Arendusprojekti toetuse taotlemine

Taotluse esitamisel täidetakse käesolev vorm ning järgmised dokumendid:

  • Arendusprojekti toetuse taotlemise vorm.
  • Projekti eelarve ja tegevuskava vorm.
  • Eetikakomitee taotlus ja seisukoht (kui projekti raames vastav taotlus esitatakse).

Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud.

Sisestatakse projekti alguse ja planeeritav lõpp, arvestusega, et projekti algus saab olla alates toetuse andmise otsus.
Sisesta Projekti ID number, mille said eelnõustamiselt.
Summa, mida haigekassast taotletakse
1-2 lauset, millega on tegu.
Punktis kirjeldatakse olemasolevat olukorda ning tuuakse välja, kellel ja kui suur on probleem, mida uuritav teenus adresseerib. Eesmärk on selgitada, mis on täna halvasti ning mida  probleemi lahendamine annab.
Punktis kirjeldatakse mida soovitakse mõju-uuringus uurida, millist tulemust oodatakse ja mis selle tulemusega edasi plaanitakse teha. Eesmärk on anda selgelt edasi projekti lõpptulem.
Maksimaalselt 5 faili.
5 MB limiit.
Lubatud tüübid: asice, bdoc.