Kirurgia ravikvaliteedi indikaatorid

Indikaator 1: Kirurgilise ohutuse kontrollkaardi (KOK) kasutamine

Indikaator 2: Päevakirurgia osakaal kubemesonga operatsioonidel

Indikaator 3: Unearteri endarterektoomia operatsiooni aeg peale transitoorse isheemilise episoodi (TIA) ja >70% unearteri stenoosi diagnoosi kuupäeva

Indikaator 4: Jala amputatsioon 30 päeva peale verevoolu taastamise protseduuri

Indikaator 5: Tüsistuste registreerimine Kokk - Murruste (KM) ja  Clavien-Dindo (CD) klassifikaatorite alusel ning raporteerimine aastaaruandes

Indikaator 6: Operatsioonijärgne 30 päeva erakorraline rehospitaliseerimine

Indikaator 7: Operatsioonijärgne 30 päeva suremus

Neuroloogia ravikvaliteedi indikaatorid

Indikaator 1: Insuldi diagnoosiga patsientide osakaal, kelle akuutravi toimub kesk või piirkondlikus haiglas

Indikaator 2: Insulti haigestunud statsionaarsel ravil viibivate patsientide osakaal, kellel on 1 tunni jooksul tehtud kompuutertomoraagiline uuring (KT) ja/või magnetresonantstomograafiline (MRT) peaajust

Indikaator 3: Isheemilise insuldiga patsientide osakaal, kellel on tehtud rekanaliseeriv protseduur (trombolüüs või trombektoomia)

Indikaator 4: Isheemilisse insulti haigestunud patsientide osakaal, kellel on tehtud unearterite piltdiagnostika 96 tunni jooksul alates hospitaliseerimisest

Indikaator 5: Insulti haigestunud patsientide osakaal, kelle liikumisfunktsioon on hinnatud füsioterapeudi poolt esimese 48 tunni jooksul peale hospitaliseerimist

Indikaator 6: Insulti haigestunud patsientide osakaal, kellel on neelamisfunktisoon uuritud 24 tunni jooksul

Indikaator 7: Osakaal ajuinfarkti ja kodade virvendusarütmiaga patsientidest, kellele on määratud püsiv suukaudne antikoagulantravi 12 kuud + 1 päev hiljemalt alates akuutsest ajuinfarktist

Indikaator 8: Esimese kuu jooksul pärast insulti haigestumist taastusravi saanud patsientide osakaal

Indikaator 9: Ägeda insuldihaige 30. päeva suremus

Intensiivravi ravikvaliteedi indikaatorid

Indikaator 1: Probleemjuhtumite ja tüsistuste registreerimine ja analüüs

Indikaator 2: Standarditud suremuskordaja

Indikaator 3: Intensiivravijärgne 12 kuu elulemus

Indikaator 4: Intensiivravijärgse elukvaliteedi hindamine

Indikaator 5: Intensiivravi osakonda taashospitaliseerimine 48 tunni jooksul pärast väljakirjutamist

Indikaator 6: Tsentraalveeni kateetriga seotud vereringeinfektsioonide esinemissagedus

Indikaator 7: Ventilaatorpneumoonia esinemissagedus

Sünnitusabi ravikvaliteedi indikaatorid

Indikaator 1: Väga enneaegsete sündide osakaal sündidest

Indikaator 2: III ja IV astme lahkliha rebendite osakaal

Indikaator 3: Keisrilõigete osamäär esmassünnitajatel ajalise üksiksünnituse korral, kui loode on peaseisus (Robson 1+2)

Indikaator 4: Keisrilõigete osamäär korduvsünnitajatel ajalise üksiksünnituse korral, kellel vähemalt üks sünnitus on lõppenud keisrilõike teel ja kelle loode on peaseisus (Robson 5)

Indikaator 5: Sünnitusega seotud massiivse verekaotuse osakaal

Onkoloogia ravikvaliteedi indikaatorid

Emakakaelavähi ravikvaliteedi indikaatorid 

Indikaator: Esmase emakakaelavähi diagnoosimisel vaagnast MRT teostamise osakaal kõigist esmastest patsientidest

Indikaator: Diagnostilise konisatsiooni olemasolu enne radikaalset kirurgilist ravi varase emakakaelavähi (Tis, T1a1,T1a2 ) korral

Indikaator: Emakakaelavähi radikaalse kiiritusraviga samaaegne keemiaravi kasutamine

Indikaator: Lähikiirtusravi kasutus emakakaelavähi radikaalse kiiritusravi korral

Indikaator: Emakakaelavähi radikaalse kiiritusravi kestus kuni 56 päeva

Indikaator: R0 staatus peale emakakaelavähi radikaalset kirurgilist ravi

Kolorektaalvähi indikaatorid

Indikaator 1: Kolorektaalvähi diagnoosiga opereeritud patsientide postoperatiivne 30 päeva suremus

Indikaator 2: Neoadjuvantset kiiritusravi (koos või ilma keemiaravita) saanud patsientide osakaal kõigist lokoregionaalselt levinud pärasoolevähi patsientidest

Indikaator 3: Esmase radikaalse kirurgilise ravi läbinud kolorektaalvähi diagnoosiga patsientide operatsioonipreparaadis uuritud lümfisõlmede arv

Indikaator 4: Adjuvantset keemiaravi saanute osakaal kõrge retsidiveerumisriskiga II staadiumi ja III staadiumi käärsoolevähi patsientide seas

Rinnavähi indikaatorid

Indikaator 1: Aeg esmase rinnavähi diagnoosiga patsientide esimesest visiidist raviasutuses kuni onkoloogilise ravi alguseni

Indikaator 2: Re- ekstsisioonide osakaal protsentides peale kirurgilist ravi histoloogilisel uuringul tuvastatud ebapiisava kasvajavaba serva tõttu operatsioonipreparaadis esmase rinnavähidiagnoosiga patsientidel

Indikaator 3: Invasiivse rinnavähiga patsientide osakaal, kes on saanud postoperatiivset kiiritusravi rinnanäärmele peale rinda säilitavat operatsiooni (BCT)

Indikaator 4: Trastuzumabiga ravi saavate patsientide osakaal protsentides kõigist HER 3+ (T> 1cm N0 või N+) ja HER2 (2+ ISH+) rinnavähi diagnoosiga patsientidest