Kaugvastuvõtud

Kaugvastuvõtud eriolukorras

Vabariigi Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga välja eriolukorra. Sellest lähtuvalt kaalub ka Eesti Haigekassa kõiki võimalikke meetmeid viiruse leviku tõkestamiseks Eesti inimeste ja sealhulgas ka meditsiinipersonali seas.

Eriolukorrast lähtuvalt on maailmas ühe viirust piirava meetmena üha laiemalt kasutusele võetud  kaugvastuvõtt. Ambulatoorse eriarstiabi pakkumine kaugteel kaitseb kõige enam just haiguse raskest kulust enim ohustatud patsiendigruppe ja tervishoiutöötajaid, kelle nakatumise vältimine
arstiabi jätkusuutlikkuse mõistes on ülioluline. Eesti Haigekassa soovitab eriolukorras kõigil teenuseosutajatel alates 16.03.2020 kasutada kaugvastuvõttu asendamaks füüsilist ambulatoorset vastuvõttu kõikide erialade lõikes järgnevatel tingimustel.

1. Kaugvastuvõtt on ambulatoorse arstiabi pakkumise viis, mis sisu poolest on võrdne alternatiivse füüsilise vastuvõtuga ja vastab samadele nõuetele. Tervishoiuteenuste loetelus sisalduvad füüsilised vastuvõtud, mida on eriolukorras võimalik kodeerida ka kaugvastuvõtu osutamise korral:

 • Eriarsti esmane vastuvõtt (3002), eriarsti korduv vastuvõtt (3004).
 •  Psühhiaatri vastuvõtt toetusravi perioodis (3033), psühhiaatri vastuvõtt aktiivravi perioodis (3032), psühhiaatri vastuvõtt (alla 19-aastasele isikule) (kood 3100).
 • Õe iseseisev vastuvõtt (3035).
 • Vaimse tervise õe vastuvõtt (3015).
 • Ämmaemanda vastuvõtt 30min (3112).
 • Koduõenduses õe iseseisev vastuvõtt (3035), eriarsti esmased ja korduvad vastuvõtud (koodid 3002, 3004)
 • Noorte reproduktiivtervise nõustamine ja tubakast loobumisest nõustamine (kasutatakse projektis kokkulepitud koode)
 • Kliinilise psühholoogi konsultatsioon eriarsti suunamisel (7607)
 • Kliinilise logopeedi konsultatsioon (7620)
 • Psühhoteraapia seanss ühele haigele (7601)
 • Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min) (7050), võimalusel video vahendusel
 • Tegevusteraapia individuaalne (7053), võimalusel video vahendusel
 • Psühhoteraapia perele (7603)
 • Logopeediline teraapia (7622)
 • Isiksuse uuring (7615)
 • Raviplaanide koostamine ekspertkomisjonide poolt (3042, 3043, 3101, 3113, 3114)

2. Kaugvastuvõtu osutamisel kodeerida raviarvele punktis 1. loetletud teenusekood, millele lisada statistiline kood 9515 (kaugvastuvõtt). Iga teenus, sh kood 9515 (Kaugvastuvõtt), märkida arvele osutamise kuupäevaga.
3. Kaugvastuvõtu sobivuse konkreetse patsiendi terviseprobleemi käsitlemisel otsustab vastuvõttu läbiviiv tervishoiutöötaja.

 • Kaugvastuvõtt on lubatud eeldusel, et teenuse kvaliteet säilib või paraneb.
 • Kaugvastuvõtu sobivuse hindamisel tuleb arvestada läbivaatuse ulatuse piiratust kasutatava info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduse poolt.

4. Patsient peab andma kaugvastuvõtuks oma suulise nõusoleku, mis on vajalik dokumenteerida.
5. Kaugvastuvõtt toimub tervishoiutöötaja (sh kliinilise psühholoogi ja füsioterapeudi) ja patsiendi vahel kokkulepitud ajal ja viisil sünkroonse suhtlusena.

 • Kaugvastuvõtt on registreeritud tervishoiutöötaja vastuvõtugraafikus.
 • Kaugvastuvõtu läbiviimiseks on lubatud kasutada telefoni-, video-, veebivestlust.

6. Kaugvastuvõtu korral vastutab isiku tuvastamise eest tervishoiuteenuse osutaja.

Haigekassa ei tasu töökorralduslike muudatuste kulude  ja administratiivsete kontaktide eest nagu näiteks patsiendiga ühenduse võtmine, et vastuvõtu aega broneerida, muuta või tühistada.