Avaleht

Viimased uudised

Haigushüvitiste maksmine võtab tavapärasest enam aega

Seoses eriolukorraga alustab haigekassa hiljemalt mais esimese kolme haiguspäeva eest tagasiulatuvalt hüvitise tasumist, mistõttu hetkel on pikenenud eriolukorra algusest ehk 13. märtsist avatud haigusjuhtude eest hüvitise maksmine.

Hetkel kehtiva korra alusel haigekassa esimest kolme haiguslehe päeva ei hüvita. 4.-8. päeva eest tasub tööandja ning alates 9. haiguspäevast tasub haigekassa. Riigis kehtiva eriolukorra ajaks on valitsus otsustanud teha erandi ning hüvitada tagasiulatuvalt alates 13. märtsist avatud haiguslehtede puhul kuni eriolukorra lõpuni ka kolm esimest haiguspäeva. Hüvitise määr sõltub tööst vabastamise põhjusest ja arvutatakse töötaja eelmise aasta keskmise tulu põhjal. Juhime tähelepanu, et tööandjal säilib kohustus hüvitada töötajale 4.-8. haiguspäev.

Haigekassal on seaduse alusel lubatud haigushüvitis välja maksta 30 kalendripäeva jooksul hetkest, mil õigesti vormistatud haigusleht haigekassasse jõuab. Haigekassa on enne eriolukorda maksnud hüvitise välja tavapäraselt paari päevaga ning inimesed on sellega harjunud.

Hetkel on tavapärasest pikem, kuid siiski seaduse piiridesse jääv hüvitise tasumisaeg tingitud asjaolust, et haigekassa vajab Riigikogus  lisaeelarve kinnitamist ning hüvitiste väljamaksmise aluseks on seejärel vastav Vabariigi Valitsuse määrus.

Loe edasi Haigushüvitiste maksmine võtab tavapärasest enam aega