Meditsiiniseadmete tootjatele ja müüjatele

​Ravikindlustuse seadus võimaldab Eesti Haigekassal kompenseerida kindlustatutele vajalikke meditsiiniseadmeid, kui need on kantud haigekassa meditsiiniseadmete loetellu. Loetelu kehtestab sotsiaalminister haigekassa nõukogu ettepanekul. Meditsiiniseade on instrument, aparaat või seade, samuti materjal või muu toode, mida kindlustatud isik saab kasutada iseseisvalt tavakasutajana ja mis on vajalik haiguse jälgimiseks, leevendamiseks või raviks.

Meditsiiniseadmete loetelu muutmise üldinfo

Meditsiiniseadmete loetelu muutmise taotluse esitamine

Meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku võivad algatada ravikindlustuse seaduse § 481 alusel tootja, tootja volitatud esindaja, terviseamet ja haigekassa.

Meditsiiniseadmete loetelu menetlemise tegevuskava

Meditsiiniseadmete loetelu muutmine toimub üks kord aastas vastavalt sotsiaalministri määrusega kinnitatud korrale.

Juhime tähelepanu, et kõik haigekassa meditsiiniseadmete loetellu taotletavad tooted tuleb eelnevalt kanda Terviseameti hallatavasse Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogusse (MSA). Haigekassale taotluse esitamiseks palume Teil toimida alljärgnevalt:

 • veenduda, et meditsiiniseade on kantud või kanda see MSA-sse;
 • seadme kandmise järel MSA-sse, esitada seadme juurest taotlus „EHK-le soodustuse taotluse eelne meditsiiniseadme kontroll“ (nn. süvakontroll);
 • Terviseameti positiivse hinnangu korral süvakontrolli läbimisest avaneb võimalus esitada seadme juurest taotlus haigekassale seadmega seotud pakendite lisamiseks haigekassa meditsiiniseadmete loetellu. Taotlusele palume lisada (st. MSA-s üles laadida) täidetud ja ettevõtte esindusõigust omava juhatuse liikme poolt digiallkirjastatud vormikohane taotlus ning vajadusel täiendavad dokumendid (ravijuhendid, kliinilised uuringud või muud asjasse puutuvad lisaandmed, millele on taotluses viidatud).

Haigekassa ootab andmekogus registreeritud ja süvakontrollitud seadmete pakendite osas meditsiiniseadmete loetelu muutmise taotlusi läbi MSA hiljemalt iga aasta 15. märtsiks. Tähtajast hiljem esitatud ettepanekute menetlemine jätkub järgmisel kalendriaastal.

NB! MSA-ga seotud tegevuste juures palume arvestada järgnevate Terviseameti poolsete menetlusaegadega:

 • seadme kandmine andmekogusse – 14 päeva;
 • EHK-le soodustuse taotluse eelne meditsiiniseadme kontroll – 45 päeva.

Täiendavate küsimuste korral võib menetlusaeg veelgi pikeneda.

Juhul kui teil tekib seoses meditsiiniseadmete andmekogu kasutamisega küsimusi, palun võtke ühendust Terviseameti meditsiiniseadmete osakonnaga aadressil mso [at] terviseamet.ee. Lisaks ootab haigekassa iga aasta 1. jaanuariks erialaühendustelt ettepanekuid meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadmete hüvitamise tingimuste muutmise vajaduse kohta, mille järel haigekassa algatab vajadusel meditsiiniseadmete loetelu muutmise menetluse.

Erialaühenduste vabas vormis põhjendatud ettepanekud palume esitada digitaalselt allkirjastatuna elektroonselt aadressile info [at] haigekassa.ee (subject: Meditsiiniseadmed) . Küsimuste korral, mis puudutavad haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmise taotlusi, palume ühendust võtta aadressil Kart.Veliste [at] haigekassa.ee .

Meditsiiniseadmete loetelu muutmise põhimõtted

Ministrile meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku tegemisel lähtuvad haigekassa juhatus ja nõukogu meditsiiniseadmete tootjate, erialaühenduste ning haigekassa ettepanekutest, ekspertide antud meditsiinilise tõenduspõhisuse ja kulutõhususe hinnangutest ning sõlmitud hinnakokkulepetest.

Meditsiiniseadme kandmisel meditsiiniseadmete loetellu või meditsiiniseadmete loetelust väljaarvamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:

 1. meditsiiniliselt põhjendatud näidustuse olemasolu meditsiiniseadme tavakasutamiseks ja alternatiivsete meditsiiniseadmete või raviviiside olemasolu;
 2. raviks vajalik meditsiiniseadmete optimaalne kogus lähtuvalt diagnoosist, haiguse raskusastmest või muudest ravi kulgu mõjutavatest asjaoludest;
 3. vastavus ravikindlustuse rahalistele vahenditele, sealhulgas muu avaliku rahastamisallika olemasolu;
 4. meditsiiniseadme kulutõhusus;
 5. meditsiiniseadme vastavus meditsiiniseadme seadusele, välja arvatud ravikindlustuse seaduse § 48 lõikes 21 nimetatud meditsiiniseadme korral.

Terviseamet annab hinnangu meditsiiniseadme seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavuse osas MSA süvakontrolli raames.

Erialaarstide ühendus annab hinnangu:

 1. meditsiiniliselt põhjendatud näidustuse olemasolu kohta meditsiiniseadme tavakasutamiseks ja alternatiivsete meditsiiniseadmete või raviviiside olemasolu osas;
 2. lähtuvalt diagnoosist, haiguse raskusastmest või muudest ravi kulgu mõjutavatest asjaoludest raviks vajaliku meditsiiniseadmete optimaalse koguse osas.

Haigekassa annab hinnangu:

 1. meditsiiniliselt põhjendatud näidustuse olemasolu kohta meditsiiniseadme tavakasutamiseks ja alternatiivsete meditsiiniseadmete või raviviiside olemasolu osas, kui loetelu muudetakse juba meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadmete rühma sees;
 2. meditsiiniseadme ravikindlustuse rahalistele võimalustele vastavuse osas;
 3. meditsiiniseadme kulutõhususe osas.
Meditsiiniseadmete müüjad
EttevõteAadressKontaktMeditsiiniseadeMärkus
Paifys OÜ Telliskivi 5,72701 Paide tel: 5649 4148; E-post: info@paifys.ee; koduleht: www.paifys.ee Erinevate kehapiirkondade ortoosid Increadiwear ortoosid
Paifys OÜ Telliskivi 5,72701 Paide tel: 5649 4148; E-post: info@paifys.ee; koduleht: www.paifys.ee Kompressioontooted venoosse puudulikkuse ja haavandite raviks Jobst, Mediven kompressioontooted
Paifys OÜ Telliskivi 5,72701 Paide tel: 5649 4148; E-post: info@paifys.ee; koduleht: www.paifys.ee Kompressioontooted lümfitursete raviks Mediven ja Jobst lamekoes kompressioontooted
Pea- Ja Kaelakirurgia OÜ Lelle tn 24, 11318 Tallinn tel 677 7300; E-post: heatuni.tallinn@4kliinik.ee; koduleht: www.4kliinik.ee Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadmed ja nende maskid ResMed seadmed ja maskid
Plusmed Trading OÜ Tallinn, Ussimäe tee 12/1, 13914 tel 6580 330; E-post: info@plusmed.ee; koduleht: www.plusmed.ee Uriinikogujad ja uriini eritumist suunavad abivahendid Manfred Sauer põiekateetrid
Plusmed Trading OÜ Tallinn, Ussimäe tee 12/1, 13914 tel 6580 330; E-post: info@plusmed.ee; koduleht: www.plusmed.ee Haavasidemed ja -plaastrid erinevate haavade raviks Polymem, BAP Medical tooted
Proteesimeister OÜ Raatuse 21, Raatuse Tervisekeskus, 50603 Tartu Tel: 514 6872,E-post: proteesimeister@gmail.com; koduleht: www.proteesimeister.ee Esmased varased proteesid ja proteeside kordushülsid Erinevate kehapiirkondade valmistatavad proteesid, proteeside kordushülsid
Sanpromed OÜ Laulupeo 21, 10128 Tallinn tel: 506 7511; E-post::info@sanpromed.ee; koduleht www.sanpromed.ee Hooldusvahendid pump- või sensorravi kasutajatele Welland tooted
Sanpromed OÜ Laulupeo 21, 10128 Tallinn tel: 506 7511; E-post: info@sanpromed.ee; koduleht www.sanpromed.ee Uriinikogujad ja uriini eritumist suunavad abivahendid Welland uriinikogumiskotid
Sanpromed OÜ Laulupeo 21, 10128 Tallinn tel: 506 7511; E-post: info@sanpromed.ee; koduleht www.sanpromed.ee Kolo-, ileo-, urostoomi hooldusvahendid Welland Medical'i kolo-, ileo- ja urostoomi hooldusvahendid
Seksuaaltervise Kliinik OÜ Mardi 3,Tallinn 10145 tel 666 5123; E-kiri: seksuaaltervisekliinik@estl.ee; koduleht: https://seksuaaltervis.ee/seksuaaltervise-kliinik/muuk-digitaalse-medidsiiniseadme-retsepti-alusel Kompressioontooted venoosse puudulikkuse ja haavandite raviks Actico® UlcerSys kompressioonpõlvikud
Tallux Orto OÜ Posti 20, Viljandimaa Puuetega Inimeste Koda, Viljandi 71004 tel. 522 3367, e-kiri: info@tallux.ee, koduleht: www.tallux.ee Erinevate kehapiirkondade ortoosid Vastuvõtt kuu viimasel neljapäeval, eelregistreerimine
Tallux Orto OÜ Akadeemia 1, Pärnu 80011 tel. 522 3367, e-kiri: info@tallux.ee, koduleht: www.tallux.ee Erinevate kehapiirkondade ortoosid Sportlastic, Orliman, Medi ja Thuasne ortoosid.
Tallux Orto OÜ Akadeemia 1, Pärnu 80011 tel. 522 3367, e-kiri: info@tallux.ee, koduleht: www.tallux.ee Individuaalselt valmistatud tallatoed
Tallux Orto OÜ Suur-Sadama 49, Kuressaare, Saare mk Invaühingus, Saare maakond 93810 tel. 522 3367, e-kiri: info@tallux.ee, koduleht: www.tallux.ee Erinevate kehapiirkondade ortoosid Vastuvõtt kuu esimesel neljapäeval, eelregistreerimine
Tallux Orto OÜ Suur-Sadama 49, Kuressaare, Saare mk Invaühingus, Saare maakond 93810 tel. 522 3367, e-kiri: info@tallux.ee, koduleht: www.tallux.ee Individuaalselt valmistatud tallatoed Vastuvõtt kuu esimesel neljapäeval, eelregistreerimine
Tallux Orto OÜ Posti 20, Viljandimaa Puuetega Inimeste Koda, Viljandi 71004 tel. 522 3367, e-kiri: info@tallux.ee, koduleht: www.tallux.ee Individuaalselt valmistatud tallatoed Vastuvõtt kuu viimasel neljapäeval, eelregistreerimine
Tartu Arstiabi Keskus OÜ Vaksali 17, 50410 Tartu tel; 7341903, E-post: registratuur@tartuarstiabikeskus.ee, koduleht: tartuarstiabikeskus.ee Individuaalselt valmistatud tallatoed
Terved Jalad OÜ Suur-Sepa 14, 80018 Pärnu Tel: 5565 3180; E-post: broneeri@jalaravikabinet.ee; koduleht: www.jalaravikabinet.ee Kompressioontooted lümfitursete raviks Mediven ja Jobst lamekoes tekstiilist kompressioontooted
Terved Jalad OÜ Suur-Sepa 14, 80018 Pärnu Tel: 5565 3180; E-post: broneeri@jalaravikabinet.ee; koduleht: www.jalaravikabinet.ee Kompressioontooted venoosse puudulikkuse ja haavandite raviks Mediven, Jobst ja Duomed meditsiinilised kompressioontooted