Meditsiiniseadmete statistika

Käesolev statistika annab perioodilise ülevaadete Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadmete kompenseerimisest.

01.10.2012 toimunud üleminekuga digitaalsele meditsiiniseadme kaardile ja meditsiiniseadmete müügile läbi Retseptikeskuse kaasnesid muutused meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadmete kohta esitatavate andmetes. Sellega seoses ei olnud 2012 aasta kokkuvõtlikus statistikas võimalik välja tuua meditsiiniseadme hüvitist kasutanud patsientide arvu ning esitatud andmed on üldistatud lähtuvalt meditsiiniseadme pakendist ja sarnase kasutusega meditsiiniseadmete rühmad on koondatud gruppideks.

Meditsiiniseadmete kompenseerimine Eesti Haigekassa poolt:

Infograafika