda

Eesti Onkoteraapia Ühing

 

 

974 KTH

994

Statsionaarne hospiitsteenus

MTÜ Pallium

 

 

 

1051

Plastika koos naba siirdamisega/pannikulektoomia rippuva kõhu korral (meditsiinilisel näidustusel)

Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirgugia Selts

    1051 KTH

1053

Autoloogse rasvkoe siirdamine

Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirgugia Selts

 

 

KTH 1053

1058

Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

Eesti Endokrinoloogia Selts

 

 

KTH 1058

1059

Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga

Eesti Raidoloogia Ühing

 

 

KTH 1059

1061

Polüsomnograafia

Eesti Unemeditsiini Selts

 

 

KTH 1061

1063

Dermatoskoopia

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

lisaandmed_1063

 

 

1064

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord

Eesti Oftalmoloogide Selts

 

 

KTH 1064

1070

Ravimi trastuzumabemtansiin lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314R

Eesti Onkoteraapia Ühing

1070 lisa

lisaandmed_1070

 

KTH 1070

1073

Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur 323 R, ravimi ramucirumabi lisamine komplekshinda maovähi ravis

Eesti Onkoteraapia Ühing

    KTH 1073

1074

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Afatiniib)

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH 1074

1087

Psühhosotsiaalne kriisinõustamine pereplaneerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal

SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts

 

 

KTH 1087

1091

Statsionaarsed taastusravi voodipäevad

Eesti Taastusarstide Selts

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 

 

1094

LDL-aferees

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1094

1099

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga

Eesti Hematoloogide Selts

 

 

KTH 1099

1103

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuur

Eesti Hematoloogide Selts

 

 

KTH 1103

1104

Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamisel

Eesti Meditsiinigeneetika Selts

lisaandmed_1104

 

KTH 1104

1116

Robotmagnetnavigatsioon

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1116

1118

Rotablaator

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1118

1119

Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1119

1120

Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed); TandemHeart (CardiacAssist Inc)

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1120

1121

Septaalharu alkoholablatsioon

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1121

1130

Gramnegatiivsete multiresistentsete bakterite (sh. ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks viaal tseftolosaani/tasobaktaami

Eesti Infektsioonhaiguste Selts ja Eesti Anestesioloogide Selts

 

 

KTH 1130

1131

Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

 

 

KTH 1131

1136

Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegis

Eesti Haiglaapteekrite Selts

 

 

KTH 1136

1138

Galaktoseemia sõeluuring

Eesti Meditsiinigeneetika Selts

lisaandmed_1138

MTH 1138

KTH 1138

1141

Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (nab-paklitakseel)

Eesti Onkoteraapia Ühing

 

 

KTH 1141

1144

Rinnanäärme rekonstruktsioon proteesiga 

Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirgugia Selts

 

 

KTH 1144

1151

Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326R

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH 1151

1152

Bioloogiline ravi adalimumabiga supuratiivse hidradeniidi korral

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

lisaandmed_1152

 

KTH 1152

1154

Bioloogiline ravi adalimumabiga täiskasvanute mitteinfektsioosse intermediaalse,-tagumise,- ja panuveiidi korral, 4-nädalane ravikuur.

Eesti Oftalmoloogide Selts

 

 

KTH 1154

1160

Mitte- Hodgkini lümfoomi keemiaravikuur

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed_1160

 

KTH 1160

1163

Lümfiteraapia

Eesti Lümfiteraapia Liit

lisaandmed_1163

 

KTH 1163

1166

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nivolumaab)

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH 1166

1179

Oftalmoloogia eriala kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1184

Transporditeenuste ülevaatamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1185

Veretooted ja protseduurid veretoodetega kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1190

Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)

Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts MTÜ

 

 

 

1192

Enteraalne toitmisravi väljaspool intensiivravi

Eesti Kliinilise Toitmise Selts

lisaandmed_1192

 

KTH 1192

1195

Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verest. Teenuse nimetus on edaspidi kasutusel lühendina NIPT (ingl.k. Non-invasive prenatal testing)

Eesti Naistearstide Selts

lisaandmed_1195

 

KTH 1195

1197

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133)

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

lisaandmed_1197

 

KTH 1197

1198

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134)

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

lisaandmed_1198

 

KTH 1198

1199

Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135)

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

lisaandmed_1199

 

KTH 1199

1200

E-konsultatsioon eriarstilt eriarstile

Eesti Haigekassa

 

 

 

1201

Bioloogiline ravi reslizumab’iga (Cinqaero) raske püsiva eosinofiilse astmaga (RHK 10 kood J45) täiskasvanud patsientidele 

Eesti Kopsuarstide Selts

 

MTH 1201

KTH 1201

1202

Rituksimabi sisaldavate ravikuuride ümberkujundamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1203

„Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord“ piirhinna ja kohaldamise tingimuste muutmine.

Eesti Haigekassa

 

 

KTH 1203

1204

Reumatoidartriidi, Crohni tõve ja haavandilise koliidi ning psoriaasi bioloogilise ravi esimese ja teise valiku teenuste ühendamine.

Eesti Haigekassa

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 

 

1205

Söömishäirete päevastatsionaari ravipäev

Eesti Psühhiaatrite Selts

lisaandmed 1205

MTH 1205

KTH 1205

1206

Orofatsiaalne müofunktsionaalne ravi

Eesti Ortodontide Selts

lisaandmed_1206

MTH 1206

KTH 1206

1207

Sclerosis multiplex’i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12 mg)

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

 

 

KTH 1207

1208

N.vaguse stimulatsioon implanteeritava seadmega

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

 

MTH 1208

KTH 1208

1209

Ravikuur pembrolizumabiga, 200 mg

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed 1209

MTH 1209

MTH 1209 lisaandmed

KTH 1209

1210

Ravikuur nivolumabiga, 10 mg

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed 1210

MTH 1210

KTH 1210

1211

Ravikuur daratumumabiga, 100 mg

Eesti Hematoloogide Selts

 

MTH 1211

 

KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1212

Diabeetilise retinopaatia sõeluuring

Eesti Oftalmoloogide Selts

 

 

 

1213

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud, kood 4065

Eesti Transfusioonmeditsiini Selts

 

 

KTH 1213

1214

Funktsionaalse sõltumatuse skaala (FIM/FAM) kasutamine intensiivse statsionaarse taastusravi teenuse osutamise korral.

Eesti Taastusarstide Selts 

 

 

 

1215

Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega

Eesti Onkoloogide Selts

 

 

KTH 1215

1216

Kaugelearenenud melanoomi ravi PD-1 vastase antikehaga, üks ravinädal

Eesti Onkoloogide Selts

 

MTH 1216

KTH 1216

1217

Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia

Eesti Onkoloogide Selts

lisaandmed_1217

MTH 1217

MTH 1217 lisaandmed

KTH 1217

1218

Ösofagogastroduodenoskoopia

Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing

 

 

 

1219

Koloskoopia

Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing

 

 

 

1220

Sõeluuringu koloskoopia

Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing

 

 

 

1221

Verekomponentide ülekanne

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed_1221

 

KTH 1221

1222

Düsfaagia diagnostika, häirunud neelamismehhanismi kujundamine ja ravidünaamika jälgimine fiiberendoskoopilise protseduuri käigus  

Eesti Logopeedide Ühing

 

MTH 1222

KTH 1222

1223

Laborimeditsiini teenuste kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1224

E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

Eesti Haigekassa

 

 

 

1225

Akuutpsühhaatria
Lastepsühhiaatria
Järelravi

Eesti Haigekassa

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 

 

1226

Noorte reproduktiivtervisealane nõustamine ja seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamine.

Eesti Haigekassa

 

 

 

1227

Ortodontia teenuste kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1228

Hambaravi teenuste kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1229

Hambaproteeside piirhindade kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1230

Rauavaeguse ravi intravenoosselt manustatava rauapreparaadiga, 500mg (kood 364R) 

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed_1230

 

KTH 1230

1231

Täiskasvanute retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, 1 viaal

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed_1231

MTH 1231

KTH 1231

1232

Bioloogiline ravi eculizumabiga atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskord

Eesti Nefroloogide Selts

lisaandmed_1232

MTH 1232

KTH 1232

1233

Multiresistentsete bakterite (sh ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tigetsükliiniga

Eesti Infektsioonhaiguste Selts ja Eesti Anestesioloogide Selts

lisaandmed_1233

 

KTH  ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1234

Digitaalne dermatoskoopia

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

lisaandmed_1234

 

 

1235

Ekstrakraniaalne täppiskiiritusravi planeerimine (SBRT planeerimine); Ekstrakraniaalne täppiskiiritusravi protseduur (SBRT protseduur) 

Eesti Onkoloogide Selts

lisaandmed_1235

MTH 1235

KTH 1235

1236

Intrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine; Intrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur

Eesti Onkoloogide Selts

lisaandmed_1236

 

KTH 1236

1237

7508 - Nahaalune spetsiifiline immuunravi, üks protseduur; 207R - Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks manustamiskord; 208R - Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord

Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

 

 

KTH 1237

1238

Tupe sekreedi testid enneaegse lootevee puhkemise kahtlusel

Eesti Perinatoloogia Selts

lisaandmed 1238

MTH 1238

KTH 1238

1239

Kofeiinravi enneaegsele vastsündinule

Eesti Perinatoloogia Selts

lisaandmed 1239

 

KTH 1239

1240

Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks I valiku raviks

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1241

Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks II valiku raviks

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1242

Neerukasvajate kemoteraapiakuur, ravimi nivolumab lisamine olemasolevatele ravidele

Eesti Onkoteraapia Ühing

lisaandmed_1242

MTH 1242

KTH 1242

1243

Neelamishäire MSA sõeltest

Eesti Logopeedide Ühing

lisaandmed_1243

MTH 1243

KTH 1243

1244

Neelamishäire GUSS-sõeltest

Eesti Logopeedide Ühing

lisaandmed_1244

MTH 1244

KTH 1244

1245

Rinnakartsinoomi geeniekspressioonanalüüs

Eesti Onkoteraapia Ühing

lisaandmed_1245

MTH 1245

KTH 1245

1246

Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R)

Eesti Onkoteraapia Ühing

lisaandmed_1246

MTH 1246

KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1247

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse tervise infosüsteemiga (TEHIK) liidestumise kulu

Eesti Haigekassa

 

 

 

1248

Üldkulude ülevaatamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1249

Sarvkesta sildamine riboflaviiniga

Eesti Oftalmoloogide Selts

lisaandmed_1249

 

KTH 1249

1250

Kardioloogiliste teenuste, uuringute ja protseduuride loetelu ja piirhindade kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1251

Veresoonte endovaskulaarkirurgiliste opersatsioonide piirhindade kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1252

Sünnitusabi ja günekoloogia kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1253

Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev; Hemodialüüsi seanss

Eesti Haigekassa

lisaandmed_1253

 

 

1254

EMO ja ööpäevaringse valmisoleku teenuste kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1255

Lümfiteraapia (piirhinna muutmine)

Eesti Taastusarstide Selts, Eesti Lümfiteraapia Liit

 

 

KTH 1255

1256

Majutuse voodipäev

Eest Haigekassa

 

 

 

1257

Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (kapetsitabiin)

Eesti Onkoteraapia Ühing

  MTH 1257 KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang
1258

Ravimi fulvestrant lisamine teenusele Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur (gosereliin monoteraapia 4-nädalane ravikuur)

Eesti Onkoteraapia Ühing  

MTH 1258

MTH 1258 lisaandmed

KTH 1258
1259 E-konsultatsioon eriarstilt eriarstile (EIAS) Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts      
1260 Isoleeritud patsiendi käsitlus Eesti Haigekassa     KTH 1260

 

Register 2016. a menetletavate taotluste kohta

2016. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2016. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 127 ettepanekut, mille sisu ning lisaandmetega on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest. Taotluste ja hinnangutega saab tutvuda allpool. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil katrin.rahu@haigekassa.ee.

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele:

Selleks, et haigekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad hinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib haigekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm nende taotluste kohta, mille osas peate oluliseks organisatsiooni arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info@haigekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 27. aprillini 2016. aastal. Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Oluline vaheinfo ettepanekute esitajatele

28. oktoobril 2016. a toimunud Eesti Haigekassa Nõukogu koosolekul tervishoiuteenuste loetelu (TTL) osas otsuseid ei langetatud, mistõttu ei ole võimalik TTL menetlemise ajakavakohaselt 21. novembriks 2016. a otsustest teada anda ega ka kokkuvõtte tabelit meie kodulehel avalikustada. Järgmine nõukogu koosolek toimub 9. detsemberil 2016. a.

Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta

Nr. Taotluse nimetus Teenuse liik ja taotluse esitaja Link taotlusele Lisaandmed Hinnangud_taotlustele
338 Koguöö hingamise polügraafiline uuring uus teenus, Eesti Unemeditsiin Selts taotlus 338 lisaandmed 338 Kulutõhususe hinnang 338
775 Endovaskulaarne ultraheli uus teenus, Eesti Unemeditsiin Selts taotlus 775 lisaandmed 775   Kulutõhususe hinnang 755
776 Fraktsioneeritud voolureserv uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 776 lisaandmed 776 Kulutõhususe hinnang 776
784 Patogeenide inaktivatsioon plasmas uus teenus, Eesti Transfusioonmeditsiin Selts taotlus 784   Kulutõhususe hinnang 784
785 Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadis uus teenus Eesti Transfusioonmeditsiin Selts taotlus 785   Kulutõhususe hinnang 785
855 Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 855 lisaandmed 855 Kulutõhususe hinnang 855
856 Maksa MRT uuring maksaspetsiifilise kontrastainega (gadokseethappe dinaatrium) uus teenus, Eesti Radioloogia Ühing taotlus 856  

Hinnang taotlusele 856

Kulutõhususe hinnang 856

873 Onkoloogilise akuutse palliatiivse ravi voodipäev uus teenus, Eesti Onkoteraapia Ühing taotlus 873 lisaandmed 873 Kulutõhususe hinnang 873
896 Rõhu testimine AUTO-CPAP aparatuuriga tingimuste jm muudatused, Eesti Unemeditsiini Selts taotlus 896 lisaandmed 896 Kulutõhususe hinnang 896
934 Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine uus teenus, Eesti Hematoloogide Selts taotlus 934 lisaandmed 934: lisa 1 / lisa 2

hinnang hinnangu lisa

Kulutõhususe hinnang 934

959 Onkoloogilise ravi voodipäev piirhinna muutmine, Eesti Onkoloogide Selts taotlus 959   Kulutõhususe hinnang 959
974 Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 309R - Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshinda piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühing taotlus 974 lisaandmed 974: lisa 1 / lisa 2 Kulutõhususe hinnang 974
989 Simultaanoperatsioonide rakendustingimuste muutmine tingimuste jm muudatused, Haigekassa taotlus 989   Kulutõhususe hinnang 989
994 Statsionaarne hospiitsteenus uus teenus, MTÜ Pallium taotlus 994    
1034 Tervishoiuteenuste piirhindade muutmine piirhinna muutmine, Eesti Haiglate Liit taotlus 1034    
1041 Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1041    
1043 Valitud ortopeedia operatsioonides sisalduvate ressursside ülevaatamine piirhinna muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1043   Kulutõhususe hinnang 1043
1045 Alla 19-aastaste isikute diagnooside loendi laiendamine ortodontilise ravi tasumise korral ravikindlustus rahade eest tingimuste jm muudatused, Eesti Ortodontide Selts taotlus 1045 lisaandmed 1045 Kulutõhususe hinnang 1045
1051 Plastika koos naba siirdamisega/pannikulektoomia rippuva kõhu korral (meditsiinilisel näidustusel) uus teenus, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Selts taotlus 1051 lisaandmed 1051 Hinnang taotlusele 1051Kulutõhususe hinnang 1051
1053 Autoloogse rasvkoe siirdamine uus teenus, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Selts taotlus 1053 lisaandmed 1053 Hinnang taotlusele 1053Kulutõhususe hinnang 1053
1054 Plastika- ja rekonstruktiivkirugia (plastiakirurgia) voodipäev tingimuste jm muudatused,Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Selts taotlus 1054   Kulutõhususe hinnang 1054
1056 Haigekassa poolt kompenseeritavate, alla 19-aastaste laste ortodontilise ravi diagnooside laiendamine: Raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe indeks (AHI ) on ≥30) ja keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29) tingimuste jm muudatused, Eesti Ortodontide Selts taotlus 1056   Kulutõhususe hinnang 1056
1058 Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur uus teenus,Eesti Endokrinoloogia Selts taotlus 1058 lisaandmed 1058 Kulutõhususe hinnang 1058
1059 Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga uus teenus, Eesti Radioloogia Ühing taotlus 1059   Kulutõhususe hinnang 1059
1061 Polüsomnograafia piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Unemeditsiini Selts taotlus 1061 lisaandmed 1061 Kulutõhususe hinnang 1061
1063 Dermatoskoopia uus teenus, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts taotlus 1063 lisaandmed 1063 Kulutõhususe hinnang 1063
1064 Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Oftalmoloogide Selts taotlus 1064   Kulutõhususe hinnang 1064
1065 Ensüümasendusravi Pompe tõve korral ravimiga alglükosidaas alfa annuses 20 mg/kg üks kord iga kahe nädala järel uus teenus, Eesti Meditsiinigeneetika Selts taotlus 1065 lisaandmed 1065 Kulutõhususe hinnang 1065
1066 Füsioteraapia, tegevusteraapia, logopeediline teraapia, psühhoteraapia piirhinna muutmine, Eesti Taastusarstide Selts MTÜ taotlus 1066   Kulutõhususe hinnang 1066
1067 Kodusünnitusabi teenus uus teenus, Eesti Ämmaemandate Ühing taotlus 1067   Kulutõhususe hinnang 1067
1068 Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga piirhinna muutmine, Eesti Psühhiaatrite Selts taotlus 1068   Kulutõhususe hinnang 1068
1069 Ravimi pertuzumab lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314R piirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühing taotlus 1069   Kulutõhususe hinnang 1069
1070 Ravimi trastuzumabemtansiin lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314R

piirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1070   Kulutõhususe hinnang 1070
1071 Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine - koodide 7415, 7416, 7417 muutmine

piirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1071 lisaandmed 1071 Kulutõhususe hinnang 1071
1073 Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur 323R, ravimi ramucirumabi lisamine komplekshinda maovähi ravis

piirhinna muutmine Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1073   Kulutõhususe hinnang 1073
1074 Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Afatiniib) piirhinna muutmine, taotlus 1074   Kulutõhususe hinnang 1074
1087 Psühhosotsiaalne kriisinõustamine pereplaneerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal uus teenus, SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts taotlus 1087   Kulutõhususe hinnang 1087
1091 Statsionaarne taastusravi, kood 8029,8028 tingimuste jm muudatused, Eesti Taastusarstide Selts MTÜ taotlus 1091 lisaandmed 1091 Kulutõhususe hinnang 1091
1094 LDL-aferees uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 1094 lisaandmed 1094

Hinnang taotlusele 1094

Kulutõhususe hinnang 1094

1095 Loovteraapia uus teenus, Eesti Loovteraapiate Ühing taotlus 1095 lisaandmed 1095 Kulutõhususe hinnang 1095
1096 Prostatsükliini analoogi parenteraalne manustamine püsiinfusioonina pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks uus teenus, Eesti Kopsuarstide Selts taotlus 1096   Kulutõhususe hinnang 1096
1097 Hamba transplantatsioon uus teenus, Eesti Näo- lõualuudekirurgia Selts taotlus 1097   Kulutõhususe hinnang 1097
1098 Suust mitte-eemaldatav funktsionaalne aparaat uus teenus, Eesti Ortodontide Selts taotlus 1098 lisaandmed 1098 Kulutõhususe hinnang 1098
1099 Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga uus teenus, Eesti Hematoloogide Selts taotlus 1099   Kulutõhususe hinnang 1099
1102 Suust mitte-eemaldatav ankurdusapaat (minikruvi) uus teenus, Eesti Ortodontide Selts taotlus 1102   Kulutõhususe hinnang 1102
1103 Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuur uus teenus, Eesti Hematoloogide Selts taotlus 1103   Hinnang taotlusele 1103 hinnangu lisa Kulutõhususe hinnang 1103
1104 Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamisel uus teenus, Eesti Meditsiinigeneetika Selts taotlus 1104 lisaandmed 1104 täiendavad lisaandmed 1104 Kulutõhususe hinnang 1104
1107 Müofunktsionaalne aparaat, trainer uus teenus, Eesti Ortodontide Selts taotlus 1107 lisaandmed 1107 Kulutõhususe hinnang 1107
1115 Bariaatriline laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või bariaatriline vertikaalne mao resektsioon tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1115   Kulutõhususe hinnang 1115
1116 Robotmagnetnavigatsioon uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 1116   Kulutõhususe hinnang 1116
1118 Rotablaator uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 1118 lisaandmed 1118

Hinnang taotlusele 1118

Kulutõhususe hinnang 1118

1119 Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 1119 lisaandmed 1119 Kulutõhususe hinnang 1119
1120 Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed) ; TandemHeart (CardiacAssist Inc.) uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 1120 lisaandmed 1120

Hinnang taotlusele 1120

Kulutõhususe hinnang 1120

1121 Septaalharu alkoholablatsioon uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 1121 lisaandmed 1121 Kulutõhususe hinnang 1120
1123 Diabeediga lapse toetamine haridusasutuses uus teenus, Eesti Lastearstide Selts taotlus 1123 lisaandmed 1123 Kulutõhususe hinnang 1123
1124 Mehaaniline trombi eemaldamine ajuarterist (Ajuarteri trombektoomia) uus teenus, Eesti Radioloogia Ühing taotlus 1124 lisaandmed 1124

Hinnang taotlusele 1124

Kulutõhususe hinnang 1124

1125 Taastusravi inter-distsiplinaarne meeskonnatöö uus teenus, Eesti Taastusarstide Selts MTÜ taotlus 1125 lisaandmed 1125 Hinnang taotlusele 1125 Kulutõhususe hinnang 1125
1126 HIV-kiirtest uus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜ taotlus 1126 lisaandmed 1126

Hinnang taotlusele 1126

ELMÜ tagasiside

1127 Transobturatoorne retroluminaalne ling tingimuste muutmine, Eesti Uroloogide Selts taotlus 1127   Kulutõhususe hinnang 1127
1128 Esmatasandi tervisekeskuse teenus uus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜ taotlus 1128 lisaandmed 1128  
1129 Tervishoiu- ja sotsiaalabi teenuste vajaduse kontakthindamine uus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜ taotlus 1129    
1130 Gramnegatiivsete resistentsete bakterite (MDR sh. ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tseftolosaani/tasobaktaami või tseftasidiimi/avibaktaamiga või kolistiini pluss meropeneemiga või fosfomütsiiniga. uus teenus, Eesti Infektsioonhaiguste Selts taotlus 1130 lisaandmed 1130 täiendavad lisaandmed 1130 Hinnang taotlusele 1130 Kulutõhususe hinnang 1130
1131 Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi tingimuste jm muudatused, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts taotlus 1131   Kulutõhususe hinnang 1131
1133 Bioloogiline ravi α4β7 integriini antagonistiga Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 1 manustamiskord uus teenus, Eesti Gastroenteroloogide Selts taotlus 1133   Kulutõhususe hinnang 1133
1134 Dupuytreni kontraktuuri ravi Clostridium histolyticum’i kollagenaasiga 1 manustamiskord uus teenus, Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts taotlus 1134 lisaandmed 1134 Hinnang taotlusele 1134, lisa Kulutõhususe hinnang 1134
1135 Bioloogiline ravi mepolizumabiga (Nucala®) raske püsiva eosinofiilse astma korral (RHK 10 kood J45). uus teenus, Eesti Kopsuarstide Selts taotlus 1135 lisaandmed 1135 Hinnang taotlusele 1135, lisa Kulutõhususe hinnang 1135
1136 Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegis uus teenus, Eesti Haiglaapteekrite Selts taotlus 1136 lisaandmed 1136

Hinnang taotlusele 1136

Kulutõhususe hinnang 1136

1137 EBV/IBV (Endobronchial Valve) Endobronhiaalne klapisüsteem raske kopsuemfüseemi raviks uus teenus, Eesti Kopsuarstide Selts taotlus 1137 lisaandmed 1137 Hinnang taotlusele 1137 Kulutõhususe hinnang 1137
1138 Galaktoseemia sõeluuring uus teenus, Eesti Meditsiinigeneetika Selts taotlus 1138 lisaandmed 1138 Hinnang taotlusele 1138 Kulutõhususe hinnang 1138
1139 Lastepsühhiaatrilise vaimse tervise meeskonna ambulatoorne vastuvõtt alla 19-aastasele isikule(meeskonnas 2 liiget: vaimse tervise õde ja sotsiaaltöötaja või vaimse tervise õde ja psühholoog) uus teenus, Eesti Psühhiaatrite Selts taotlus 1139 lisaandmed 1139

Hinnang taotlusele 1139

Kulutõhususe hinnang 1139

1140 Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi rituksimabiga, 4-nädalane ravikuur tingimuste jm muudatused, Eesti Reumatoloogia Selts taotlus 1140   Kulutõhususe hinnang 1140
1141 Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur piirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühing taotlus 1141   Kulutõhususe hinnang 1141
1142 Tegevusteraapia igapäevases keskkonnas uus teenus, Eesti Tegevusterapeutide Liit MTÜ taotlus 1142 lisaandmed 1142 Hinnang taotlusele 1142, lisa Kulutõhususe hinnang 1142
1143 Bioloogiline ravi sekukinumabiga anküloseeriva spondüliidi ja psoriaatilise artropaatia korral, 1 manustamiskord uus teenus, Eesti Reumatoloogia Selts taotlus 1143 lisaandmed 1143 Kulutõhususe hinnang 1143
1144 Rinnanäärme rekonstruktsioon proteesiga uus teenus, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Selts taotlus 1144 lisaandmed 1144 Hinnang taotlusele 1144 Kulutõhususe hinnang 1144
1145 Bronhoskoopia piirhinna muutmine, Eesti Kopsuarstide Selts taotlus 1145   Kulutõhususe hinnang 1145
1146 Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega. uus teenus, Eesti Onkoloogide Selts taotlus 1146   Hinnang taotlusele 1146, lisa Kulutõhususe hinnang 1146
1147 Süsteemne ravi PD-1 vastase antikehaga (pembrolisumab või nivolumab) mitteresetseeritava lokoregionaalselt levinud (staadium IIIc) või kaugelearenenud (staadium IV) melanoomiga haigetel, kelle sooritusvõime on vähemalt 2 (ECOG skaalal). uus teenus, Eesti Onkoloogide Selts taotlus 1147   Hinnang taotlusele 1147, lisa Kulutõhususe hinnang 1147
1148 Bronhide hüperreaktiivsustest eukapnilise hüperventilatsiooniga uus teenus, Eesti Kopsuarstide Selts taotlus 1148 lisaandmed 1148 Hinnang taotlusele 1148 Kulutõhususe hinnang 1148
1149 Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine, Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani, Raseduse kulu jälgimine 20.–36. rasedusnädalani, Raseduse kulu jälgimine 36.–40. rasedusnädalani, Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega, Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine piirhinna muutmine, Eesti Perearstide Selts MTÜ taotlus 1149 lisaandmed 1149  
1150 Bronhide hüperreaktiivsustest mannitooliga uus teenus, Eesti Kopsuarstide Selts taotlus 1150 lisaandmed 1150 Hinnang taotlusele 1150 Kulutõhususe hinnang 1150
1151 Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326R piirhinna muutmine, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts taotlus 1151   Hinnang taotlusele 1151, lisa Kulutõhususe hinnang 1151
1152 Bioloogiline ravi adalimumabiga supuratiivse hidradeniidi korral uus teenus, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts taotlus 1152   Hinnang taotlusele 1152, lisa Kulutõhususe hinnang 1152
1153 Bioloogiline ravi sekukinumabiga mõõduka kuni raske naastulise psoriaasiga täiskasvanutel uus teenus, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts taotlus 1153 lisaandmed 1153 Hinnang taotlusele 1153 Kulutõhususe hinnang 1153
1154 Bioloogiline ravi adalimumabiga täiskasvanute mitteinfektsioosse intermediaalse,-tagumise,- ja panuveiidi korral, 4-nädalane ravikuur. uus teenus, Eesti Oftalmoloogide Selts taotlus 1154 lisaandmed 1154

Hinnang taotlusele 1154

Kulutõhususe hinnang 1154

1155 Lihasbiopsia võtmine pool-avatud meetodil uus teenus, L.Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts taotlus 1155 lisaandmed 1155

Hinnang taotlusele 1155

Kulutõhususe hinnang 1155

1156 Teenused perearsti fondides ja hindade korrigeerimine piirhinna ja tingumuste muutmine, Eesti Perearstide Selts MTÜ taotlus 1156 lisaandmed 1156  
1157 Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 ravikuur tingimuste muutmine, Eesti Hematoloogide Selts taotlus 1157 lisaandmed 1157 Kulutõhususe hinnang 1157
1158 Gaucher`tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1TÜ või miglustaatravi 4,78mg või eliglustaatravi 0,81mg tingimuste jm muudatused, Eesti Hematoloogide Selts taotlus 1158 lisaandmed 1158 Hinnang taotlusele 1158, lisa Kulutõhususe hinnang 1158
1159 Kroonilise lümfotsüütleukeemia keemiaravikuur piirhinna muutmine, Eesti Hematoloogide Selts taotlus 1159 lisaandmed 1159 Hinnang taotlusele 1159 Kulutõhususe hinnang 1159
1160 Mitte- Hodgkini lümfoomi keemiaravikuur piirhinna muutmine, Eesti Hematoloogide Selts taotlus 1160 lisaandmed 1160 Hinnang taotlusele 1160 Kulutõhususe hinnang 1160
1161 eVisiit - Kaugkonsultatsioon (ing.keeles remote consultation) (eestis võiks kasutada terminit e-visiit) – on teenus kus konsultatsiooni saaja ja konsultatsiooni andja on füüsiliselt erinevas kohas uus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜ taotlus 1161    
1162 Endoskoobipealse klipsi (OVESCO klipsi) asetamine uus teenus, Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing taotlus 1162 lisaandmed 1162 Hinnang taotlusele 1162 Kulutõhususe hinnang 1162
1163 Lümfiteraapia tingimuste jm muudatused, MTÜ Eesti Lümfiteraapia Liit, Eesti Taastusarstide Selts taotlus 1163   Kulutõhususe hinnang 1163
1164 Levosimendaan 12,5mg uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts, Eesti Anestesioloogide Selts taotlus 1164 lisaandmed 1164 Hinnang taotlusele 1164 Kulutõhususe hinnang 1164
1165 Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi planeerimine Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi protseduur tingimuste jm muudatused, Eesti Onkoloogide Selts taotlus 1165 lisaandmed 1165

Hinnang taotlusele 1165

Kulutõhususe hinnang 1165

1166 Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nivolumaab) piirhinna muutmine, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts taotlus 1166   Hinnang taotlusele 1166, lisa Kulutõhususe hinnang 1166
1167 Nõustamine HIV-masstestimise korral uus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜ taotlus 1167 lisaandmed 1167 Hinnang taotlusele 1167
1168 Kolorektaal- ja rinnakasvaja kemoteraapiakuuride piirhinna muutmine piirhinna muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1168   Kulutõhususe hinnang 1168
1169 Teenuse „Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuur“ piirhinna ja kohaldamise tingimuste muutmine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1169   Kulutõhususe hinnang 1169
1170 Reumatoidartriidi bioloogilise ravi kohaldamise tingimuste muutmine tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1170   Kulutõhususe hinnang 1170
1171 Sclerosis multiplex’i bioloogilise ravi kohaldamise tingimuste muutmine tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1171   Kulutõhususe hinnang 1171
1172 Suuremahulised resektsioonid ja revisioonoperatsioonid lülisambal tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1172 lisaandmed 1172 Kulutõhususe hinnang 1172
1173 Pehmekoe defekti parandamine koeekspandri abil uus teenus, teenuse/tingimuse kustutamine, Eesti Haigekassa taotlus 1173 lisaandmed 1173 Kulutõhususe hinnang 1173
1174 Anuse operatsioon tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1174 lisaandmed 1174 Kulutõhususe hinnang 1174
1175 Eesti E-tervise Sihtasutuse tervise infosüsteemiga liidestumise kulu piirhinna muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1175    
1176 Seoses teenusega 7583 "Endoskoopiline perkutaanse gastrostoomi rajamine" sondi lisamine lisavahendina uus teenus, Eesti Haigekassa taotlus 1176 lisaandmed 1176 Kulutõhususe hinnang 1176
1177 Sünnitusabi ja günekoloogia kaasajastamine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1177    
1178 Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1178    
1179 Oftalmoloogia eriala kaasajastamine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1179    
1180 Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad piirhinna muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1180 lisaandmed 1180 Kulutõhususe hinnang 1180
1181 Väljaheite jämesoolevähi sõeluuring (peitveri) piirhinna muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1181    
1182 Rinna taastamise operatsioonid uus teenus, tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1182 lisaandmed 1182 Hinnang taotlusele 1182 Kulutõhususe hinnang 1182
1183 Transplantatsiooni teenuste ülevaatamine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1183   Kulutõhususe hinnang 1183
1184 Transporditeenuste ülevaatamine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1184   Kulutõhususe hinnang 1184
1185 Veretooted ja protseduurid veretoodetega kaasajastamine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1185    
1186 Voodipäevade, eriarsti ja õe vastuvõttude üle vaatamine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1186    
1187 Kortitsisioon uus teenus, Eesti Näo- lõualuudekirurgia Selts taotlus 1187 lisaandmed 1187 Hinnang taotlusele 1187 Kulutõhususe hinnang 1187
1188 Pearaha arvelt osutatavate teenuste eest tasumine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1188    
1189 E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1189    
1190 Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring) uus teenus, MTÜ Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts taotlus 1190 lisaandmed 1190

Hinnang taotlusele 1190

Kulutõhususe hinnang 1190

1191 Koduse parenteraalse toitmise teenus uus teenus, Eesti Kliinilise Toitmise Selts taotlus 1191 lisaandmed 1191 Kulutõhususe hinnang 1191
1192 Enteraalne toitmisravi väljaspool intensiivravi uus teenus, Eesti Kliinilise Toitmise Selts taotlus 1192 lisaandmed 1192 Kulutõhususe hinnang 1192
1193 Spordimeditsiiniline tervisekontroll uus teenus, Eesti Haigekassa taotlus 1193    
1194 3D stomatoloogias uus teenus, Eesti Ortodontide Selts, Eesti Hambaarstide Liit, Eesti Näo-lõualuudekirurgia Selts taotlus 1194  

Hinnang taotlusele 1194

Kulutõhususe hinnang 1194

1195 Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verest uus teenus, Eesti Naistearstide Selts taotlus 1195   Hinnang taotlusele 1195 Kulutõhususe hinnang 1195
1196 Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1196   Kulutõhususe hinnang 1196

 

Register 2015. a menetletavate taotluste kohta

2015. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2015. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 107 ettepanekut, millest osaliselt või täielikult rahuldati 32. 
Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest. Taotluste ja hinnangutega saab tutvuda allpool. Täiendavate küsimuste korral nii ettepanekute kui eksperthinnangute kohta palume ühendust võtta aadressil kadri.popilenkov@haigekassa.ee.

Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta

Taotluse nr.

Taotluse nimetus

Teenuse liik ja 
taotluse esitaja

Link taotlusele

Lisaandmed

Hinnangud taotlustele

NB! Avalikustatud on
2015. a esitatud
hinnangud. Korduvalt
menetluses olevate
taotluste hinnanguid
saab vajadusel küsida aadressilt kadri.popilenkov@haigekassa.ee
või katrin.ploom@haigekassa.ee

929

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuur

uus teenus, Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 929

929 lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 929

Kulutõhususe hinnang 929

1122

Direktne larüngoskoopia

uus teenus, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts

taotlus 1122 1122 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1122

Kulutõhususe hinnang 1122

1121

Septaalharu alkoholablatsioon

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1121  

Hinnang taotlusele 1121

Kulutõhususe hinnang 1121

1120

Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni

abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist

device). Impella (Abiomed) ; TandemHeart (CardiacAssist Inc.)

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1120

1120 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1120

1119

Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur.

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1119

1119 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1119

Kulutõhususe hinnang 1119

1118

Rotablaator

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1118

1118 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1118

1117

Inimese protrombiini kompleks 500 toimeühikut

tingimuste muutmine, Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

taotlus 1117 1117 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1117

1116

Robotmagnetnavigatsioon 

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1116

1116 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1116

Kulutõhususe hinnang 1116

1115

Bariaatriline laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või bariaatriline vertikaalne mao resektsioon

tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa

taotlus 1115

  Kulutõhususe hinnang 1115

1114

Ultrahelijuhitud -vahtskleroteraapia

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1114

 

Hinnang taotlusele 1114

Kulutõhususe hinnang 1114

1113

Distaalse embolisatsiooni protektsiooni vahend

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1113

Hinnang taotlusele 1113

Kulutõhususe hinnang 1113

1112

Transkutaanne oksümeetria TcPO2

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1112

1112 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1112

Kulutõhususe hinnang 1112

1111

TBI (toe -brachial index)

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1111

1111 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1111

Kulutõhususe hinnang 1111

1110

ABI (ankle-brachial index)

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1110

1110 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1110

Kulutõhususe hinnang 1110

1057

Akromegaalia ravi kasvuhormooni antagonistiga 

uus teenus,
Eesti Endokrinoloogia Selts

taotlus 1057

1057 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1057

Kulutõhususe hinnang 1057

1058

Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

uus teenus,
Eesti Endokrinoloogia Selts

taotlus 1058  

1058 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1058

Kulutõhususe hinnang 1058

1060

Füsioteraapia igapäevakeskkonnas

uus teenus,
Eesti Füsioterapeutide Liit; Eesti Perearstide Selts,
Eesti Taastusarstide Selts

taotlus 1060

1060 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1060

Kulutõhususe hinnang 1060

947

Geriaatrilise profiiliga sisehaiguste voodipäev  

uus teenus,
Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon; Eesti Geriaatrite Selts

taotlus 947

  Kulutõhususe hinnang 947

1039

Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südamelihasinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuur

piirhinna muutmine
Eesti Haigekassa

taotlus 1039

   

1040

Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polüklonaalsete antikehadega, üks raviannus

piirhinna muutmine, 
tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 1040

 

Hinnang taotlusele 1040

1041

Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile - nimetus lahtine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 1041

  Kulutõhususe hinnang 1041

1042

E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 1042

  Kulutõhususe hinnang 1042

989

Simultaanoperatsioonid rakendustingimuste muutmine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 989

   

1043

Valitud ortopeedia operatsioonides sisalduvate ressursside ülevaatamine

piirhinna muutmine
Eesti Haigekassa

taotlus 1043

  Kulutõhususe hinnang 1043

1015

Nukleaarmeditsiinilise uuringu planeerimine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 1015

   

1044

Teenuste kustutamine tervishoiuteenuste loetelust

teenuse/tingimuse kustutamine
Eesti Haigekassa

taotlus 1044

   

1101

Luukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained onkoloogias, 1 manustamiskord

piirhinna muutmine
Eesti Haigekassa

taotlus 1101

   

1034

Tervishoiuteenuste piirhindade muutmine

piirhinna muutmine
Eesti Haiglate Liit

taotlus 1034

   

934

Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine

uus teenus,
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 934

934 lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 934

Kulutõhususe hinnang

1078

Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

piirhinna muutmine
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1078

1078 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1078

1079

Müeloomi ja plasmotsüstoomi kemoteraapiakuur

piirhinna muutmine
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1079

 

Hinnang taotlusele 1079

Kulutõhususe hinnangud

1080

Implanteeritava reservuaariga tsentraalveenikateeter

uus teenus,
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1080

1080 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1080

Kulutõhususe hinnang 1080

1081

Elundi- ja vereloome tüvirakkude siirdamist vajavate patsientide siirdamiseelne ja –järgne vaktsineerimine (menetlemine lõpetatud)

uus teenus,
Eesti Organite ja Kudede Transplantatsiooni Ühing

taotlus 1081

   

1099

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga

uus teenus,
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1099

1099 lisaandmed

lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 1099

Kulutõhususe hinnangud

1103

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuur

Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1103

1103 lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 1103

Kulutõhususe hinnangud

1062

Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg

uus teenus,
Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

taotlus 1062

1062 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1062

Kulutõhususe hinnang 1062

1083

Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi, üks manustamiskord

uus teenus,
Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

taotlus 1083

lisaandmed 1083

Hinnang taotlusele 1083

Kulutõhususe hinnang 1083

1047

Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi kaspofungiini, liposomaalse amfoteritsiini, anidulafungiini, vorikonasooli või mikafungiiniga, ühe päeva raviannus.

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Infektsioonhaiguste Selts

taotlus 1047

1047 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1047

Kulutõhususe hinnang 1047

1094

LDL-aferees

uus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1094

1094 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1094

775

Endovaskulaarne ultraheli

uus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 775

  Kulutõhususe hinnang 775

776

Fraktsioneeritud voolureserv

uus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 776

  Kulutõhususe hinnang 776

855

Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll 

uus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 855

  Kulutõhususe hinnang 885

1074

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Afatiniib)

piirhinna muutmine
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)

taotlus 1074

1074 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1074

Kulutõhususe hinnang 1074

1075

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nintedanib)

piirhinna muutmine
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)

taotlus 1075

1075 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1075

Kulutõhususe hinnang 1075

1076

Patsientide majutus ambulatoorse kiiritusravi ajal (menetlemine lõpetatud)

uus teenus,
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)

taotlus 1076

   

1077

Sperma või munarakkude külmutamine noortel vähihaigetel enne onkospetsiifilise ravi algust

uus teenus,
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)

taotlus 1077

1077 lisaandmed lisandmed I

Kulutõhususe hinnang 1077

1082

Bioloogiline ravi omalizumabiga raske püsiva allergilise astma korral

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Kopsuarstide Selts

taotlus 1082

  Kulutõhususe hinnang 1082

1096

Prostatsükliini analoogi parenteraalne manustamine püsiinfusioonina pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks

uus teenus,
Eesti Kopsuarstide Selts

taotlus 1096

lisaandmed 1096

Hinnang taotlusele 1096

Kulutõhususe hinnang 1096

1036

Logopeediline teraapia. Logopeediline kompleksuuring (ühele patsiendile üks kord)

piirhinna muutmine
Eesti Logopeedide Ühing

taotlus 1036

 

Kulutõhususe hinnang 1036

1095

Loovteraapia 

uus teenus,
Eesti Loovteraapiate Ühing

taotlus 1095

1095 lisaandmed

Hinnang taotlustele 1095

Kulutõhususe hinnang 1095

1104

Toitumisterapeudi nõustamine pärilike haiguste korral eriarsti suunamisel

uus teenus,
Eesti Meditsiinigeneetika Selts

taotlus 1104

1104 lisaandmed Hinnang taotlusele 1104

1065

Ensüümasendusravi Pompe tõve korral ravimiga alglükosidaas alfa annuses 20 mg/kg üks kord iga kahe nädala järel

uus teenus,
Eesti Meditsiinigeneetika Selts 

taotlus 1065

 

Hinnang taotlusele 1065

Kulutõhususe hinnang 1065

1106

Neerubiopsia elektronmikroskoopiline uuring

uus teenus,
Eesti Meditsiinigeneetika Selts 

taotlus 1106

  Hinnang taotlusele 1106

1063

DERMATOSKOOPIA

uus teenus,
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

taotlus 1063

1063 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1063

Kulutõhususe hinnang 1063

1048

Günekoloogilised operatsioonid

uus teenus,
Eesti Naistearstide Selts 

taotlus 1048

1048 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1048

1097

Hamba transplantatsioon

uus teenus,
Eesti Näo-lõualuudekirurgia Selts

taotlus 1097

 

Hinnang taotlusele 1097

Kulutõhususe hinnang 1097

1064

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord

tingimuste jm muudatused, 
piirhinna muutmine
Eesti Oftalmoloogide Selts

taotlus 1064

 

Hinnang taotlusele 1064

Kulutõhususe hinnangud

1084

Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi planeerimine; Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi protseduur

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 1084

1084 lisaandmed  

1085

Transpordi kompensatsioon ambulatoorse kiiritusravi perioodil (menetlemine lõpetatud)

uus teenus,
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 1085

   

1086

Süsteemne ravi BRAF inhibiitoriga BRAF V600 mutatsioon positiivse mitteresetseeritava või metastaatilise melanoomiga täiskasvanud patsientide raviks

uus teenus,
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 1086

 

Hinnang taotlusele 1086

Kulutõhususe hinnang 1086

893

Hingamisfaasidega kohandatud kiiritusravi (planeerimine ja väliskiiritusravi protseduur)

uus teenus,
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 893

893 lisaandmed

Hinnang taotlusele 893

Kulutõhususe hinnang 393

959

Onkoloogilise ravi voodipäev 

piirhinna muutmine
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 959

  Kulutõhususe hinnang 959

974

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur; Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshinda

uus teenus, 
piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 974

974       lisaandmed 

lisaandmed II 

Hinnang taotlusele 974

Kulutõhususe hinnang 974

873

Onkoloogilise akuutse palliatiivse ravi voodipäev 

uus teenus,
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 873

  Kulutõhususe hinnang 873

1069

Ravimi pertuzumab lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur

uus teenus, 
piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1069

1069 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1069

Kulutõhususe hinnang 1069

1070

Ravimi trastuzumabemtansiin lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur

uus teenus, 
piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1070

1070 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1070

Kulutõhususe hinnang 1070

1071

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine – koodide 7415, 7416, 7417 muutmine

piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1071

1071 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1071

1072

Kolorektaalvähi kemoteraapia kuuri piirhind

piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1072

 

Hinnang taotlusele 1072

Kulutõhususe hinnang 1072 

1073

Mao-ja söögitorukasvajate  kemoteraapiakuuri hinna tõstmine

piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1073

1073 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1073

Kulutõhususe hinnang 1073

1045

Alla 19-aastaste isikute diagnooside loendi laiendamine ortodontilise ravi tasumise korral ravikindlustus rahade eest

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Ortodontide Selts

taotlus 1045

1045 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1045

1098

Suust mitte-eemaldatav funktsionaalne aparaat

uus teenus,
Eesti Ortodontide Selts

taotlus 1098

1098 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1098

Kulutõhususe hinnang 1098

 

1102

Suust - mitte-eemaldatav ankurdusaparaat (minikruvi)

uus teenus,
Eesti Ortodontide Selts

taotlus 1102

1102 lisaandmed Hinnang taotlusele 1102

1107

Müofunktsionaalne aparaat, trainer

uus teenus,
Eesti Ortodontide Selts

taotlus 1107

1107 lisaandmed Hinnang taotlusele 1107

1056

Haigekassa poolt kompenseeritavate, alla 19-­‐aastaste laste ortodontilise ravi diagnooside laiendamine. Raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe 

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Ortodontide Selts, Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 1056

1056 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1056

Kulutõhususe hinnang 1056

985

Vedelikul baseeruv tsütoloogia (1 klaas)

uus teenus,
Eesti Patoloogide Selts

taotlus 985

  Kulutõhususe hinnang 985

1049

Plastikakirurgia haige statsionaarne sidumine (Põletushaige statsionaarne sidumine ) 

tingimuste jm muudatused, 
Eesti plastika ja rekonstruktiivkirurgia selts 

taotlus 1049

lisaandmed 1049 Kulutõhususe hinnang 1049

1050

Nahatransplantatsioon koos haava ekstsisiooniga 

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1050

lisaandmed 1050

Hinnang taotlusele 1050

Kulutõhususe hinnang 1050

1051

Plastika rippuva kõhu korral (meditsiinilisel näidustusel)

uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1051

lisaandmed 1051

Hinnang taotlusele 1051

Kulutõhususe hinnang 1051

1052

Vaskulaarsel jalamil naha –lihaslapi siirdamine 

uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1052

lisaandmed 1052

Hinnang taotlusele 1052

Kulutõhususe hinnang 1052

1053

Autoloogse rasvkoe siirdamine

uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1053

lisaandmed 1053

Hinnang taotlusele 1053

Kulutõhususe hinnang 1053

1054

Plastika- ja rekonstruktiivkirugia (plastiakirurgia) voodipäev

uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1054

lisaandned 1054 Kulutõhususe hinnang 1054

1046

Mobiilne lastepsühhiaatriline abi

uus teenus,
Eesti Psühhiaatrite Selts

taotlus 1046

lisaandmed 1046

Hinnangud taotlusele 1046

Kulutõhususe hinnang 1046

1068

Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 1 manustamiskord

piirhinna muutmine
Eesti Psühhiaatrite Selts

taotlus 1068

   

1100

Isiksuse uuring. Kognitiivsete funktsioonide uuring

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Psühholoogide Liit

taotlus 1100

1100 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1100

1059

Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga

uus teenus,
Eesti Radioloogia Ühing

taotlus 1059

 

Hinnang taotlusele 1059

Kulutõhususe hinnang 1059

856

Maksa MRT uuring maksaspetsiifilise kontrastainega (gadokseethappe dinaatrium)“ 

uus teenus,
Eesti Radioloogia Ühing

taotlus 856

  Kulutõhususe hinnang 856

1066

Füsioteraapia, tegevusteraapia, logopeediline teraapia, psühhoteraapia

piirhinna muutmine
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1066

  Kulutõhususe hinnang 1066

1088

Statsionaarne taastusravi, kood 8030

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1088

1088 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1088

1089

Statsionaarne taastusravi, kood 8029,8028, 8030,8031

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1089

1089 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1089

 

1090

Füsioteraapia individuaalne 

piirhinna muutmine
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1090

1090 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1090


 

1091

Statsionaarne taastusravi, kood 8029,8028

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1091

1091 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1091

784

Patogeenide  inaktivatsioon plasmas

uus teenus,
Eesti Transfusioonimeditsiini Selts

taotlus 784

784 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 784

785

Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide konsentraadis

uus teenus,
Eesti Transfusioonimeditsiini Selts

taotlus 785

785 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 785

896

AUTO-CPAP-ravi testimine - rakndustingimuste laiendamine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 896

  Kulutõhususe hinnang 896

338

Koguöö hingamise polügraafiline uuring 

uus teenus,
Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 338

338 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 338

339

Koguöö digitaliseeritud pulssoksümeetriline uuring - rakendustingimuste laiendamine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 339

   

1037

Meeste lingusüsteem kerge ja mõõduka  stress-uriinipidamatuse raviks

uus teenus,
Eesti Uroloogide Selts

taotlus 1037

1037 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1037

Kulutõhususe hinnang 1037

1038

ESWL (neerukivi purustus kehavälise lööklainega)

piirhinna muutmine
Eesti Uroloogide Selts

taotlus 1038

1038 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1038

Kulutõhususe hinnang 1038

1055

Neeru primaarsete ja sekundaarsete tuumorite krüoablatsioon

uus teenus,
Eesti Uroloogide Selts

taotlus 1055

1055 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1055

Kulutõhususe hinnang 1055

1105

Ultraheli lõikur(edasi Uh-i lõikur)

uus teenus,
Eesti Uroloogide Selts

taotlus 1105

1105 lisaandmed  

1067

Kodusünnitusabi teenus

uus teenus,
Eesti Ämmaemandate Ühing

taotlus 1067

1067 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1067

Kulutõhususe hinnang 1067

1092

Parkinsoni tõve ravi apomorfiini lahusega subkutaanse püsiinfusiooni-pumba abil

uus teenus,
Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

taotlus 1092

1092 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1092

Kulutõhususe hinnang 1092

1093

Refraktaarse myasthenia gravise (MG) ravi rituksimabiga

uus teenus,
Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

taotlus 1093

1093 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1093

Kulutõhususe hinnang 1093

999

Perearsti tööjõukulu päevas tundides. Perearsti asendaja puhkuse ajal tööjõukulu päevas tundides

piirhinna muutmine
MTÜ Eesti Perearstide Selts 

taotlus 999

  Kulutõhususe hinnang 999

1061

Polüsomnograafia

tingimuste jm muudatused, 
piirhinna muutmine
MTÜ Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 1061

1061 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1061

994

Statsionaarne hospiitsravi

uus teenus,
MTÜ Pallium

taotlus 994

  Kulutõhususe hinnang 994

1087

Psühhosotsiaalne kriisinõustamine pereplaneerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal

uus teenus,
SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts

taotlus 1087

1087 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1087

1109

Amnioni membraani käitlemine ja säilitamine

uus teenus,
Eesti Oftalmoloogide Selts

taotlus 1109

 

1109 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1109

Kulutõhususe hinnang 1109

 

 

 

Register 2014. menetletavate taotluste kohta

Loetelu muudatusettepanekud 2013. aastal (Tervishoiuteenuste loetelu muudatusteks alates 2014)

2014. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 93 ettepanekut, millest osaliselt või täielikult rahuldati 50. 
Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest. Taotluste ja hinnangutega saab tutvuda allpool. Täiendavate küsimuste korral nii ettepanekute kui eksperthinnangute osas palume ühendust võtta aadressil kersti.esnar@haigekassa.ee.

Teenuse liik*

K - teenuse/tingimuse kustutamine
M - tingimuste jm muudatused

Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta

NR

Taotluse nimetus

Teenuse liik

Esitaja

Link taotlusele
ja lisale

Lisaandmed
seisuga
1.04.2014

Hinnagud taotlustele
NB! Avalikustatud on
2014. a esitatud
hinnangud. Korduvalt
menetluses olevate
taotluste hinnanguid
saab vajadusel küsida aadressilt kersti.esnar@haigekassa.ee
või katrin.ploom@haigekassa.ee

929

Müeloomi või plasmotsütoomi
ravikuur patsientidele, kellel ei ole
näidustatud
autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine,
1 ravikuur

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 929  

929 lisaandmed

Hinnang taotlusele 929

 

934

Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 934

934 lisaandmed

Hinnang taotlusele 934

966

Anesteesia
kestvusega
2 kuni 3 tundi

tingimuste jm muudatused

Eesti
Hambaarstide
Liit

Taotlus 966

Taotluse menetlemine lõpetatud

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

967

Aminohapete ja atsüülkarnitiinide kvantitatiivne
määramine kuivatatud vereplekist tandem
MS meetodil

uus teenus

Eesti
Laborimeditsiini
Ühing

Taotlus 967

967 lisa 1

967 lisaandmed

Hinnang taotlusele 967
 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 967

917

Šunt ExPress

uus teenus

Eesti
Silmakirurgide
Selts

Taotlus 917

917 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 917

886

Koduõendusteenus (teenuse kood
3026)

piirhinna muutmine

Koduõdede
Seltsing

Taotlus 886

886 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 886

968

Bioloogiline ravi omalizumabiga
raske püsiva
allergilise astma
korral
(RHK 10 kood J45)

tingimuste jm muudatused

Eesti
Kopsuarstide
Selts

Taotlus 968

968 lisaandmed

Hinnang taotlusele 968

969

Ämmaemandusabi teenus, mis jaguneb: 
ämmaemanda esmane vastuvõtt;
ämmaemanda korduv vastuvõtt;
ämmaemanda koduvisiit

uus teenus

Eesti
Ämmaemandate Ühing

Taotlus 969

969 lisaandmed

Hinnang taotlusele 969

933

Neeruarterite denervatsioon

uus teenus

Eesti
Radioloogia
Ühing,
Eesti
Hüpertensiooni
Ühing

Taotlus 933

933 lisa 1

933 lisaandmed

Hinnang taotlusele 933

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 933 

947

Geriaatrilise profiiliga sisehaiguste
voodipäev

uus teenus

Eesti
Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon;
Eesti
Geriaatrite
Selts

Taotlus 947

947 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 947

970

Levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga ravi

uus teenus

L. Puusepa nim
Eesti
Neuroloogide ja 
Neurokirurgide
Selts

Taotlus 970

 

Hinnang taotlusele 970

971

Bioloogiline ravi
Sclerosis multiplex´i korral,
4-nädalane kuur

tingimuste jm muudatused

L. Puusepa nim
Eesti
Neuroloogide ja Neurokirurgide
Selts

Taotlus 971

971 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võtta kersti.esnar@haigekassa.ee või katrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 971

 

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 971

972

Febriilse
neutropeenia
profülaktika pika toimeajaga hematopoeetilise kasvufaktoriga,
üks annus.

uus teenus

Eesti 
Onkoteraapia 
Ühing

Taotlus 972

 

Hinnang taotlusele 972

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 972 

974

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur; Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshinda

piirhinna muutmine

Eesti 
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 974

 

Hinnang taotlusele 974 

975

Ravimi pertuzumab lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 975

975 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võtta kersti.esnar@haigekassa.ee või katrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 975

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 975

976

Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur,
ravimi nabpaklitakseel lisamine
komplekshinda

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 976

976 lisaandmed

Hinnang taotlusele 976

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 976

977

Metotreksaadi toksilise plasma-
kontsentratsiooni
ravi glükarpidaasiga
1000 TÜ

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 977

 

Hinnang taotlusele 977

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 977

978

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord, piirhinna muutmine

piirhinna muutmine

Eesti
Oftalmoloogide
Selts

Taotlus 978

 

Hinnang taotlusele 978

979

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, nimetuse ja rakendustingimuse muutmine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Oftalmoloogide
Selts

Taotlus 979

 

Hinnang taotlusele 979 

980

Tsütomegalo-
viirusinfektsiooni
ennetav ravi ja ravi foskarnetiga
6000 mg

uus teenus

Eesti Kudede
ja Organite Transplantatsiooni Ühing

Taotlus 980

980 lisa 1

980 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võtta kersti.esnar@haigekassa.ee või katrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 980

 

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 980

981

Elundisiirdamise
ootelehele võtmise otsustamine
või otsuse
ülevaatamine multidistsiplinaarse ekspertkomisjoni
poolt

uus teenus

Eesti Kudede
ja Organite Transplantatsiooni Ühing

Taotlus 981

 

981 lisa 1

981 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võtta kersti.esnar@haigekassa.ee või katrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 981

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 981

982

Venooklusiivse 
haiguse
(sinusoidaalse
obstruktiivse
sündroomi)
ravi defibrotiidiga
200 mg (1 viaal)

uus teenus

Eesti Kudede
ja Organite Transplantatsiooni Ühing

Taotlus 982

982 lisa 1

982 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võtta kersti.esnar@haigekassa.ee või katrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 982

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 982

896

AUTO-CPAP-ravi
testimine -
rakndustingimuste laiendamine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 896
 

896 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 896

338

Koguöö
hingamise
polügraafiline
uuring

uus teenus

Eesti
Kopsuarstide
Selts;
Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 338

338 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 338

339

Koguöö
digitaliseeritud pulssoksümeetriline
uuring -
rakendustingimuste laiendamine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Kopsuarstide
Selts;
Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 339

339 lisa 1

 

Reile R, Võrno,
T, Pindmaa, M, Türnpuu,
P, Kiivet R. Polüsomnograafia
ja pulssoksümeetrilise uuringu kasutamise
näidustused ja kulud Eestis - http://rahvatervis.ut.ee/
handle/1/5704

950

Polüsomnograafiline
uuring -
piirhinna muutmine

piirhinna muutmine

Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 950

 

Hinnang taotlusele 950

983

Ägeda müeloidse
leukeemia ravi
detsitabiiniga
eakatel patsientidel
(65aastat ja vanemad). Keskmise ja kõrge
riskiga müelodüsplastilise sündroomi ravi
patsientidel, kellel
pole võimalik
allogeenne tüvirakkude siirdamine

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 983

983 lisaandmed
 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võtta kersti.esnar@haigekassa.ee või katrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 983

 

Meditsiiniline hinnang

taotlusele 984

984

Hüperurikeemia
korrektsioon
rasburikaasiga (rekombinantne uraatoksüdaas)
1,5 mg (1 viaal)

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 984

984 lisa 1

984 lisaandmed
 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võtta kersti.esnar@haigekassa.ee või katrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 984

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 984

852

Ravi intravenoosse
BLyS blokaatori belimumabiga

uus teenus

Eesti
Reumatoloogia
Selts

Taotlus 852

852 lisaandmed 
 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võtta kersti.esnar@haigekassa.ee või katrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 852

 

Meditsiinilise
tõenduspõhisuse
hinnang taotlusele 852

985

Vedelikul
baseeruv
tsütoloogia
(1 klaas)

uus teenus

Eesti
Patoloogide
Selts

Taotlus 985

 

Hinnang taotlusele 985

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 985

987

Immunoadsorptsioon

uus teenus

Eesti
Nefroloogide
Selts,
Eesti
Kardioloogide
Selts

Taotlus 987

987 lisa 1

987 lisaandmed

Hinnang taotlusele 987

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 987

784

Patogeenide
inaktivatsioon
plasmas

uus teenus

Eesti Transfusioonimeditsiini Selts

Taotlus 784

784 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võtta kersti.esnar@haigekassa.ee või katrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 784

785

Patogeenide
inaktivatsioon
trombotsüütide
konsentraadis

uus teenus

Eesti Transfusioonimeditsiini Selts

Taotlus 785

 

Hinnang taotlusele 785

991

Kolorektaalvähi
keemiaravi kuur.
Ravimite cetuximab
ja panitumumab
komponendi lisamine komplekshinda 322R“

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 991

991 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võtta kersti.esnar@haigekassa.ee või katrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 991

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 991

870

Pahaloomulise
kasvajaga seotud
luukoe kahjustuse ravi bisfosfonaatide või monoklonaalsete antikehadega;(ravimi denosumab lisamine teenusesse).

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 870

870 lisaandmed

Hinnang taotlusele 870

868

Kopsukasvajate keemiaravikuur
kood 309R-
Ravimi
bevacizumab
lisamine
mitte-lamerakk
mitte-väikerakk
kopsuvähi esmase
ravi valikule.

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 868

 

Hinnang taotlusele 868

916

Bevacizumab ravi
lisatuna standardsele keemiaravile (karboplatiin/paklitakseel) järgneva bevacizumabi säilitusraviga kõrge
riskiga (III-IV staadium, suboptimaalselt
resetseeritud
(jääktuumor >1cm)
heas üldseisundis
(ECOG PS 0-1) kaugelearenenud munasarjavähiga patsientidel.

uus teenus

Eesti
Onkoloogide
Selts,
Eesti
Onkoteraapia
Selts

Taotlus 916

 

Hinnang taotlusele 916

993

Psühhiaatri
konsultatsioon
muu eriaala
statsionaaris

uus teenus

Eesti
Psühhiaatrite
Selts

Taotlus 993

993 lisa 1

993 lisaandmed

Hinnang taotlusele 993
 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 993

 

994

Statsionaarne
hospiitsravi

uus teenus

MTÜ Pallium

Taotlus 994
 

994 lisa 1

 

Menetletakse iseseisva
statsionaarse õendusabi
teenuste kaasajastamise
raames

995

Ägeda
promüelotsütaarse
leukeemia ravi arseentrioksiidiga

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 995

995 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võtta kersti.esnar@haigekassa.ee
või
katrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 995

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 995

996

Perearsti nimistut
teenindava
täistööajaga
teise pereõe
rahastamine

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti 
Perearstide 
Selts

Taotlus 996

 

Hinnang taotlusele 996

997

Kaugusetasu

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 997

 

Hinnang taotlusele 997

998

Perearstide
kulumudelisse
arvestatud
ruumide kasutuse
kogukulus olev kommunaalteenuste
ja lisateenuste
rahaline kate

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti 
Perearstide 
Selts

Taotlus 998

 

Hinnang taotlusele 998

999

Perearsti tööjõukulu
päevas tundides.
Perearsti asendaja
puhkuse ajal
tööjõukulu
päevas tundides

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 999

 

Hinnang taotlusele 999

1000

Uuringufondi
suurendamine

tingimuste jm muudatused

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 1000

 

Hinnang taotlusele 1000

1001

Alkoholi liigtarvitamise varajane
avastamine
ja nõustamine perearstipraksises

uus teenus

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 1001

 

Hinnang taotlusele 1001

1002

Abilise töötasu
tunnihinnaga
3,20 eur,
kuutasu
537,60 eur

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 1002

 

Hinnang taotlusele 1002

1003

Raseduse tuvastamine
ja jälgimise plaani koostamine,
Raseduse kulu
jälgimine kuni
20. rasedusnädalani, Raseduse kulu
jälgimine 20.–36. rasedusnädalani,
Raseduse kulu
jälgimine 36.–40. rasedusnädalani

tingimuste jm muudatused

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus1003

 

Hinnang taotlusele 1003

1004

Neerubiopsia elektronmikroskoopiline uuring

uus teenus

Eesti
Nefroloogide
Selts,
Eesti
Patoloogide
Selts

Taotlus 1004
 

1004 lisa 1


 

1004 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1004

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1004

 

1005

Ravikuur pikatoimelise granulotsüütide
kolooniaid
stimuleeriva faktori- lipegfilgrastim`iga,
ühe päeva
raviannus

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 1005

1005 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1005

1006

Bioloogiline ravi omalizumabiga
kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg

uus teenus

Eesti
Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

Taotlus 1006

1006 lisaandmed

 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võtta kersti.esnar@haigekassa.ee või katrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 1006

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1006

1007

Bioloogiline ravi
TNF alfa inhibiitoriga
Crohni tõve ja
haavandilise koliidi
korral, 4-nädalane
ravikuur

tingimuste jm muudatused

Eesti Gastroenteroloogide Selts

Taotlus 1007

 

Hinnang taotlusele 1007

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1007

1008

Luumetastaaside
ravi 223-raadiumiga

uus teenus

Eesti Nukleaarmeditsiini Selts

Taotlus 1008

1008 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1008

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1008

1009

TachoSil ravimkäsna kasutamine
täiendava
vahendina
torakaalkirurgias
hemostaasi
parandamiseks
ja õhulekke
peatamiseks ning ärahoidmiseks.

uus teenus

Eesti
Torakaalkirurgia
Selts

Taotlus 1009

1009 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1009

775

Endovaskulaarne
ultraheli

uus teenus

Eesti
Kardioloogide
Selts

Taotlus 775
 

775 lisa 1


 

775 lisaandmed

Hinnang taotlusele 775

776

Fraktsioneeritud
voolureserv

uus teenus

Eesti 
Kardioloogide 
Selts

Taotlus 776

776 lisa 1

776 lisaandmed

Hinnang taotlusele 776

855

Biventrikulaarsete
resünkroniseerivate kardiostimulaatorite
ja implanteeritavate
kadioverter-
defibrillaatorite
automaatne
telemeetrliline
järelkontroll

uus teenus

Eesti 
Kardioloogide 
Selts

Taotlus 855

 

Hinnang taotlusele 855

1010

PTK+Tcat PRK+CXL (fototerapeutiline keratektoomia +
topograafia aluseline fotorefraktiivne
keratektoomia +
sarvkesta kollageeni vitamiinne sildamine riboflaviini abil)

uus teenus

Eesti
Oftalmoloogide
Selts

Taotlus1010

1010 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1010

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1010

856

Maksa MRT uuring maksaspetsiifilise kontrastainega (gadokseethappe
dinaatrium)

uus teenus

Eesti
Radioloogia
Ühing

Taotlus 856

856 lisaandmed 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võtta kersti.esnar@haigekassa.ee või katrin.ploom@haigekassa.ee

Hinnang taotlusele 856

873

Onkoloogilise akuutse palliatiivse ravi voodipäev

uus teenus

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 873

873 lisa 1

873 lisaandmed

Hinnang taotlusele 873

891

Viirus-inaktiveeritud, standardiseeritud
koostisega
inimvereplasma,
1 doos

uus teenus

Eesti
Anestesioloogide
Selts

Taotlus 891

891 lisaandmed

Hinnang taotlusele 891

992

Lasteneuroloogia
voodipäeva
piirhinna muutmine

piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 992

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1011

Välisriigist kutsutud
eriarsti konsultatsioon

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1011

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1012

Digitaalse pildi
arhiveerimise
ressursi kustutamine teenusekirjeldustest

piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1012

1012 lisaandmed

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1013

Hinnangu andmine tervishoiuteenuse vastavusele
RkS § 271 lg 1
kriteeriumidele

tingimuste jm muudatused

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1013

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1014

Koolitervishoiu-
teenus. 
Erivajadustega õpilaste koolitervishoiuteenus.

piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1014

 

Hinnang taotlusele 1014

1015

Nukleaar-
meditsiinilise
uuringu planeerimine

tingimuste jm muudatused

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1015

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

988

Neuro-ortoosi
teraapia

uus teenus

Eesti
Taastusarstide
Selts

Taotlus 988

988 lisaandmed

Hinnang taotlusele 988

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 988

1016

Koe-tüüpi
plasminogeeni
aktivaator,
üks raviannus

tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1016

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1017

Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe päeva raviannus

tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1017

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1018

Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 1 manustamiskord

tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1018

 

Hinnang taotlusele 1018

1019

Aplastilise aneemia
ravi antitümotsüüt/
antilümfotsüüt-
globuliiniga (ATG),
100 mg

teenuse/tingimuse kustutamine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1019

 

Hinnang taotlusele 1019

1020

Anti-VEGF ravim
silmasiseseks
süsteks, üks
manustamiskord

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1020

 

Taotlus on rahuldatud
alates 21.06.2014

1021

Vereloome tüvirakkude
mobiliseerimis- ja konditsioneerimisskeemid

uus teenus

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1021

 

Hinnang taotlusele 1021

1022

„Ravi küüliku
anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga,
25 mg“ („Mono- või
polüklonaalsete
antikehadega
siirdatud neeru
äratõukereaktsiooni
puhul ühe päeva ravim“)

tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1022

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1023

Kopsusiirdamise järgsed ravimikomplektid

piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1023

 

Hinnang taotlusele 1023

1024

Maksasiirdamise
järgsed
ravimikomplektid

piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1024

 

Hinnang taotlusele 1024

1025

Neerusiirdamise
järgsed
ravimikomplektid

piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1025

 

Hinnang taotlusele 1025

1026

Sepsise ravi
vankomütsiini,
karbapeneemi,
linesoliidi,
tsefepiimi või
piperatsilliiniga,
ühe päeva raviannus.

piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1026

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega1027

Tsütomegalo-
viirusinfektsiooni
profülaktika ja ravi

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1027

 

Hinnang taotlusele 1027

973

Lümfiteraapia

tingimuste jm muudatused

Eesti
Taastusarstide
Selts,
MTÜ Eesti Lümfiteraapia
Liit

Taotlus 973

973 lisaandmed

Hinnang taotlusele 973

989

Simultaanoperatsioonid rakendustingimuste
muutmine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 989

 

Koostamisel

990

E-konsultatsioon
tervise infosüsteemi
vahendusel

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 990

 

Hinnang taotlusele 990

1028

Väliskiiritusravi
(üle 1 MV)
üks protseduur

tingimuste jm muudatused

Eesti
Endokrinoloogia
Selts

Taotlus 1028

1028 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1028

1029

Luukoe
transplantatsiooniga
seotud teenuste
piirhindade muutmine

piirhinna muutmine

Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts

Taotlus 1029

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

779

Polüsomnograafiline
uuring -
rakendustingimuste
laiendamine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 779

 

Reile R, Võrno,
T, Pindmaa M,
Türnpuu P, Kiivet R. Polüsomnograafia ja pulssoksümeetrilise
uuringu kasutamise
näidustused ja kulud
Eestis http://rahvatervis.ut.ee/
handle/1/5704

1030

Surnud doonori
naha käitlus
siirdamiseks,
sh allogeensete
nahatransplantaatide
(edaspidi allonaha)
eemaldamine.

uus teenus

Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts

Taotlus 1030
 

1030 lisa 1


 

1030 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1030

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 1030

1031

Uus meditsiini
seade: Resorbeeruvad
Kraniofatsiaalse
Osteosünteesi
materjalid

uus teenus

Eesti
Näo-lõua-
luudekirurgia
Selts

Taotlus 1031
 

1031 lisa 1


 

1031 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1031

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 1031

1032

Ensüümasendusravi
1 TÜ või miglustaatravi
6 mg Gaucher'
haiguse 1. tüübi korral

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1032

 

Hinnang taotlusele 1032

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 1032