Haigekassa nõukogu esimees, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski kutsus tänaseks kokku haigekassa erakorralise koosoleku, et saada täiendav ülevaade meditsiiniseadmete müügiga seotud väidetavate petujuhtumite uurimisest. Kahju ulatuse... Loe edasi
Haigekassa otsib oma meeskonda assistenti (Tallinnasse), kelle põhilisteks tööülesanneteks on dokumendiringluse korraldamine; osalemine haigekassa dokumendihalduse arendustegevustes. Aitab koordineerida projektide tööd, ette valmistada koosolekuid,... Loe edasi
 17 марта Больничная касса подала в службу полиции извещение о преступлении, чтобы расследовать представленные в передаче «Pealtnägija» утверждения и документы, касающиеся обманных манипуляций разных организаций, занимающихся продажей... Loe edasi
Haigekassa esitas 17. märtsil politseile süüteoteate, et uurida Pealtnägija saates esitatud väiteid ning dokumente meditsiiniseadmeid müüvate ettevõtete pettuste osas. Me suhtume esitatud väidetesse väga tõsiselt ning seisame selle eest, et... Loe edasi
Haigekassa esitas 17. märtsil politseile süüteoteate, et uurida Pealtnägija saates esitatud väiteid ning dokumente meditsiiniseadmeid müüvate ettevõtete pettuste osas. Me suhtume esitatud väidetesse väga tõsiselt ning seisame selle eest, et... Loe edasi
Haigekassa nõukogu otsustas täna jätta tervishoiuteenuste loetelu veel muutmata ning oodata ära kollektiivleppe sõlmimine. Tervishoiusektori pooled on kinnitanud, et pärast riigi eelarvestrateegia kinnitamist on võimalik lepe sõlmida. Seejärel saab... Loe edasi
Eesti Haigekassa kuulutab välja täiendava lepingupartnerite valiku laste hambaravi teenuste osutamiseks Saare maakonnas Orissaare vallas. Sõlmitava lepingu perioodiks on 15.04.2017. a. – 30.06.2019. a. Eesti Haigekassa juhatus teeb otsuse täiendava... Loe edasi
Eesti Haigekassa ja Ravimiamet teatavad, et peatselt on muutumas patsiendipõhiste müügiloata ravimite taotlemine ning vastavate retseptide koostamine, menetlemine ja väljastamine. Müügiloata ravim on ravim, millel puudub Eesti Vabariigis müügiluba... Loe edasi

Lehed