Kunstliku viljastamisega seotud ravimihüvitis

Kehavälise viljastamisega seotud ravimihüvitise muudatus

Alates 2018. aastast rahastatakse kehavälise viljastamise (IVF) ja embrüosiirdamise teenuseid ja ravimeid täielikult haigekassa kaudu, varem tasus nende ravimite ja teenuste eest Sotsiaalministeerium. Lisaks kaotatakse uuest aastast ravimite täiendava kompenseerimise taotlemine, et teha vajalikud ravimid kohe 100% soodusmääraga apteegist kättesaadavaks.

Alates 2018. aastast ei pea enam eraldi taotlema IVF ravimite hüvitamist. Kuni 40 aastased (k.a.) naised saavad kehaväliseks viljastamiseks vajalikud ravimid kohe apteegist 100% soodusmääraga. Apteegis tuleb tasuda vaid retseptitasu, mis on alates 1.jaanuarist 2018 2,5 eurot ning ravimi piirhinda ületav summa (piirhind kehtestatakse juhul, kui loetelus on mitu sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimit.)

Toimeained, mis soodustusega on apteegist kättesaadavad:

 • follitropiin alfa;
 • follitropiin beeta;
 • ganireliks;
 • gosereliin;
 • triptoreliin;
 • tsetroreliks;
 • lutropiin;
 • korifollitropiin;
 • kooriongonadotropiin alfa.

Lisainfot erinevate ravimite ja kehavälise viljastamise kohta tuleb küsida oma raviarstilt.

Kehavälise viljastamisega seotud ravimihüvitis kindlustatutele, kellele on kehavälise viljastamise protseduur teostatud enne 2018 aastat

Kunstliku viljastamisega seotud hüvitist saavad taotleda kuni 40-aastased (k.a) ravikindlustatud naised, kellel on täidetud järgnevad tingimused:

 • on meditsiiniline näidustus kehaväliseks viljastamiseks ja/või embrüosiirdamiseks;
 • on antud protseduuri läbinud;
 • on 90 päeva jooksul enne protseduuri osutamise kuupäeva apteekidest välja ostnud protseduuriks vajalikke Eesti Haigekassa ravimite loetelusse kantud ravimeid. 

Kunstliku viljastamisega seotud  hüvitise arvutamisel võetakse arvesse ainult 90 päeva jooksul enne protseduuri osutamise kuupäeva välja ostetud soodusravimid, mis on kinnitatud IVF ravimite loetellu.

NB! Arvesse lähevad ravimid, mis kuuluvad IVF ravimite loetellu.

Kuni uue aastani tuleb kehavälise viljastamise protseduuriga seonduvate ravimikulude hüvitamiseks esitada haigekassale avaldus pärast iga kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuri. Avalduse leiate siit.

Hüvitise saamiseks vajalikud dokumendid palume haigekassale edastada järgnevalt:

Väljamakse jaoks võetakse andmed haigekassa andmekogust umbes 1 kuu enne väljamakse toimumist.

Kui kindlustatu vastas päringu tegemise hetkel kõigile nõudmistele (avaldus esitatud, teenuse osutamist tõendavad raviarved tervishoiuteenuse osutajalt haigekassale laekunud), laekub hüvitis kindlustatu arvelduskontole.

Kunstliku viljastamisega seotud ravimite hüvitise väljamaksed toimuvad üks kord kvartalis, ehk 20. veebruaril, 20. mail, 20. augustil ja 20. novembril.

Eesti Haigekassa tasub kindlustatud isiku tervishoiuteenuste eest, mis on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 18.12.2015. a määrusega nr 138 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu“ ning tingimusel, et teenust on osutatud tervishoiuasutuses, kellel on Eesti Haigekassaga sõlmitud ravi rahastamise leping ning teenust on osutatud ravijärjekorra reegleid arvestades.

Kulud ravimitele

Hüvitis 2017. aastal

Isik on teinud kulutusi kuni 639,12 eurot

Kogu kulutatud summa

Isik on teinud kulutusi üle 639,12 euro

639,12 eurot

Omaosalus tervishoiuteenuse osutamisel

Hüvitis 2017. aastal

Kehaväline viljastamine (IVF), 30%

195,99 eurot (tasub sotsiaalministeerium)

 

Hüvitatavad ravimidATC koodToimeaine

PREGNYL inj subst 5000RÜ viaal 1ml lahustit N1

G03GA01

kooriongonadotropiin

BEMFOLA 150RU/0,25ml süstelahus pensüstelis N1

G03GA05

follitropiin alfa

BEMFOLA 225RU/0,375ml süstelahus pensüstelis N1

G03GA05

follitropiin alfa

BEMFOLA 300RU/0,5ml süstelahus pensüstelis N1

G03GA05

follitropiin alfa

BEMFOLA 450RU/0,75ml süstelahus pensüstelis N1

G03GA05

follitropiin alfa

BEMFOLA 75RU/0,125ml süstelahus pensüstelis N1

G03GA05

follitropiin alfa

GONAL-F 300TÜ/0,5ml süstelahus pensüstelis N1

G03GA05

follitropiin alfa

GONAL-F 450TÜ/0,75ml süstelahus pensüstelis N1

G03GA05

follitropiin alfa

GONAL-F 900TÜ/1,5ml süstelahus pensüstelis N1

G03GA05

follitropiin alfa

GONAL-F süstelahuse pulber ja lahusti 75TÜ N1

G03GA05

follitropiin alfa

OVALEAP 300RÜ/0,5ml süstelahus N1

G03GA05

follitropiin alfa

OVALEAP 450RÜ/0,75ml süstelahus N1

G03GA05

follitropiin alfa

OVALEAP 900RÜ/1,5ml süstelahus N1

G03GA05

follitropiin alfa

PUREGON süstelahus 300TÜ 0,36ml N1

G03GA06

follitropiin beeta

PUREGON süstelahus 50TÜ 0,5ml N5

G03GA06

follitropiin beeta

PUREGON süstelahus 900TÜ 1,23ml N1

G03GA06

follitropiin beeta

LUVERIS süstelahuse pulber ja lahusti 75TÜ N1

G03GA07

lutropiin alfa

OVITRELLE süstelahus pen-süstlis 250mcg/0,5ml  N1

G03GA08

kooriongonadotropiin alfa

ELONVA süstelahus 100mcg/0,5ml 0,5ml N2

G03GA09

korifollitropiin alfa

ELONVA süstelahus 150mcg/0,5ml 0,5ml N1

G03GA09

korifollitropiin alfa

ORGALUTRAN süstelahus 0,25mg/0,5ml 0,5ml N1

H01CC01

ganireliks

CETROTIDE süstelahuse pulber ja lahusti 0,25mg N1

H01CC02

tsetroreliks

RESELIGO implantaat süstlis 10,8mg N1

L02AE03

gosereliin

RESELIGO implantaat süstlis 3,6mg N1

L02AE03

gosereliin

ZOLADEX implantaat 3,6mg N1

L02AE03

gosereliin

DIPHERELINE 11,25 MG prolong suspensiooni pulber 11,25mg N1 ja lahusti N1

L02AE04

triptoreliin

DIPHERELINE 3,75 MG prolong suspensiooni pulber 3,75mg N1 ja lahusti N1

L02AE04

triptoreliin

*Hüvitise arvestamisel ei lähe arvesse soodusretsepti patsiendi omaosalus (50%soodusretsepti puhul 3,19 eurot, 75%-100% soodusretsepti puhul 1,27 eurot) ja summad, mis ületavad ravimile kehtestatud piirhinda või hinnakokkuleppe hinda.

Õigusaktid:
Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus 
Ministri määrus 39  Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenustega seonduvate, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitatavate toimeainete loetelu). Hüvitise arvutamisel ei lähe arvesse soodusretsepti patsiendi omaosalus (50% soodusretsepti puhul 3,19 eurot, 75%-100% soodusretsepti puhul 1,27 eurot) ja  summad, mis ületavad ravimile kehtestatud piirhinda või hinnakokkuleppe hinda.

Korduma kippuvad küsimused

K: Kes saavad taotleda kehavälise viljastamisega seotud ravimihüvitist?

V:

Hüvitist saavad taotleda kuni 40-aastased (k.a) ravikindlustatud naised,

● kellel on meditsiiniline näidustus kehaväliseks viljastamiseks ja/või embrüosiirdamiseks;
● kes on antud protseduuri läbinud;
● ning kes on 90 päeva jooksul enne protseduuri osutamise kuupäeva apteekidest välja ostnud protseduuriks vajalikke Eesti Haigekassa ravimite loetelusse kantud ravimeid.

K: Millised ravimid kuuluvad kehavälise viljastamise protseduuriga seoses hüvitamisele?

V:

Hüvitise arvutamise aluseks olevate soodusretseptidena võetakse arvesse ainult 90 päeva jooksul enne kehavälise viljastamise või embrüosiirdamise protseduuri osutamise kuupäeva väljaostetud soodusretseptid eeltoodud tabelis esitatud ravimitele. 
Täiendavat infot oma soodusravimitele tehtud kulutuste kohta saab riigiportaali teenusest "Ravimihüvitised (haigekassa)" kui ka haigekassa piirkondlikust osakonnast.

K: Millal on võimalik hüvitise avaldust esitada?

V:

Tavaliselt esitatakse kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamisega seotud ravimihüvitise avaldus protseduuri läbimise järel. Pärast iga kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuri tuleb haigekassale esitada uus avaldus

K: Kuidas avaldust esitada?

V:

Avaldus tuleb esitada haigekassa piirkondlikusse osakonda. Avalduse blanketid on saadaval haigekassa koduleheküljel ja haigekassa piirkondlikes osakondades. Postiteenuseid kasutades peab avalduse edastama tähitud kirjana. Avalduse esitamiseks võib lisaks postiga saatmisele pöörduda otse haigekassa klienditeenindusbüroosse või saata avaldus digitaalselt allkirjastatuna klienditeenindusbüroosse e-posti teel. Pärast iga kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuri tuleb haigekassale esitada uus avaldus.

Väljaostetud soodusravimite eest on võimalik taotleda ka täiendavat ravimihüvitist.

K: Kas hüvitise saamiseks peab esitama täiendavaid dokumente?

V:

Täiendavad dokumendid tuleb esitada vaid siis, kui muutuvad avaldusele kantud andmed.
Kõik kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuridega seotud ravimite ja raviarvete andmed saab haigekassa enda andmebaasist.

K: Milline on hüvitamisele kuuluv summa?

V:

Juhul kui kindlustatu on teinud kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuridega seotud ravimitele kulutusi kuni 639,12 eurot, kuulub hüvitamisele kogu summa. Üle 639,12-euroste ravimikulutuste korral ühe protseduuri kohta hüvitatakse kindlustatule ainult 639,12 eurot.

NB! Ühe retsepti eest on võimalik hüvitist saada vaid ühel korral. Hüvitise arvutamisel ei lähe arvesse soodusretsepti patsiendi omaosalus (50% soodusretsepti puhul 3,19 eurot, 75%-100% soodusretsepti puhul 1,27 eurot) ja  summad, mis ületavad ravimile kehtestatud piirhinda või hinnakokkuleppe hinda.

Näide: Triinul kulus kehavälise viljastamise ja embrüosiirdamise protseduuride teostamiseks vajalikele ravimitele 1278 eurot. Haigekassa maksab Triinule hüvitist summas 639,12 eurot.

Näide: Anul kulus kehavälise viljastamise ja embrüosiirdamise protseduuride teostamiseks vajalikele ravimitele 570 eurot. Tema puhul on väljamakstava hüvitise suuruseks ravimitele kulutatud summa ehk 570 eurot.

K: Kas hüvitis on ühe- või mitmekordne?

V:

Kui kõik eeltoodud tingimused on täidetud, naisel on õigus saada hüvitist piiramatu arv kordi.

K: Millal makstakse hüvitist?

V:

Üldjuhul toimuvad väljamaksed üks kord kvartalis, ehk 20. veebruaril, 20. mail, 20. augustil ja 20. novembril. Kui Teile nimetatud kuupäevadeks hüvitist välja ei makstud, siis on tõenäoliselt põhjuseks, et:
1. Teie hüvitise taotlemise avaldus on esitatud hiljem kui menetlemisperiood algas (reeglina hüvitise maksmisele eelneva kuu algus);
2. Teie kohta ei ole hüvitiste avalduste menetlemisperioodi alguseks haigekassale laekunud kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuri teostamist tõendavat raviarvet tervishoiuteenuse osutajalt;
3. Teie kohta ei ole hüvitiste avalduste menetlemisperioodi alguseks haigekassale laekunud apteegist 90 päeva enne protseduuri ostetud soodusretseptid.
Juhul kui kindlustatul on küll kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduur toimunud, kuid nende kohta pole haigekassale raviarvet esitatud, vaadatakse kindlustatu avaldus läbi järgmisel kvartalil.
NB! Oma hüvitise väljamaksmise kuupäevaga seoses olevat infot saate küsida haigekassa infotelefonilt (+372) 669 6630.

K:  Kas on õigus saada IVF ravimi hüvitist juhul kui olete kehavälise viljastamise protseduuri eest täies mahus ise tasunud?

V:

Jah, sellisel juhul tuleb Teil esitada haigekassale lisaks avaldusele ka tervishoiuteenuse osutajalt saadud dokument (ehk epikriis), mis peab olema vormistatud raviasutuse plangi peal ja sisaldama andmeid kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise teenuse osutamise aja, selle teostanud raviasutuse ja teenuse vajaduse kohta.

NB! Juhul, kui raviteenust osutati välisriigis, tuleb samuti lisaks avaldusele esitada haigekassale ka tervishoiuteenuse osutajalt saadud dokument (ehk epikriis), mis peab olema vormistatud raviasutuse plangi peal ja sisaldama andmeid kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise teenuse osutamise aja, selle teostanud raviasutuse ja teenuse vajaduse kohta.

K: Kuidas saab avalduse esitanu infot väljamakse kohta? 

V:

Kuna tegemist on delikaatse teema ja delikaatsete isikuandmetega, siis ei saa kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuride ravimihüvitise kohta infot elektrooniliste kanalite kaudu.

● Juhul kui kindlustatu vastas päringu tegemise hetkel (see on ~1 kuu enne väljamakse tähtaega) kõigile nõudmistele (avaldus esitatud, teenuse osutamist tõendavad raviarved haigekassale laekunud), saab kindlustatu kontrollida oma haigekassale avaldusega esitatud pangakontolt hüvitise laekumist.
● Avalduste esitamise korda võiks/peaks kindlustatu teadma, sest reeglina kõik haigekassasse laekunud avaldused sisestatakse andmebaasi ning nende alusel kontrollitakse hüvitise väljamaksmise õiguse tekkimist. Seda, kas avaldus ka menetlemisele läheb, saab ka haigekassa teada alles päringu tegemise järel.
● Iga menetletud avalduse alusel hüvitamisele kuuluv summa kantakse pangakontole eraldi maksekorraldusega ja nende arvu järgi saab kindlustatu vaadata, mitme korra eest talle hüvitist on välja makstud.

Küsi lisaks