EST

Eesti Haigekassa kuulutab välja täiendava lepingupartnerite valiku laste ortodontia teenuste osutamiseks Valga maakonnas Valga linnas

22

06/17

Ülduudised

Eesti Haigekassa kuulutab välja täiendava lepingupartnerite valiku laste ortodontia teenuste osutamiseks Valga maakonnas Valga linnas. Sõlmitava lepingu perioodiks on 04.08.2017. a. – 30.06.2019. a. Eesti Haigekassa juhatus teeb otsuse täiendava valiku tulemuste kinnitamise kohta hiljemalt 2. augustil  2017. a.

EST

Vältimatu abi korral hüvitab ravikindlustus meditsiinilise transpordi välisriiki

21

06/17

Ülduudised

Peame väga oluliseks, et ravikindlustus kataks maksimaalselt kõik vajaminevad kulud vajalike ja tõenduspõhiste tervishoiuteenuste saamisel, seadmata patsiente või nende lähedasi vaesusriski või põhjustamata vajalikust arstiabist loobumist selle kulukuse tõttu. Sellest eesmärgist lähtuvalt oleme analüüsinud ka patsientide transpordiga seotud küsimusi ning töö selles vallas jätkub.

EST

Ravikindlustuse blogi: Kogemused hinnakujundusega - osapoolte ootused ja väljakutsed

21

06/17

Ülduudised

Tervishoiuteenuste hinnakujundus on üks olulisemaid protsesse, mille eest haigekassa vastutab. Hinnakujunduse kaudu täidab haigekassa kahte ülesannet: ravikindlustuse raha otstarbeka kasutamise tagamine ja kvaliteetse ravi võimaldamine. Selles protsessi õnnestumiseks on esmatähtis, et kõik osapooled, nii haigekassa kui ka erialaseltsid ja raviasutused mõistaksid enda vastutust ja rolli. Kõikide osapoolte ühine vastutus on avaliku raha läbipaistev ja sihipärane kasutamine.

EST

Haigekassa ravikindlustuse blogi

16

06/17

Ülduudised

Solidaarne ravikindlustus ja Eesti Haigekassa tähistavad käesoleval aastal oma 25. sünnipäeva. Selle puhul oleme haigekassa kodulehele loonud ravikindlustuse blogi, kus avaldame selgitusi ravikindlustussüsteemi toimimise kohta ning arvamusi, millises suunas võiks Eesti ravikindlustus edasi liikuda.

Blogis avaldame haigekassa spetsialistide poolt kirjutatud ravikindlustuse ja tervishoiu teemalisi postitusi, jagame praktilisi artikleid hüvitiste ja tervise edenduse ning haiguste ennetuse kohta.

EST

Nõukogu kuulutas haigekassa juhatuse esimehe leidmiseks välja avaliku konkursi

13

06/17

Ülduudised

Eesti Haigekassa Nõukogu kuulutas möödunud reedel toimunud koosolekul välja korralise avaliku konkursi Eesti Haigekassa juhi kandidaadi leidmiseks. Eesti Haigekassa juhatuse esimehe 5-aastane ametiaeg lõppeb 30. septembril.

Nõukogu koosolekul kinnitati juhatuse esimehe konkursi reglement, moodustati konkursikomisjon personaliotsinguettevõtja valimiseks ja konkursil osalejate sobivuse hindamiseks ning otsustati konkursi väljakuulutamine.  

EST

Lehed