Ravikindlustatute statistika

Kindlustatute jaotus

 

2017

30.09 /30.06 / 31.03

2016

31.1230.09 /30.0631.03

2015

31.1230.09 /30.06 / 31.03

2014

31.12 / 30.09 / 30.06 / 31.03 /

2013

31.12 / 30.09 / 30.06 / 31.03

2012

31.12 / 30.09 / 30.06 / 31.03

2011

31.12 / 30.09 / 30.06 / 31.03

2010 

31.12 / 30.09 / 30.06 / 31.03

2009 

31.12 / 30.09 / 30.06 / 31.03

 

Kindlustatute arvu jaotus elukoha lõikes

 

2017

30.09 /30.06 / 31.03

2016

31.12  /30.09 / 30.0631.03

2015

31.1230.09 / 30.06 / 31.03

2014

31.12 / 30.09 / 30.06 / 31.03

2013 

31.12 / 30.09 / 30.06 / 31.03

2012 

31.12 / 30.09 / 30.06 / 31.03

2011

31.12 / 30.09 / 30.06 / 31.03

2010 

31.12 / 30.09 / 30.06 / 31.03

2009 

31.12 / 30.09 / 30.06