Juhatus ja nõukogu

Juhatus

juhatus


 

Nõukogu

Eesti Haigekassa kõrgeim organ on Nõukogu. Selle koosseisu täpsustab Eesti Haigekassa seadus. Täpne loetelu nõukogu pädevusest ja ülesannetest on toodud Eesti Haigekassa seaduse §12.

Riigi huvide esindajad

  • Tervise- ja tööminister - Peep Peterson
  • Rahandusminister- Annely Akkermann

Kindlustatute huvide esindajad

  • Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees - Ulvi Tammer-Jäätes
  • Eesti Ametiühingute Keskliidu liige - Elle Pütsepp

Tööandjate huvide esindajad

  • Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja - Arto Aas
  • Eesti Tööandjate Keskliidu liige - Andi Kasak