Ravimite hüvitamine erandkorras

Milliseid ravimeid erandkorras kompenseeritakse?

Eesti Haigekassa kompenseerib erandkorras järgnevaid ambulatoorselt (kodus iseseisvalt) kasutatavaid ravimeid:

  • Ravimeid, millel puudub Eestis kehtiv müügiluba.
  • Enamasti harvaesinevate haiguste korral ravimeid, mis on kantud soodusravimite nimekirja, kuid teistel tingimustel (näiteks teise diagnoosiga).
  • Harvaesinevate haiguse korral eritoitusid, mis mõjutavad otseselt haiguse kulgu.
  • Kaasasündinud harvaesinevate ainevahetushäirete raviks kasutatavaid toidulisandeid.

Harvaesinevaks loeb haigekassa haigusi, mida on käsitletud Euroopa Liidu ametlikus harvaesinevate haiguste portaalis http://www.orpha.net.

Enamasti kompenseeritakse ravimeid erandkorras 90% soodusmääraga. Üldiselt ei ole ravimite erandkorras kompenseerimise otsustel ajalist limiiti ehk ravimeid kompenseeritakse kogu ravivajaduse perioodi jooksul.

Harvaesinevate haiguste korral kompenseeritakse ravimeid erandkorras 100% soodusmääraga kogu ravivajaduse perioodi jooksul.

 

 Taotluse esitamine

Ravimite erandkorras kompenseerimiseks tuleb haigekassale esitada nii allkirjastatud raviarsti põhjendus ravi vajalikkuse kohta kui ka patsiendi või tema eestkostja allkirjastatud avaldus.

Esitan taotluse

 Taotluse menetlemine

Haigekassa töötaja vaatab taotluse läbi. Kui taotluses esineb täpsustamist vajavaid küsimusi või puuduseid, annab ta sellest taotluse esitajale või raviarstile kirjalikult või telefoni teel teada.

Otsuse ravimi erandkorras kompenseerimise kohta teeb haigekassa enamasti 30 päeva jooksul alates raviarsti põhjenduse ja patsiendi avalduse saabumisest haigekassasse. Täpsustamist vajavate või puudustega taotluse kohta tehakse otsus 30 päeva jooksul alates täpsustuste esitamisest või puuduste kõrvaldamisest.

 Taotluse vastusest teavitamine

Peale haigekassa otsust ravimit erandkorras hüvitada, teavitab haigekassa sellest taotlejat ja tema raviarsti, eelistatult krüpteerituna e-kirja teel. E-posti puudumisel või tehniliste probleemide korral saadetakse otsus tähitud kirjana taotlusel märgitud postiaadressile.

Taotlejale ja tema raviarstile edastatakse kaaskiri koos väljavõttega haigekassa otsusest, kus on välja toodud hüvitatava ravimi täpne nimetus, ravimi koodikeskuse kood, soodusmäär ja erandkorras kompenseerimise periood.

Kui langetatakse otsus, et ravim ei kuulu erandkorras kompenseerimisele, teavitab haigekassa taotluse esitajat ja tema raviarsti, eelistatult krüpteerituna e-kirja teel. E-posti puudumisel või tehniliste probleemide korral saadetakse otsus tähitud kirjana taotlusel märgitud postiaadressile. Taotluse esitajale ja tema raviarstile edastatakse kaaskiri koos väljavõttega haigekassa keelduvast otsusest.

Erandkorras kompenseeritava ravimi väljakirjutamine

Peale positiivset otsust ravim erandkorras kompenseerida, saab raviarst patsiendile välja kirjutada soodusretsepti. Soodusretsepti välja kirjutamine toimub analoogselt tavakorras kompenseeritavate soodusravimite väljakirjutamisega. Ainus erinevus, millele tuleb väljakirjutamisel tähelepanu pöörata, on ravimi pakendikood. Erandkorras kompenseeritavate ravimite puhul kirjutatakse retsept välja pakendipõhiselt. Pakendikood, millele soodustus määrati, on välja toodud taotlejale ja raviarstile saadetud juhatuse otsuse väljavõttes.

Erandkorras kompenseeritava ravimi väljaostmine apteegis

Inimene saab ravimi apteegist välja osta raviarsti välja kirjutatud soodusretsepti alusel pärast positiivset otsust ravim erandkorras kompenseerida. Sellest informeeritakse nii taotluse esitajat kui ka raviarsti.

Kui retseptile kehtib 90% soodusmäär, peab inimene ise apteegis maksma vaid omaosaluse retsepti kohta ja 10% ravimi maksumusest.

Harvaesinevate haiguste korral peab patsient ise tasuma vaid retsepti omaosaluse. Ülejäänud osa tasub haigekassa ise apteegile.

Ravimite erandkorras kompenseerimist reguleerib ravikindlustuse seaduse (§ 41 lg 8).

Täiendavat informatsiooni erandkorras kompenseeritavate ravimite kohta saab haigekassa infotelefonilt 669 6630 või e-posti vahendusel aadressilt erandkorras [at] haigekassa.ee.