Euroopa Liidu avaldused

Euroopa Liidu seotud avaldusi väljastavad ka haigekassa klienditeenindusbürood.

Vajalikud dokumendid võib:

  • tuua kohale piirkondlikku haigekassasse; 
  • saata postiga 
  • saata digitaalselt allkirjastatult elektronpostiga aadressil info [at] haigekassa.ee

● Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus

e-avaldus

pdfdocodt

● Taotlus plaanilise välisravi eelloa saamiseks  

pdf, doc, odt

● Eelluba plaaniliseks välisraviks - konsiiliumi protokolli vorm  

doc

● Avaldus Euroopa Liidu tervishoiuteenuse kulu tagasimakseks

NB! Seda avaldust ei saa saata e-posti teel. 

Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb tuua haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10113.

pdf, doc, odt

● Avaldus Eesti digiretseptiga Euroopa Liidus ostetud retseptiravimi kulu tagasimakseks

pdf, doc, odt
● Avaldus vormi E104 saamisekspdf, doc, odt

● Avaldus töövõimetushüvitise taotlemiseks EL liikmesriigis

Avaldus tuleb esitada koos Arstliku läbivaatuse vastusega. Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb tuua haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10113.

pdf, odt

● Taotlus tõendi S1 saamiseks

pdf, doc , odt

● Avaldus vormi E121/S1 katkestamiseks ja kindlustuse taastamiseks Eesti Haigekassas

pdf, doc, odt

● Avaldus teises EL-i liikmesriigis kindlustatud isiku ja/või tema pereliikmete registreerimiseks

NB! Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb tuua haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10113.

pdfdocodt