31

08/17

Ülduudised

Pöördume teie poole seoses valminud ja hetkel veel Ravijuhendite Nõukojas heakskiitmata ravijuhendiga „Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi“. 
 
Ravijuhendi töögrupp on tänaseks koostanud ravijuhendi, sh sõnastanud ravijuhendi soovitused ning kirjeldanud juhendi rakendumisega seonduvad tegevused (vt rakenduskava). Ravijuhendi heakskiitmise protsessiga edasiliikumiseks on hädavajalik saada avalikkuse poolt tagasisidet koostatud juhendile ning rakenduskavale. Oleme pidanud tähtsaks koguda kokku võimalikult kõikide osapoolte hinnangud valminud ravijuhendile.
 
Ravijuhendi on välja töötanud Eesti Haigekassa eestvedamisel tegutsev töörühm dr Ülla Linnamägi ja sekretariaat dr Ülle Krikmanni juhatusel, kuhu kuulusid asjakohaste kutsealade esindajad, eksperdid, patsientide ning haigekassa esindajad. Ravijuhend on koostatud vastavalt "Eesti ravijuhendite koostamise käsiraamatu" metoodikale. Täpsemat teavet töörühma liikmete, huvide deklaratsioonide, kinnitatud käsitlusala ning tõendusmaterjali kohta leiate siit.
 
Avalikkuse tagasiside oleks Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna eestvedamisel toimiva Ravijuhendite Nõukoja koosolekul juhendiga seotud otsuse jaoks ülioluline. Muudatusettepanekud ravijuhendi ja selle soovituste kohta palume esitada põhjendusega, võimalusel toetades neid kliinilistest uuringutega (viidetega), samuti palume esitada sõnastuse parandusettepanekud. Oodatud on kõik ettepanekud seoses rakendustegevustega. 

vt „Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi“ ravijuhend (ravijuhend, tõendusmaterjal, koosolekute protkollid, ravijuhendi rakenduskava)
 
Ootame teie kirjalikku tagasisidet ravijuhendi soovitustele ja sisule hiljemalt 22. septembri keskpäevaks (kell 12:00) aadressidele anneli.truhanov@haigekassa.ee ja ulle.krikmann@kliinikum.ee