HVA aruanne 2015

Haiglavõrgu arengukava haiglate tagasiside aruande kokkuvõte 2015 a ning trendid ajas ( 3.a võrdlus)

Haiglavõrgu arengukava haiglatele tagasiside aruanne 2015