Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Videovastuvõtu tulemustasu

Märtsis 2021 lõi haigekassa kõigile eriarstiabi teenust pakkuvatele partneritele võimaluse taotleda tulemustasu inimestele turvalise ja mugava videovastuvõtu võimaluse pakkumise eest.  

Videovastuvõtu tulemustasu saamiseks tuleb ületada lävend. Vastava eriala ambulatoorsetest vastuvõttudest peab vähemalt 5% olema tehtud kaugteel ja nendest omakorda vähemalt 10% videolahendust kasutades. Vastava valdkonna (füsioteraapia, tegevusteraapia, logopeedia, psühholoogia) ambulatoorsetest vastuvõttudest ja teraapiatest peab vähemalt 10% olema tehtud videolahendust kasutades. Haigekassa jälgib kaug- ja videovastuvõttude osakaalu raviarvete alusel.  

Lisaks jälgib haigekassa videovastuvõtuga rahulolu tagasiside küsimustiku alusel. Rahulolu videovastuvõtuga peab 4 punkti skaalal olema vähemalt 2,8 punkti ehk 70%.  

Tulemustasu suurus kujuneb vastavalt videovastuvõttude arvule eriala või valdkonna kohta kalendrikuus järgmiselt: 

a) 1-100 videovastuvõttu 160 EUR;  

b) 101-300 videovastuvõttu 480 EUR;  

c) 301-600 videovastuvõttu 960 EUR;  

d) 601-1000 videovastuvõttusid 1600 EUR;  

e) 1001 või enam videovastuvõttu 3200 EUR. 


Videovastuvõtu tulemustasu saamiseks tuleb partneril teha järgmist: 

 1. Valida kasutajate vajadusele vastav videolahendus ja silmas pidada järgmist: 

  1. Infoturbe tagamiseks tuleb asutuse võrgu- ja infosüsteemide riskianalüüsi täiendada videovastuvõtu osutamiseks kasutatava tarkvara osas; 

  2. Andmekaitse tagamiseks tuleb teostada mõjuhinnang või põhjendada juhatuse otsusega selle tegemata jätmine; 

  3. Koostada tuleb patsiendijuhis videovastuvõtu kasutamiseks ning inimese andmete kasutamise selgitamiseks; 

  4. Andmevahetus peab olema krüpteeritud; 

  5. Kasutada tuleb elektroonilist isikutuvastus; 

  6. Patsiendil peab olema vastuvõtu lõpus võimalus anda kiirelt ja mugavalt tagasisidet ehk ekraanile tuleb kuvada interaktiivne link haigekassa videovastuvõtu tagasiside küsimustikule (haigekassa on avatud ka teistele ettepanekutele inimeste rahulolu jälgimiseks). 

 2. Esitada haigekassale taotlus tulemustasu saamiseks e-kirjaga kaugvastuvott [at] haigekassa.ee

 3. Kanda raviarvele videovastuvõtu puhul kaugvastuvõtu koodile lisaks ka statistiline kood 9516. 

 

*Täpsemalt saab lepingu tingimustega tutvuda ravi rahastamise lepinguga siin: lisa 2 (punkt 3.16-3.16.1.7.).