Hankepartnerid

Täiendavate lepingupartnerite hankimine

Täiendavaid lepingupartnereid valib haigekassa lähtudes seadusandluses sätestatud põhimõtetest ning rakendades lepingute sõlmimisel sarnaseid üldtingimusi kõigile partneritele. Peame oluliseks, et täiendavate lepingupartnerite valik toimuks üheselt mõistetavatel tingimustel ning tagaks kindlustatutele kvaliteetsete teenuste ühtlase kättesaadavuse.

Riigihangete turu-uuring

Haigekassa korraldab eriarstiabi, õendusabi ning ennetustegevuste riigihangete ettevalmistamiseks turu-uuringut.

Turu-uuringu esemeks on riigihangete hindamise alused. Lõplikud riigihangete hindamise alused kinnitab haigekassa nõukogu.

Olete oodatud arvamust avaldama planeeritud hindamise aluste kohta. Samuti on oodatud kõik ettepanekud uute võimalike hindamise aluste kehtestamiseks.

Tuletame meelde, et hindamise alused peavad olema kooskõlas ning tagama haigekassa nõukogu poolt kinnitatud põhimõtete saavutamise – inimkesksus, kvaliteet, ravi järjepidevus, kodulähedus, ravi piirkondlikult võrdne kättesaadavus ja konkurentsi efektiivne ärakasutamine.

Samuti peavad hindamise alused vastama riigihangete korraldamise üldpõhimõtetele.

 

Hanke hindamise alused ja tagasiside andmine

 • Turu-uuringus osalemiseks peab ettepanek vastama järgnevatele tingimustele:

 1. Ettepanek on digitaalselt allkirjastatud tervishoiuteenuse osutaja seadusliku või volitatud esindaja poolt;
 2. Ettepanek on esitatud e-posti aadressil hange2021 [at] haigekassa.ee hiljemalt 06.03.2020.
 • Ettepaneku tegemisega annab esitaja haigekassale õiguse ettepanek täies ulatuses avalikustada. Haigekassa eraldi tagasisidet ettepaneku tegijale ei anna ning läbirääkimistesse ei asu.
 • Lae hanke hindamise alused alla siit

Pressitunni ettekanne

 

Lepingupartnerite hange (2019)

Eesti Haigekassa on kuulutanud riigihangete registris välja hanke tervishoiuteenuse osutajatega ravi rahastamise lepingute sõlmimiseks:

 • Alla 19-aastastele kindlustatutele hambaraviteenuse Ida-Viru, Lääne-Viru, Pärnu, Rapla, Saare ja Valga maakondades
 • Sõlmitavate lepingu perioodiks on 01.10.2019 -30.06.2022.

Hanke väljakuulutamise otsused, sh pakkumuste vormid, samuti pakkumuste esitamise tähtajad on leitavad riigihangete registrist.

  Eesti Haigekassa korraldas 15.03.2019 kell 13.30 infopäeva riigihankel osalejatele. Infopäeva saab järele vaadata siit: 

  Lepingupartnerite hange (2018)

  Oluline!

  Lisahange eriarstiabis:

  Eesti Haigekassa kuulutas riigihangete registris välja hanke tervishoiuteenuse osutajatega ravi rahastamise lepingu sõlmimiseks eriarstiabis.

  Hanke väljakuulutamise otsus, sh pakkumuste vormid, samuti pakkumuste esitamise tähtajad on leitavad riigihangete registrist.

  Hankel osalemiseks pakkumuste esitamise tähtpäev eriarstiabis on 12.12.2018 kell 14.00.

  Hanke viitenumber on 201741


  Eesti Haigekassa kuulutas riigihangete registris välja kolm hanget tervishoiuteenuse osutajatega ravi rahastamise lepingu sõlmimiseks eriarstiabis, õendusabis ja haiguste ennetuses.

  Hanke väljakuulutamise otsused, sh pakkumuste vormid, samuti pakkumuste esitamise tähtajad on leitavad riigihangete registrist.

  Hankel osalemiseks pakkumuste esitamise tähtpäevad on:

  • Õendusabis - 17.10.2018 kell 14.00
  • Ennetusprojektidele - 29.05.2018 kell 14.00
  • Eriarstiabis - 16.07.2018 kell 14.00

  Sõlmitava lepingu perioodiks on 01.10.2018 -30.09.2021.


   Praktiline info valikukonkursil osalejale:

  Tulenevalt uuest riigihangete seadusest viiakse tervishoiuteenuste osutajate valikukonkurss läbi riigihankemenetluse põhimõtete järgi, mis tagavad menetluse läbipaistvuse ja kõikide pakkujate võrdse kohtlemise:

  • Kogu hankel osalemiseks vajalik informatsioon (erialad ja mahud, pakkumuste vormid, pakkumuste esitamise tähtajad) on avaldatud riigihangete registris.
  • Riigihangete register on iseteeninduskeskkond, mille kasutusjuhendid on leitavad rahandusministeeriumi kodulehelt, samalt lehelt saab esitada registrile riigihangete nõustamispäringu; registri kasutajatoega saab kontakteeruda ka e-posti teel register [at] riigihanked.riik.ee ja telefoni teel 611 3703, 611 3693 esmaspäevast reedeni kell 9:00-15:00.
  • Kõik pakkujal tekkivad sisulised küsimused ja kommentaarid haigekassale tuleb samuti edastada kirjalikult riigihangete registri kaudu, kus need on koos haigekassa vastustega avalikud kõikidele registris registreeritud pakkujatele. Telefoni või e-kirja teel pakkujate küsimustele vastamine ei ole riigihangete seadusest tulenevalt  lubatud.