Haigekassa otsib oma meeskonda esmatasandi paketi arenduse talituse analüütikut, kelle peamisteks ülesanneteks on perearstiabi ja perearsti nõuandetelefoni eest tasumisel rakendatava süsteemi analüüsimine ja arendamine, sh teenuste taotluste menetlemine, tervishoiuteenuse osutajate kvaliteedi indikaatorite ja motivatsioonisüsteemi(de) arendamine; esmatasandi teenuste sihtvalikute teemade ettepanekute tegemine ja läbiviimisel osalemine; ravijuhenditele tervishoiuökonoomiliste hinnangute andmine; oma valdkonnaga seotud tervishoiuteenuste loetelu muutmisettepanekute menetlemine; tervishoiuteenuste piirhindade kuluarvestusmudeli haldamine ja arendamine.

Täpsemalt on võimalik töökuulutusega tutvuda siin.

Kandideerida saab CV Keskuse keskkonna kaudu.