Eriarstiabi ja perearstiabi kättesaadavuse kohta saate teavet haigekassa majandusaasta aruannetest ning ka arsti- ja õendusabi lehelt.

Tsentraalsed ravijärjekorrad
Endoproteeside ja kataraktide järjekord
XML dokumentide kirjeldused
Tsentraalsete järjekordade veebirakenduse juhend

Infotehnoloogia alased küsimused järjekordade kohta: priit.lund@haigekassa.ee

Ravijärjekorra aruande faili struktuur

NB! Alates 01.03.2017 kehtivad uued ravijärjekorra aruande formaadid:

1. Etteulatuva ravijärjekorra aruande formaadid:
Faili struktuur 1000 rida – suurematele haiglatele
Faili struktuur 100 rida – väiksematele lepingupartneritele

2. Tagasiulatuva aruande formaat haiglavõrgu arengukava haiglatele

Ravijärjekorra aruande faili edastamise aadressid:
Harju osakonna lepingupartnerid - harjujarjekord@haigekassa.ee
Pärnu osakonna lepingupartnerid - parnujarjekord@haigekassa.ee
Tartu osakonna lepingupartnerid - tartujarjekord@haigekassa.ee
Viru osakonna lepingupartnerid - virujarjekord@haigekassa.ee

Loe lähemalt:

Üldarstiabi kättesaadavuse kontroll

Haigekassa kontrollib regulaarselt perearstidega sõlmitud lepingute täitmist ja üldarstiabi kättesaadavust, mille kohaselt ägeda tervisehäirega patisent peab pääsema vastuvõtule pöördumise päeval, teised patsiendid viie tööpäeva jooksul.

Iga perearstikeskust kontrollitakse vähemalt üks kord kolme aasta jooksul, seega ühel aastal külastatakse ligikaudu kolmandikku kõigist perearstidest.

Üldarstiabi kättesaadavuse kontrolli viivad läbi haigekassa usaldusarstid külastades perearstikeskust, mis võimaldab saada kõige parema ülevaate tegelikust olukorrast ning annab ühtlasi võimaluse sisuliste probleemkohtade aruteluks ja lahenduste leidmiseks lähtuvalt külastatava perearsti olukorrast.

Nimistute külastuste käigus arutab haigekassa perearstidega lisaks sisulisi teemasid, mis toetavad kvaliteetse perearstiabi arengut ning aitavad kaasa ka kättesaadavuse parandamisele. Käsitletavate küsimuste ring on lai ning sõltub konkreetsest perearstist. Peamised teemad on perearsti tulemused kvaliteedisüsteemis, uuringufondi kasutus, koostöö eriarstidega, e-konsultatsioon. Lisaks vastavalt piirkonna probleemidele arutatakse ka koolitervishoiu korralduse, sõeluuringute hõlmatuse, ravijuhendite kasutamise ja kättesaadavuse teemasid.

Lisaks sellele kontrollitakse perearstide tööd ka patsientide kaebuste põhjal või järelkontrollina probleemide ilmnemise järgselt.

Kontrolliga hinnatakse iga perearsti individuaalselt. Koondaruandes on välja toodud kontrolli tulemused summeerituna piirkondade kaupa ning Eestis kokku.

Perearstide kättesaadavuse
kontrolli tulemused

2016 aasta

Perearstiabi kättesaadavuse
koondaruanne

2016 aasta

2015 aasta 2015 aasta

2014 aasta (xls)

2014 aasta

2013 I pa , II pa

2013 I pa , II pa

Ravijärjekordade kontroll

Eriarstiabi, õendusabi ja hambaravi raviteenuste ooteaegade jälgimiseks esitavad raviasutused haigekassale regulaarselt ravijärjekordade aruandeid. Haiglavõrgu arengukava (HVA) haiglad esitavad igakuiselt ülevaate eriarstiabi plaaniliste ambulatoorsete vastuvõttude tegelikust ooteajast eelmisel kuul (tagasiulatuv ravijärjekordade aruanne) ning etteulatuva ravijärjekordade aruande. Valikupartnerid esitavad kord kvartalis etteulatuva ravijärjekordade aruande.

Ravijärjekordi kontrollitakse regulaarselt ka kohapealsete külastuste käigus.

Lisaks viib haigekassa kas kohapealsete kontrollide või haigekassa andmebaasi andmete alusel läbi HVA haiglate pikkade ooteaegade põhjalikuma kontrolli ja analüüsi

Vaata lisaks