Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Kaugteenuste näidisprojektid

Eesti Haigekassa kuulutas 9.11.2020 välja kaugteenuste näidisprojektide konkursi, et kiirendada kasutajamugavate ja suure kasupotentsiaaliga kaugteenuste kasutuselevõttu. Konkursi raames toetatakse uute kaugteenuseid sisaldavate terviklike teenusmudelite välja töötamist, varast rakendamist ja mõju hindamist tervisesüsteemile. Lisaks katsetatakse uusi tasustamismudeleid, mis võimaldaksid kaugteenusmudelite kasutuselevõttu näidisprojekti eduka lõppemise järgselt.     

Näidisprojektide konkursil kandideerivad projektid peavad vastama ühele või mitmele järgmistest Eesti tervisesüsteemi arenguvajadustest - krooniliste haiguste ägenemise ennetamine, ravi järjepidevuse parandamine,  vaimset tervist toetavate teenuste kättesaadavuse parandamine. 

Konkursi orienteeruv eelarve on 1 000 000 eurot. Näidisprojekte rahastatakse haigekassa innovatsioonifondist. Toetust saavad näidisprojektid selgitati välja kahe-etapilise taotlusvooruga. Taotlusi hindas mõlemas voorus laiapõhjaline hindamiskomisjon, kus lisaks haigekassale ja sotsiaalministeeriumile olid esindatud ka Eesti Nooremarstide Ühendus, Patsientide Liit, Eesti Puuetega Inimeste Koda, teadusasutused, innovatsiooni- ja tervisesüsteemi eksperdid.  

Esimese vooru taotluste esitamise tähtaeg oli 30.11.2020. Haigekassale laekus 33 projektiideed. Esimeses voorus anti kümnele projektile 10 000€ projektiplaani ettevalmistamiseks, sh idee edasiarendamiseks, koostööpartnerite kaasamiseks ning üksikasjaliku tegevus- ja ajakava koostamiseks. Haigekassa pakkus omalt poolt meeskondadele toetusprogrammi, mis koosnes teenusedisaini töötoast, mõju hindamise koolitusest, mentorpäevast ja võimalustest projektimeeskondadel omavahel kogemusi vahetada. 

Teise vooru taotluste esitamise tähtaeg on 01.04.2021. Teises voorus antava toetuse suurus ei olnud ette määratud, vaid sõltus projekti eesmärkide saavutamiseks vajalikest tegevustest. Teises voorus sai toetust 4 kaugteenuste näidisprojekti, mille kohta saab lugeda siit. Teine voor jaguneb kaheks etapiks: kaugteenusmudeli rakendamise ettevalmistamine (01.05 – 31.12.2021) ja rakendamine (12 kuud 01.01 – 31.12.2022). Ettevalmistavas etapis antakse toetust kaugteenusmudeli väljatöötamiseks, teostatavusuuringu läbi viimiseks ja kaugteenusmudeli mõju hindamise uuringu ettevalmistamiseks. Rakendamise etapis antakse toetust kaugteenusmudeli mõju hindamise läbi viimisega seotud haldus- ja arenduskuludeks. 

Hindamiskomisjoni koosoleku protokoll ja haigekassa juhatuse otsus toetuse andmise kohta kummaski voorus on leitavad dokumentide loendis lehekülje lõpus. 

näidisprojekti ajakava

Täpsem info ja juhised: naidisprojektid [at] haigekassa.ee

Jaarika Järviste, projektijuht, jaarika.jarviste [at] haigekassa.ee 56479928

Liis Kruus, projektijuht, liis.kruus [at] haigekassa.ee 55678689