Perearstile registreerumine ja perearsti vahetamine

Perearsti nimistusse registreerumiseks või perearsti vahetamiseks tuleb esitada enda eelistatud perearstile avaldus nimistusse võtmiseks. Perearsti vahetamise peamised põhjused on elukoha muutus või rahulolematus teenusega. Perearst on soovitatav valida oma elukohale võimalikult lähedal.  Perearsti teeninduspiirkonda ja vabade kohtade olemasolu arsti nimistus saab vaadata terviseameti kodulehelt

 

  1. Esitage avaldus perearsti nimistusse registreerimiseks valitud perearstile (perearsti juures kohapeal, e-posti teel või tähitud kirjaga.
  2. Perearst saab võtta oma nimistusse uusi liikmeid inimese enda või lapsevanema või eestkostja avalduse alusel. Erandiks on vastsündinud, kes kantakse automaatselt oma ema perearsti nimistusse. See tähendab, et Te ei pea vastsündinule perearsti saamiseks avaldust esitama. Avaldus tuleb esitada vaid juhul, kui soovite lapsele enda perearstist erinevat perearsti.
  3. Perearst teavitab Teid nimistusse registreerumisest või registreerumisest keeldumisest seitsme tööpäeva jooksul alates registreerimisavalduse esitamisest. Keeldumisel märgib perearst ka keeldumise põhjuse.
  4. Uuele perearstile on vaja esitada väljavõte või koopia oma tervisekaardist eelmise perearsti juures.
  5. Perearst võib keelduda inimese võtmisest oma nimistusse juhul, kui tema nimistu on täis (ühe perearsti nimistus võib olla kuni 2000 inimest või 2400 inimest, kui perearsti juures töötab ka abiarst) või kui  rahvastikuregistri järgi ei ole inimese elukoht  selle perearsti teeninduspiirkonnas.
    Terviseamet, kooskõlastatult haigekassaga, võib lubada kõrvalekaldeid sõltuvalt piirkonna eripärast. Perearst võib inimese võtta oma nimistusse, olenemata piirsuuruse ületamisest, kui nimistusse kuulub ka pereliige. 
  6. Perearst võib võtta oma nimistusse, olenemata piirsuuruse ületamisest, nimistu liikmete pereliikmeid, kui nad on rahvastikuregistri alusel registreeritud selle perearsti teeninduspiirkonda. Teeninduspiirkondade kohta saab infot Terviseametist.
  7. Terviseamet võib määrata perearsti nimistusse alalise elukoha alusel neid inimesi, kes pole endale ise perearsti valinud. Terviseamet teavitab inimesi kirjalikult, et neile on määratud perearst.