Pensionär

NB! Ravikindlustusele on õigus Eestis riiklikku pensioni saaval inimesel (vanaduspension, töövõimetuspension, toitjakaotuspension, rahvapension, eripensionid).

Riiklikku pensioni saavad inimesed

Ravikindlustuse seadus annab ravikindlustuskaitse inimestele, kes saavad Eestis määratud riiklikku pensioni:

Riikliku pensioni liigid:

 • Vanaduspension, sealhulgas:
  • ennetähtaegne vanaduspension
  • edasilükatud vanaduspension
  • soodustingimustel vanaduspension
  • paindlik vanaduspension
 • Töövõimetuspension
 • Toitjakaotuspension
 • Rahvapension
 • Represseeritu pension
 • Kutsealade sooduspensionid

 

Täpsemat informatsiooni saab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Ravikindlustuse taotlemineRavikindlustuse tekkimineRavikindlustuse lõppemine

Vajalikud andmed kindlustuse alustamiseks ja lõpetamiseks esitab haigekassale sotsiaalkindlustusamet.

Kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest. Haigekassa teeb kande viie kalendripäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud dokumentide haigekassasse saabumist.

Vanaduspensionäri ja toitjakaotuspensionäri kindlustuskaitse lõpeb, kui inimene ei saa enam Eestis määratud riiklikku pensioni.

Töövõimetuspensionäri kindlustuskaitse lõpeb kolm kuud pärast püsiva töövõimetuse lõppemist.

Parlamendipensionär

Ravikindlustuse taotlemineRavikindlustuse tekkimineRavikindlustuse lõppemine
Andmed ravikindlustuskaitse alustamiseks ja lõpetamiseks esitab haigekassale Riigikogu Kantselei.

 

Kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest. Haigekassa teeb kande viie kalendripäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud dokumentide haigekassasse saabumist.

Parlamendipensionäri kindlustuskaitse lõpeb, kui inimene ei saa enam riiklikku pensioni.

Venemaa relvajõudude mittetöötavad pensionärid

Ravikindlustuse taotlemineRavikindlustuse tekkimine

Andmed ravikindlustuskaitse alustamiseks ja lõpetamiseks esitab haigekassale Vene Föderatsiooni Suursaatkonna sotsiaalkindlustuse osakond.

Ravikindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest. Haigekassa teeb kande viie kalendripäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud dokumentide haigekassasse saabumist.