Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Haigekassa töötajad

NimiAmetinimetusOsakondE-mail
Aime Ruusalu Usaldusarst Partnersuhtluse osakond aime [dot] ruusalu [at] haigekassa [dot] ee
Aimi Mägi Spetsialist Partnersuhtluse osakond aimi [dot] magi [at] haigekassa [dot] ee
Alice Kivistik Peaspetsialist Ravimite ja med. seadmete osakond alice [dot] kivistik [at] haigekassa [dot] ee
Anna Kuning Menetlusspetsialist Finantsosakond anna [dot] kuning [at] haigekassa [dot] ee
Anne Ehrstein Konsultant Ravikindlustuse osakond anne [dot] ehrstein [at] haigekassa [dot] ee
Anne Kaldas Usaldusarst Partnersuhtluse osakond anne [dot] kaldas [at] haigekassa [dot] ee
Anne Seli Spetsialist Järelevalve osakond anne [dot] seli [at] haigekassa [dot] ee
Anneli Uus Spetsialist Finantsosakond anneli [dot] uus [at] haigekassa [dot] ee
Annika Lasn Spetsialist Ravimite ja med. seadmete osakond annika [dot] poder [at] haigekassa [dot] ee
Anu Audse Konsultant Klienditeeninduse osakond anu [dot] audse [at] haigekassa [dot] ee
Anu Valli Haldur Partnersuhtluse osakond anu [dot] valli [at] haigekassa [dot] ee
Arda Laisaar Menetlusspetsialist Finantsosakond arda [dot] laisaar [at] haigekassa [dot] ee
Argo Aug Peaspetsialist Ravimite ja med. seadmete osakond argo [dot] aug [at] haigekassa [dot] ee
Ave Jüriöö Spetsialist Avalike suhete ja tervise edenduse osakond ave [dot] jurioo [at] haigekassa [dot] ee
Ave Kontson Spetsialist Finantsosakond ave [dot] kontson [at] haigekassa [dot] ee
Avely Raid-Lelov Osakonna juhataja Ravikindlustuse osakond Avely [dot] Raid-Lelov [at] haigekassa [dot] ee
Boriss Karabanov Spetsialist Finantsosakond boriss [dot] karabanov [at] haigekassa [dot] ee
Brigitha Kask Projektijuht Arendusosakond brigitha [dot] kask [at] haigekassa [dot] ee
Deniss Andrijevski Peaspetsialist Arendusosakond deniss [dot] andrijevski [at] haigekassa [dot] ee
Eda Palm Peaspetsialist Ravikindlustuse osakond eda [dot] palm [at] haigekassa [dot] ee

Legal Department

EP

The competence of the department includes ensuring the activities of the EHIF by legal means and organizing the legal work of the EHIF.

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Õigusosakond

EP

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa tegevuse tagamine õiguslike vahenditega ning haigekassa õigusalase töö korraldamine.

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Siseaudit

Siseauditi pädevusse kuulub siseauditeerimine, mis on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud lisama väärtust organisatsiooni tegevusele ja seda täiustama. See aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, kasutades süsteemset ja korrakohast lähenemist, hindamaks ja täiustamaks riskide juhtimise, kontrolli- ja valitsemisprotsesside mõjusust.

Siseauditi juht Erly Feld

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Human Resources Department

KH

The competence of the department includes ensuring the efficient operation of processes through competent personnel.

Osakonna juhataja Krista Humal

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Personaliosakond

KH

Osakonna pädevusse kuulub protsesside efektiivse toimimise tagamine läbi kompetentse personali.

Osakonna juhataja Krista Humal

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Juhatus

RL

Juhatus vastutab haigekassa sujuva toimimise ja juhtimise eest. Juhatus jälgib, et haigekassa täidaks seaduse ning põhikirjaga pandud ülesandeid ja kohustusi.  Selleks organiseerib juhatus töökorraldust, aitab kaasa tingimuste loomisele (strateegia, struktuur ja eesmärgid) ning jälgib, et osakondade õigused, kohustused ja vastutus oleksid tasakaalus.

Juhatuse esimees Rain Laane

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Nõukogu

Eesti Haigekassa kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu. Nõukogu liikmed esindavad tööandjate huve,  kindlustatute huve ja  riigi huve. Nõukogu esimees on sotsiaalminister. Kõik nõugkogu liikmed leiab siit.

Public Relations and Health Promotion Department

ET

The competence of the department includes the organization of public relations, health promotion activities and international cooperation of the EHIF.

Osakonna juhataja Evelin Trink

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Avalike suhete ja tervise edenduse osakond

ET

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa avalike suhete, tervise edenduse tegevuste ja rahvusvahelise koostöö korraldamine.

Osakonna juhataja Evelin Trink

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Infoturbe osakond

KP

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa infoturbe juhtimine.

Osakonna juhataja Kristo Kapten

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Eriarstiabi teenuste osakond

TS

Osakonna pädevusse kuulub eriarstiabi tervishoiuteenuste ja kiirabi tasumisel rakendatava süsteemi arendamine, et tagada kvaliteetne ravikindlustushüvitiste pakett olemasolevate ravikindlustusvahendite piires õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

Osakonna juhataja Tiina Sats

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Esmatasandi teenuste osakond

KF

Osakonna pädevusse kuulub esmatasandi (perearstiabi, õendusabi, hambaravi, ennetuse (sh koolitervishoiuteenuse) teenuste, hambaravihüvitiste (sh proteesihüvitis) arendamine, et tagada kvaliteetne ravikindlustushüvitiste pakett olemasolevate ravikindlustusvahendite piires.

Osakonna juhataja Külli Friedemann

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Klienditeeninduse osakond

ML

Klienditeeninduse osakonna pädevusse kuulub haigekassa tervikliku klienditeeninduse arendamine ja klientide igapäevane teenindamine. Osakond menetleb isikupõhiseid pöördumisi, arendab kliendihaldussüsteemi, e-teenuseid ning edastab kindlustuskaitse alast teavet.

Osakonna juhataja Maris Liitmäe

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Partnersuhtluse osakond

MT

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa partnersuhete arendamine ja koordineerimine, mis hõlmab endas kõigi lepingute (va edenduse ja kindlustatud isiku välisravi lepingu) planeerimist, haldamist ja lepingutingimuste rakendamist, võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust.

Osakonna juhataja Marko Tähnas

Tartu, Riia 142, 50411

Ravimite ja med. seadmete osakond

EL

Osakonna pädevusse kuulub ravimi- ja meditsiiniseadmehüvitiste ning ravimitega seotud tervishoiuteenuste eest tasumisel rakendatava süsteemi arendamine, et tagada isikutele kvaliteetne hüvitiste pakett olemasolevate rahaliste vahendite piires õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

Osakonna juhataja Erki Laidmäe

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Finantsosakond

RP

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa igakülgne juhtimisarvestuse korraldamine ning tööprotsesside arendamine.

Osakonna juhataja Riho Peek

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Ravikindlustuse osakond

AVR

Osakonna pädevusse kuulub ravikindlustuse korraldamine, raviarvete ja ajutiste töövõimetushüvitiste menetlemine ning digioperaatori teenuse osutamine.

Osakonna juhataja Avely Raid-Lelov

Pärnu, Suur-Jõe 63, 80047

Analüütika osakond

KHK

Osakonna pädevusse kuulub analüütilise toe tagamine organisatsioonile põhitegevuse läbiviimiseks.

Osakonna juhataja Kadri Haller-Kikkatalo

Tartu, Riia 142, 50411

IT halduse osakond

Jüri-August Kirch

Osakonna pädevusse kuulub IT infrastruktuuri ja IT teenuste halduse korraldamine.

Osakonna juhataja Jüri-August Kirch

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Information Management Department

KK

The competence of the department includes the efficient operation of the EHIF through unified information management.

Osakonna juhataja Kadi Krull

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Teabehalduse osakond

KK

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa efektiivne toimimine läbi ühtse teabehalduse.

Osakonna juhataja Kadi Krull

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Arendusosakond

SV

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa infosüsteemi arendamine, lõppkasutajate juhendamine uute funktsionaalsuste osas ja ärikasutajate konsulteerimine arendusettepanekute kirjeldamisel.

Süsteemiarenduse juht Seidi Vilba

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Järelevalve osakond

JK

Osakonna pädevusse kuulub haldusaktide ja nõuete menetlemine osas, mis hõlmab haigekassale kahju ärahoidmise, tekitatud kahju ja haigekassa poolt alusetult väljamakstud hüvitiste sissenõudmise protsessi tegevuste täitmist.

Osakonna juhataja Jelena Kont

Jõhvi, Nooruse 5, 41597