Osalise või puuduva töövõimega isikud

NB! Ravikindlustusele on õigus inimesel, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime.

Õigus ravikindlustusele on inimestel, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime.

Ravikindlustuse taotlemine

Töötukassa esitab haigekassale inimese andmed osalise või puuduva töövõime kohta otsuse tegemise päeval.

Ravikindlustuse tekkimine

Töötukassa edastab kindlustusandmed otsuse tegemise päeval. Kindlustus tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest.

Ravikindlustuse lõppemine

Ravikindlustus lõpeb osalise või puuduva töövõime määramise tähtajast kolme kuu möödumisel. Andmed kindlustuse lõpetamiseks edastab töötukassa.