Lapse tervise regulaarne kontrollimine aitab haigusi ennetada

10

09/15

Laste tervis

Tervisekontrolli eesmärgid on igal vanusaastal, alla 2-aastastel lastel ka vanuskuude lõikes, erinevad. Igas kontrollis jälgitakse lapse kasvu ja arengut, kuulmist, nägemist ja kõnet, antakse teavet vaktsineerimisega ennetatavate nakkushaiguste kohta ja vaktsineeritakse, aidatakse kaasa tervislike toitumis- ja liikumisharjumuste kujunemisele ning nõustatakse lapsevanemaid.

EST