Digital Prescription

What Is a Digital Prescription?

A digital prescription is an electronic prescription for medication that the doctor writes for the patient in the computer. A digital prescription is not printed on paper and an individual no longer needs to carry a prescription slip around. Rather, it is sent from the doctor’s computer through the internet directly to the prescription centre. The prescription centre is an electronic database established for the issuing and processing of prescriptions (medication and infant foods).

How do you get a prescription from the pharmacy using a digital prescription?

1. The individual purchasing the prescription medication must have a form of identification along with them at the pharmacy which includes a picture and their ID-code, for instance an ID card, driver’s licence or passport.
2. The pharmacist can easily find all the information they need from the prescription centre using the patient’s ID code.

Can someone buy the prescription for me?

1. An open prescription can be purchased by any person who knows the patient’s ID code. In the event that the patient has multiple active prescriptions, one must also know the name or active ingredient of the medication. The purchaser must also certainly present identification of their own and their ID-code will be recorded at the prescription centre.
2. A private prescription may only be purchased by the patient.
3. An authorized prescription may be purchased by the patient or a person authorized by the patient at the patient portal (further info at www.digilugu.ee)

Can prescription medication be purchased elsewhere in Europe using a digital prescription?

Digital prescriptions cannot be used to buy prescription medication outside Estonia. A paper prescription will be issued by a doctor to a patient who is planning to spend time outside the country and wishes to buy prescription medication there.  As an exception, for instance on a house call or during a power outage, a doctor may still write a paper prescription. When taken to the pharmacy, the pharmacist will digitize the prescription. Medication may be purchased on the basis of digital prescriptions at any pharmacy in Estonia.

FAQ – digital prescription

1. How does the process of collecting medicines from pharmacy with digital prescription look like?

First the doctor issues a prescription to the patient. If the doctor prescribing a medicine does not specify otherwise, then all prescriptions are public, i.e. everyone knowing the patient’s personal identification code can buy the drug.

If prescription is marked „Private“, only the patient him/herself can purchase the medicines.If the prescription is marked „Authorized“, then people, assigned by a patient in electronic Patient Portal can collect medicines.

Then the patient goes to the pharmacist and presents his/her identity document. After that the pharmacist can sell the drugs prescribed to the patient. All the data will be saved in the Patient Portal where patient has a full overview of the drugs prescribed and bought.

3. Can I buy drugs for a neighbour, granny etc? What must I be prepared for?

Yes, drugs can be bought for someone else and you need your identity document and the identity code of the person you are buying medicines for.

The pharmacist enters the buyer’s personal identification code into the Digital Prescription Center. The buyer has to know the identification code of the patient. If the patient has more than one prescription, then it is necessary to know the name of the drug or the doctor or the date of the prescription in order to pick the right one.

4. What if there is a blackout?

The doctor can issue a paper prescription. The pharmacist can call to service desk of digital prescription and he/she will have all the information necessary to sell the drug that is needed.

5. How can a family practitioner on a home visit prescribe the drug?

In case of a home visit, the doctor writes the prescription on a paper as in the past. The buyer must give the identity document and the prescription on paper to the pharmacist. If the pharmacist has registered the prescription in the Digital Prescription Center, the patient and physicians can see it in the Patient Portal.

6. How to be sure that the patient will not forget to buy the prescription drugs?

We recommend that you actively use the Patient Portal, where in addition to general health information you can monitor the information of the prescription drugs, including whether the patient has bought the drugs or for how long the prescriptions are valid.

If you can’t access the Internet, you should make notes of the prescription (in calendar or somewhere else) or ask the doctor to issue a paper with all the information needed.

7. Can paper prescriptions be issued?

Paper prescriptions can be prescribed if it is not possible or practical to issue digital prescription (for example, a patient who is planning to go abroad and needs to buy medicines abroad).

8. I’d like to know more about digital prescription. How can I get more information?

You can write to info [at] haigekassa.ee or call +372 669 6630 (workdays 8.30-16.30).

Korduma kippuvad küsimused - KKK

Digiretsept kehtib sama kaua nagu paberretsept ehk tavaline ühekordne retsept kuni 60 päeva, kolmekordne retsept kokku kuni 180 päeva ja narkootilise ravimi retsept maksimaalselt 14 päeva. Arstil on õigus retsepti pikkust piirata.

Paberretseptid ei kao käibelt, need on digiretseptiga samal ajal kasutusel.

Ravimit saab osta kohe, kui arst on digiretsepti koostanud ja kinnitanud.

Ravimit saab osta apteegist kohe pärast seda, kui arst on digiretsepti koostanud ja kinnitanud. Ravimi väljaostjal peab kaasas olema isikut tõendav dokument. Apteeker leiab retseptikeskusest õige retsepti üles patsiendi isikukoodi abil.

Kui retsept on avalik või volitatud, siis peab teise eest ravimit ostev inimene ütlema patsiendi isikukoodi ja esitama enda isikut tõendava dokumendi. Mitme retsepti korral on hea, kui teatakse ka ravimi nime, väljakirjutamise kuupäeva, arsti nime või eriala.

Digiretsepti alusel saab ravimit osta ainult üks kord. Vajadusel on võimalik osta väiksem kogus, kui retseptile on kirjutatud. Välja ostmata ravimikogust ei saa hiljem sama retsepti alusel enam osta. Arst peab selleks kirjutama uue retsepti.

Kõiki oma digiretsepte näeb riigiportaalis eesti.ee ja patsiendiportaalis digilugu.ee. Sealt on võimalik näha ka seda, kas ravim on välja ostmata või juba välja ostetud. Kui interneti kasutamise võimalus puudub või pole ID-kaarti, saab retseptide kohta infot ka oma perearstilt, kes näeb kõiki patsiendile välja kirjutatud digiretsepte.

Infot oma alaealise lapse digiretseptide kohta saab näha patsiendiportaalis digilugu.ee. Selleks peab lapsevanem portaali enda ID-kaardiga sisse logima, avalehel vajutama „Vaheta rolli“ ja valima loetelust esindatavaks enda lapse. Seejärel on võimalik vaadata lapse terviseandmed, sh digiretsepte.

Riigiportaalist eesti.ee oma lapse retseptide vaatamiseks tuleb lapsevanemal riigiportaali sisse logida lapse ID-kaardiga.

Arstid ja apteekrid näevad väljakirjutatud retsepte, kusjuures igast vaatamisest jääb jälg. Inimene saab riigiportaalis www.eesti.ee tutvuda, kes ja millal ta andmeid on vaadanud.

Arst saab vajaduse korral tühistada ainult enda väljakirjutatud retsepti.

Patsient ei jää ravimita. Apteeker saab tehniliste probleemide korral väljastada ravimeid spetsiaalselt loodud operaatoriteenuse abil.

Kõigepealt tasub küsida selgitust apteegist. Vajadusel võib täiendava info saamiseks esitada allkirjastatud avalduse koos ravimi ostutšekiga haigekassale. Kui apteeker on patsiendi kahjuks eksinud, hüvitab haigekassa tekkinud kahju seadusest tulenevas määras.

Paberretsepti saab välja kirjutada erandolukordades, näiteks koduvisiitidel või elektrikatkestuste ajal. Ka juhul, kui digiretsepti ei ole otstarbekas koostada, saab arst väljastada paberretsepti.

Eestis väljastatud digiretseptiga ravimi ostmine teises Euroopa Liidu riigis muutub võimalikuks alates 2019. aastast, kuid mitte kõigis riikides korraga. EL-i riigid liituvad piiriülese digiretsepti lahendusega järk-järgult.

Ei leidnud sobilikku vastust? Küsi lisaks.