Koostöö ja lepingupartnerid

Haigekassa on Eesti suurim tervishoiuteenuste ostja, kelle koostööpartneriks on umbes 3000 teenusepakkujat üle Eesti.  Koostööpartnerite abil tagab haigekassa Eesti kindlustatutele tervishoiuteenused.

Lisaks peab haigekassa oluliseks koostööd ka Euroopa Liidu liikmesriikidega, samuti EL-i mittekuuluvate riikidega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Koos saame jagada ravikindlustuse korraldamist puudutavaid kogemusi ning seeläbi tugevdada ravikindlustust. Rahvusvahelisel tasandil teeb haigekassa tihedamat koostööd Maailma Terviseorganisatsiooniga ja Maailmapangaga ning on partner OECD tegemistes. Euroopa kindlustusseltside ühenduse (AIM) liikmena saame kaasa rääkida Euroopa tervishoidu puudutavates küsimustes.

Eesti Haigekassa lepingupartnerid on leitavad siit.

Eesti Haigekassa koostööpartnerid on veel: