Haigekassa Pärnu osakond otsib oma meeskonda menetlusspetsialisti, kelle  põhilisteks tööülesanneteks on raviarvete kontrollimine ning väljamaksmiseks esitamine või väljamaksmisest keeldumise vormistamine; digiretsepti operaatorteenuse osutamine raviasutustele ja apteekidele.

Täpsemalt on võimalik töökuulutusega tutvuda siin.

Kanideerida saab ka CV Keskuse keskonna kaudu.