Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Taotlemine

Arendusprojekti toetuse taotlemine

Arendusprojekti eelnõustamine 

Eelnõustamise käigus suhtleb haigekassa idee esitajaga, et välja selgitada idee vastavus tervisesüsteemi arendusprojektide toetamise eesmärgile ja teha ettepanekuid idee edasiarendamiseks.

Eelnõustamise tulemusena haigekassalt positiivse hinnangu saanud projektiidee elluviimiseks on võimalik esitada taotlus tervisesüsteemi arendusprojektide toetuse saamiseks.

 • Eelnõustamise käigus hinnatakse projekti vastavust toetuse andmise eesmärkidele ja ambitsioonidele.
 • Eelnõustamise positiivne hinnang ei garanteeri positiivset toetuse andmise otsust.
 • Projektiidee etapis toetusraha ei jagata!

Ideede esitamine toimub jooksvalt.

Arendusprojekti toetuse taotlemine

 • Taotlust saab esitada alles peale eelnõustamise läbimist
 • Eelhinnanguta taotlused lükatakse tagasi
 • Dokumendid peavad olema taotleja ja projektipartnerite poolt digitaalselt allkirjastatud
 • Taotlusele tuleb lisada eelnõustamiselt saadud projekti ID number

Taotlus koosneb järgmistest dokumentidest:

 • Arendusprojekti toetuse taotlemise vorm
 • Projekti eelarve ja tegevuskava vorm
 • Eetikakomitee taotlus ja seisukoht (kui projekti raames vastav taotlus esitatakse).

Taotluste esitamine toimub jooksvalt.

Taotluse esitamine dokumendivahenduskihi (DHX) kaudu

Arendusprojekti toetuse taotluseid on võimalik esitada ka läbi riikliku dokumendivahendus kihi (DHX). Sõltumata esitamise kanalist, kehtivad taotluse esitamisel samad nõuded.

 • Taotlust saab esitada alles peale eelnõustamise läbimist
 • Eelhinnanguta taotlused lükatakse tagasi
 • Dokumendid peavad olema taotleja ja projektipartnerite poolt digitaalselt allkirjastatud
 • Taotlusele tuleb lisada eelnõustamiselt saadud projekti ID number

Taotlus koosneb järgmistest dokumentidest:

 • Arendusprojekti toetuse taotlemise vorm
 • Projekti eelarve ja tegevuskava vorm
 • Eetikakomitee taotlus ja seisukoht (kui projekti raames vastav taotlus esitatakse)