Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Haigekassa töötajad

NimiAmetinimetusOsakondAsukohtE-mail
Aime Ruusalu Usaldusarst Partnersuhtluse osakond Jõhvi aime [dot] ruusalu [at] haigekassa [dot] ee
Aimi Mägi Spetsialist Kvaliteedi edenduse osakond Jõhvi aimi [dot] magi [at] haigekassa [dot] ee
Alice Kivistik Peaspetsialist Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond Tallinn alice [dot] kivistik [at] haigekassa [dot] ee
Andres Kivivare Spetsialist Finantsosakond Tartu andres [dot] kivivare [at] haigekassa [dot] ee
Anett Lilleväli Peaspetsialist Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond Tallinn anett [dot] lillevali [at] haigekassa [dot] ee
Anna Kuning Menetlusspetsialist Finantsosakond Tartu anna [dot] kuning [at] haigekassa [dot] ee
Anne Ehrstein Konsultant Ravikindlustuse osakond Pärnu anne [dot] ehrstein [at] haigekassa [dot] ee
Anne Kaldas Usaldusarst Partnersuhtluse osakond Pärnu anne [dot] kaldas [at] haigekassa [dot] ee
Anne Seli Menetlusspetsialist Nõuete osakond Jõhvi anne [dot] seli [at] haigekassa [dot] ee
Anneli Uus Spetsialist Finantsosakond Pärnu anneli [dot] uus [at] haigekassa [dot] ee
Annika Põder Spetsialist Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond Tallinn annika [dot] poder [at] haigekassa [dot] ee
Anu Audse Konsultant Klienditeeninduse osakond Tallinn anu [dot] audse [at] haigekassa [dot] ee
Anu Valli Haldur Partnersuhtluse osakond Tartu anu [dot] valli [at] haigekassa [dot] ee
Arda Laisaar Menetlusspetsialist Finantsosakond Tallinn arda [dot] laisaar [at] haigekassa [dot] ee
Argo Aug Peaspetsialist Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond Tallinn argo [dot] aug [at] haigekassa [dot] ee
Ave Jüriöö Spetsialist Avalike suhete ja tervise edenduse osakond Tallinn ave [dot] jurioo [at] haigekassa [dot] ee
Ave Kontson Spetsialist Finantsosakond Tallinn ave [dot] kontson [at] haigekassa [dot] ee
Avely Raid-Lelov Osakonna juhataja Ravikindlustuse osakond Tallinn Avely [dot] Raid-Lelov [at] haigekassa [dot] ee
Boriss Karabanov Spetsialist Finantsosakond Jõhvi boriss [dot] karabanov [at] haigekassa [dot] ee
Deniss Andrijevski Peaspetsialist Süsteemiarenduse osakond Tallinn deniss [dot] andrijevski [at] haigekassa [dot] ee

Õigusosakond

EP

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa tegevuse tagamine õiguslike vahenditega ning haigekassa õigusalase töö korraldamine.

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Siseauditi osakond

Osakonna pädevusse kuulub siseauditeerimine, mis on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud lisama väärtust organisatsiooni tegevusele ja seda täiustama. See aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, kasutades süsteemset ja korrakohast lähenemist, hindamaks ja täiustamaks riskide juhtimise, kontrolli- ja valitsemisprotsesside mõjusust.

Osakonna juhataja Erly Feld

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Personaliosakond

KH

Osakonna pädevusse kuulub protsesside efektiivse toimimise tagamine läbi kompetentse personali.

Osakonna juhataja Krista Humal

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Juhatus

RL

Juhatus vastutab haigekassa sujuva toimimise ja juhtimise eest. Juhatus jälgib, et haigekassa täidaks seaduse ning põhikirjaga pandud ülesandeid ja kohustusi.  Selleks organiseerib juhatus töökorraldust, aitab kaasa tingimuste loomisele (strateegia, struktuur ja eesmärgid) ning jälgib, et osakondade õigused, kohustused ja vastutus oleksid tasakaalus.

Juhatuse esimees Rain Laane

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Nõukogu

Eesti Haigekassa kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu. Nõukogu liikmed esindavad tööandjate huve,  kindlustatute huve ja  riigi huve. Nõukogu esimees on sotsiaalminister. Kõik nõugkogu liikmed leiab siit.

Avalike suhete ja tervise edenduse osakond

ET

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa avalike suhete, tervise edenduse tegevuste ja rahvusvahelise koostöö korraldamine.

Osakonna juhataja Evelin Trink

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Infoturbe osakond

KP

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa infoturbe juhtimine.

Osakonna juhataja Kristo Kapten

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Eriarstiabi teenuste osakond

TS

Osakonna pädevusse kuulub eriarstiabi tervishoiuteenuste ja kiirabi tasumisel rakendatava süsteemi arendamine, et tagada kvaliteetne ravikindlustushüvitiste pakett olemasolevate ravikindlustusvahendite piires õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

Osakonna juhataja Tiina Sats

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Esmatasandi teenuste osakond

KF

Osakonna pädevusse kuulub esmatasandi (perearstiabi, õendusabi, hambaravi, ennetuse (sh koolitervishoiuteenuse) teenuste, hambaravihüvitiste (sh proteesihüvitis) arendamine, et tagada kvaliteetne ravikindlustushüvitiste pakett olemasolevate ravikindlustusvahendite piires.

Osakonna juhataja Külli Friedemann

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Klienditeeninduse osakond

ML

Klienditeeninduse osakonna pädevusse kuulub haigekassa tervikliku klienditeeninduse arendamine ja klientide igapäevane teenindamine. Osakond menetleb isikupõhiseid pöördumisi, arendab kliendihaldussüsteemi, e-teenuseid ning edastab kindlustuskaitse alast teavet.

Osakonna juhataja Maris Liitmäe

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Partnersuhtluse osakond

MT

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa partnersuhete arendamine ja koordineerimine, mis hõlmab endas kõigi lepingute (va edenduse ja kindlustatud isiku välisravi lepingu) planeerimist, haldamist ja lepingutingimuste rakendamist, võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust.

Osakonna juhataja Marko Tähnas

Tartu, Põllu 1a, 50303

Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond

EL

Osakonna pädevusse kuulub ravimi- ja meditsiiniseadmehüvitiste ning ravimitega seotud tervishoiuteenuste eest tasumisel rakendatava süsteemi arendamine, et tagada isikutele kvaliteetne hüvitiste pakett olemasolevate rahaliste vahendite piires õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

Osakonna juhataja Erki Laidmäe

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Finantsosakond

RP

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa igakülgne juhtimisarvestuse korraldamine ning tööprotsesside arendamine.

Osakonna juhataja Riho Peek

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Kvaliteedi edenduse osakond

SK

Osakonna pädevusse kuulub ravikindlustushüvitiste ravikvaliteedi tagamise, mõõtmise, hindamise ja tagasiside andmise süsteemi arendamine koostöös organisatsioonisiseste ja väliste huvigruppidega ning ravikindlustushüvitiste osutamise õigsuse kontroll.

Osakonna juhataja Sirje Kree

Tartu, Põllu 1a, 50303

Nõuete osakond

Jelena Kont

Osakonna pädevusse kuulub haldusaktide ja nõuete menetlemine osas, mis hõlmab haigekassale kahju ärahoidmise, tekitatud kahju ja haigekassa poolt alusetult väljamakstud hüvitiste sissenõudmise protsessi tegevuste täitmist.

Osakonna juhataja Jelena Kont

Jõhvi, Nooruse 5, 41597

Raamatupidamise osakond

Marina Laanevali

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa raamatupidamise korraldamine, tööprotsesside arendamine ning oma vastutusvaldkonna infovara haldamine ja arendamine.

Osakonna juhataja Marina Laaneväli

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Ravikindlustuse osakond

AVR

Osakonna pädevusse kuulub ravikindlustuse korraldamine, raviarvete ja ajutiste töövõimetushüvitiste menetlemine ning digioperaatori teenuse osutamine.

Osakonna juhataja Avely Raid-Lelov

Pärnu, Suur-Jõe 63, 80047

Analüütika osakond

KHK

Osakonna pädevusse kuulub analüütilise toe tagamine organisatsioonile põhitegevuse läbiviimiseks.

Juht Kadri Haller-Kikkatalo

Tartu, Riia 142, 50411

IT halduse osakond

Jüri-August Kirch

Osakonna pädevusse kuulub IT infrastruktuuri ja IT teenuste halduse korraldamine.

Osakonna juhataja Jüri-August Kirch

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Innovatsiooni osakond

KK

Osakonna pädevusse kuulub uute digitaalsetel lahendustel põhinevate arendusprojektide kirjeldamine ja läbiviimine ning projektiga juurutatavate süsteemide testimise korraldamine.

Juht Kitty Kubo

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Süsteemiarenduse osakond

SV

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa infosüsteemi arendamine, lõppkasutajate juhendamine uute funktsionaalsuste osas ja ärikasutajate konsulteerimine arendusettepanekute kirjeldamisel.

Osakonna juhataja Seidi Vilba

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Teabehalduse osakond

KK

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa efektiivne toimimine läbi ühtse teabehalduse.

Osakonna juhataja Kadi Krull

Lastekodu 48, Tallinn, 10113