Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

COVID-19 erimeetmed

12.märts 2020 kuulutas Eesti Vabariigi Valitsus välja eriolukorra seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga. Viirust piirava meetmena võetakse üle maailma üha laiemalt kasutusele kaugvastuvõtt. Ambulatoorse eriarstiabi pakkumine kaugteel kaitseb kõige enam just haiguse raskest kulust ohustatud patsiendigruppe ja tervishoiutöötajaid, kelle nakatumise vältimine arstiabi jätkusuutlikkuse mõistes on ülioluline.  Haigekassa soovitas eriolukorras kõigil teenuseosutajatel 16.03.-17.07.2020 kasutada kaugvastuvõttu asendamaks kontaktvastuvõttu kõikide erialade lõikes nii esmase kui korduva vastuvõtu korral.

Tervisesüsteemis jõuti ühisele arusaamisele, et kaugvastuvõtud on vajalikud ka tavaolukorras ja nende rakendamisel ei tohiks jääda pausi. Haigekassa juhatus tegi 24. juulil haigekassa nõukogule ettepaneku rakendada 1. septembri tervishoiuteenuste loetelus kaugvastuvõtud tagasiulatuvalt juba 18. juulist. Tagasiulatuv rakendamine võimaldas teenuseid järjepidevalt edasi osutada.

Eriolukorra kogemus näitas, et ka tugispetsialistide teenuseid on võimalik edukalt kaugteel rakendada. Kuni 17. juulini 2020 olid kaugteraapiad võimaldatud läbi Vabariigi Valituse määruse „Eriolukorras Eesti Haigekassa kaudu hüvitiste ja teenuste eest maksmise tingimused ja kord“. Pärast 17. juulit ei olnud võimalik kaugteraapiaid riiklikust ravikindlustusest hüvitada, kuna tervishoiuteenuste loetellu lisamisele eelnevalt oli vajalik läbi viia kaugteraapiate efektiivsuse analüüs ja hindamine.

Kaugteraapiad rakenduvad tervishoiuteenuste loetelus alates 1.jaanuarist 2021 ja tagasiulatuvalt on neid teenuseid võimalik osutada juba alates 9. novembrist. Tagasiulatuva rakendamisega on võimalik teenuseid osutada seoses COVID-19 suurenenud levikuga.

Seoses koroonaviiruse epideemia teise lainega on lubatud erimeetmena alates 23. novembrist 2020 kuni 31. märtsini 2021 teha ka esmased vastuvõtud ja teraapiad vajadusel kaugteenusena. Kõik teised tavaolukorra tingimused kaugvastuvõtu ja -teraapia läbi viimiseks kehtivad.